blog placeholder

De onvoorstelbare krachten van de natuur.

je kunt je nauwelijks voorstellen hoe krachtig de natuur kan zijn, tsunami’s met golven 900 km/h en van tientallen meters hoog, spectaculaire vulkaanuitbarstingen en nog veel meer, lees het allemaal in dit artikel

De kracht van de natuur met alle gevolgen van dien

De natuur kan heel mooi zijn, maar af en toe kan ze ook voor grote rampen zorgen. Iedereen weet zich nog wel de Tsunami van 2004 in de Indische Oceaan te herinneren waarbij ongeveer 230.000 mensen om het leven kwamen. In de Indische Oceaan vond een zeebeving plaats met een kracht van 9,3 op de schaal van Richter. Hierdoor verplaatste de zeebodem zich met tientallen meters tegelijkertijd waardoor er een vloedgolf ontstond die zich in verschillende richtingen in de Indische Oceaan verplaatste. Deze vloedgolf bereikte snelheden tot 900 km per uur. Op plekken waar de vloedgolf ( Tsunami ) op land stuitte nam de snelheid van de vloedgolf af maar door het ondiepe water werd de vloedgolf wel steeds hoger hoe dichter hij bij land kwam. Deze kon dan een hoogte van wel 10 meter bereiken. In Zuidoost-Azië kwamen duizenden mensen om het leven door de meters hoge vloedgolf. In de Indische Oceaan was geen vloedgolfmelder aanwezig waardoor honderdduizenden mensen werden verrast en gedood door de vloedgolf.

De kracht van de natuur kan dus vele levens eisen, maar dat is niet het enige ernstige gevolg van natuurgeweld. Het kan ook veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld; gebouwen, infrastructuur en het milieu. En het kost veel tijd en geld om alles te herstellen. Ook als de natuur aangetast word door natuurgeweld kost dat meestal veel tijd voordat het helemaal hersteld is, in sommige gevallen is het onherstelbaar. Bij de Tsunami van 2004 in de Indische Oceaan werd er ook gevreesd voor een grote ecologische ramp, omdat de koraalriffen voor de kustgebieden ernstig en onherstelbaar beschadigd leken. Achteraf bleek gelukkig dat 60% van de koraalriffen onbeschadigd was en slechts 13% bleek zwaar beschadigd te zijn, en herstel leek mogelijk tussen de 5 en de 10 jaar.

Vormen van Natuurgeweld

Er zijn nog vele andere verschillende soorten van natuurgeweld, zoals; Aardbevingen, orkanen, modderstromen, bosbranden, ( hier is sprake van acute natuurgeweld) er is ook nog een ander soort natuurgeweld met minder duidelijke gevolgen, zoals droogte, vervuiling, versterkt broeikaseffect en het smelten van het ijs op de noord- en zuidpool. Deze ontstaan veel langzamer en geleidelijker, maar kunnen ook hele grote gevolgen hebben voor mens en natuur.

Een voorbeeld van vervuiling: Als een rivier steeds meer verontreinigd word, kunnen er naar verloop van tijd geen bepaalde planten, vissen, en andere waterdiertjes meer leven. Alle vormen van natuurgeweld die er op deze aarde voorkomen zijn onderverdeeld in vier soorten, ze zijn ingedeeld naar de vier sferen van de aarde. Namelijk:

– Lithosfeer ( binnenin de aarde ) , bv. Aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

 – Atmosfeer, bv. Stormen en droogte.

 – Hydrosfeer, bv. Oppervlaktewater en overstromingen van zeeën en rivieren.

 – Morfosfeer ( op het aardoppervlak ) , bv. Modderstromen, bodemerosie en bosbranden.

Natuurramp of Milieuramp?

Als de gevolgen van natuurgeweld zowel betrekking hebben op natuur, milieu, dieren en mensen dan spreken we van een natuurramp, niet te verwarren met een milieuramp. Bij natuurrampen speelt meestal het klimaat een grote rol. De meeste natuurrampen treden ook vrij plotseling op. Een bekend voorbeeld is de vulkaanuitbarsting van de vulkaan de Vesuvius in het jaar 79. Waarbij de Romeinse plaatsen Pompeii, Stabiae en Oplontis helemaal werden bedolven door as en puimsteen. bij de vulkaanuitbarsting kwamen er ook giftige gassen vrij zoals koolstofmono-oxide die zich ook verspreidde door de Romeinse plaatsjes rond de vulkaan. Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe de mensen om het leven zijn gekomen tijdens deze vulkaanuitbarsting. Uit dat onderzoek bleek dat mensen levend werden gekookt, gezandstraald door de gloeiend hete aswolk en vervolgens levend ontvleesd. Ook explodeerde de hersenpan door de superhete temperatuur van het gas dat vrijgekomen was bij de uitbarsting. Dit gas had een temperatuur van tussen de 500 en de 550 graden Celsius. Ongeveer 10.000 mensen werden door de uitbarsting verrast en gedood.

Maatregelen

Al deze vormen van natuurgeweld kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen er wel maatregelen tegen treffen zodat de schade zo min mogelijk blijft en er zo min mogelijk slachtoffers vallen. We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van vloedgolfmelders, zodat alle mensen aan de kust nog op tijd geëvacueerd kunnen worden. Helaas zijn de gebieden die regelmatig getroffen worden door natuurgeweld vaak erg arm en is de bevolkingsdichtheid zeer hoog. Doordat die landen zo arm zijn hebben ze vaak geen geld om goede maatregelen te treffen tegen het natuurgeweld. En door de zeer hoge bevolkingsdichtheid vallen er dan vaak veel slachtoffers. De bevolkingsdichtheid in deze landen is zo hoog doordat er geen of nauwelijks voorbehoedsmiddelen zijn in die landen, of voorbehoedsmiddelen worden verboden door hun geloof.