blog placeholder

De aarde warmt al 16 jaar niet meer op. Toch is het CO2 gehalte alleen maar toegenomen de laatste jaren. Betekent dit het einde van de theorie van het broeikaseffect? 

Ik had het gisteravond met een vriend van mij over de artikelen die ik geschreven heb over zonnepanelen. Ik vertelde hem dat volgens mijn berekeningen de enige winst die je echt behaalt met de aanschaf van zonnepanelen een substantieel kleinere CO2 uitstoot per opgewekte KWH is en je dus minder meewerkt aan de opwarming van de aarde. Hij zei toen dat de temperatuur van de aarde, ondanks het toegenomen CO2 gehalte in de lucht, al 16 jaar niet meer is gestegen. Ik keek hier van op maar vond inderdaad al snel een webpagina waar deze opmerking bevestigd wordt. (zie: http://www.meteoactueel.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=5624:opwarming-van-de-aarde-is-gestagneerd&catid=108:weerweetjes ). Een goede reden om een artikel te wijden aan het wel of niet opwarmen van de aarde door CO2 uitstoot.

Een nieuwe ijstijd:

Het is nog maar 40 jaar geleden dat de meerderheid van de wetenschappers er van overtuigd was  dat de aarde aan het afkoelen was. Zie bovenstaande kopie van een tekst uit een boek uit 1972, Geheimen van moeder aarde van uitgeverij ©Lekturama. Bij deze tekst stonden als zichtbaar bewijs voor het afkoelen van de aarde twee foto’s van de gletsjer Lex Blanche waarbij duidelijk zichtbaar is dat de gletsjes in de periode van 1952 tot 1969 honderden meters langer was geworden.

Warme tijd zonder broeikasgas:

Mijn vriend mailde mij een artikel uit het maandblad Elsevier waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op het feit dat de aarde al 16 jaar niet meer opwarmt. In dit artikel staat ook dat het in Nederland in de Romeinse tijd (rond 500 V.C. tot 500 N.C) heerlijk warm was en dat er perziken in Vlaanderen groeiden en Engeland volstond met wijngaarden. Het was hier dus toen heerlijk warm zonder dat er ook maar enige sprake was van een door de mens veroorzaakt broeikaseffect.

Spontane afkoeling:

Aan de warme periode in de Romeinse tijd kwam al vrij snel spontaan weer een eind want in de 16de en de 17de eeuw was het in Nederland zo koud dat we ieder jaar een Elfstedentocht hadden kunnen houden.

Tijdelijke spontane opwarming:
Aan het begin van de 20ste eeuw was er weer een tijdelijke spontane opwarming van de aarde in een periode waarin er ook nog geen sprake was van een door de mens veroorzaakt broeikaseffect.

Tijdelijke spontane afkoeling:
In de periode van 1960 tot 1980 daalde de temperatuur weer.

Tijdelijke opwarming door broeikaseffect:
Vanaf 1980 tot en met 1997 was er opeens sprake van een opwarming van de aarde die veroorzaakt werd door het door de mensen veroorzaakte broeikaseffect.

Tijdelijke stabilisatie ondanks broeikaseffect:
De laatste 16 jaar blijkt nu dat de temperatuur op aarde, ondanks de toename van het zgn. broeikasgas CO2, nagenoeg gelijk is gebleven.

Conclusie:

Het is helemaal niet zeker of de opwarming van de aarde wel door ons mensen veroorzaakt wordt.