blog placeholder

Een van de nationale symbolen van Nederland is de tulp. Nederlandse tulpen zijn wereldberoemd en al jaren het meest geliefd in Amerika en Japan. De laatste decennia zijn ze ook heel populair geworden in de vroeger moeilijk te betreden markten van de (voormalige) Sovjet Unie en China. De tulp is een bolbloem. Een bolbloem groeit ieder jaar uit een bloembol. Een bloembol ontstaat doordat na de bloei de plant de in de plant gevormde voedingsstoffen opslaat in de ondergrondse plantendelen. Als het koud wordt in het najaar sterft het bovengrondse gedeelte van de plant af maar de ondergrondse plantendelen en de bloembol, met daarin de in de zomer gevormde reserves overwintert. Als in het voorjaar de temperatuur weer stijgt zijn de bloembollen, door hun ondergrondse reserves, de eerste planten die weer kunnen groeien. Hierdoor zijn vooral de voorjaarsbloeiers bijzonder populair omdat het de eerste bloemen zijn die in je tuin in het vroege voorjaar bloeien.

Goedkope bloembollen kweken

Bloembollen:

Niet alle ondergrondse plantendelen waarin reservevoedsel wordt opgeslagen zijn bloembollen. We onderscheiden de reservevoedsel bevattende ondergrondse plantendelen in knollen en bloembollen. Het verschil is dat knollen door reservevoedsel verdikte wortels zijn en bloembollen bestaan uit verdikte reservevoedsel bevattende ondergrondse bladeren. Een bloembol is dus in feite een complete compact opgeborgen nieuwe plant. Dit gaat zelfs nog verder, ook de bloem zit namelijk al heel compact in de bloembol opgeborgen. Dit verklaart waarom er uit een bloembol zodra het warm wordt in korte tijd een complete plant met bloem komt. Het is zelfs mogelijk, door een bloembol heel lang koud te houden en dan plotseling in de warmte te planten, om in vier dagen tijd de bolbloem in bloei te forceren.

Goedkope bloembollen kweken

Soorten bloembollen:

Er zijn heel veel soorten bloembollen. Het is onmogelijk om ze allemaal te noemen maar ik zal de bekendste soorten in een aantal artikelen behandelen. Ik zal hierbij onderscheid maken tussen de zogenaamde voorjaarbloeiende bloembollen en de zomerbloeiende bloembollen.

Goedkope bloembollen kweken

Voorjaarsbloeiende bloembollen:

Voorjaarsbloeiend bloembollen zijn bloembollen die van oorsprong uit gebieden komen met strenge winters. Ze worden in het najaar geplant omdat ze kou nodig hebben om een bloem te vormen. Voorjaarsbloeiende bloembollen kunnen dus prima overwinteren. De bekendste voorjaarsbloeiende bloembollen zijn Allium,  Anemone, Camassia, Chionodoxa, Corydalis solida, Crocus, Eranthis, Eremurus, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Hippeastrum, Hyacinthoides, Hyacinthus, Ipheion uniflorum, Iris, Ixiolirion tataricum, Leucojum, Lilium candidum, Muscari, Narcissus, Netaroscordum siculum, Ornithogalum, Oxalis adenophylla, Puschkinia scilloides, Scilla, Triteleia laxa, Tulp en Veltheimia.

Goedkope bloembollen kweken

Zomerbloeiende bloembollen:

Zomerbloeiende bloembollen zijn bloembollen die van oorsprong uit gebieden komen met zachte winters, ze worden daarom in het voorjaar geplant als er geen vorst meer in de grond komt. Zomerbloeiende bloembollen moeten, als de plant is uitgebloeid, voor de vorst worden gerooid en ’s winters vorstvrij bewaart worden. De bekendste zomerbloeiende bloembollen zijn Achimenes, Agapanthus, Amaryllis belladonna, Anemoon coronaria, Begonia, Bletilla, Canna, Commelina, Crinum, Crocosmia, Cyrtanthus, Dahlia, Eucharis, Eucomis, Galtonia candicans, Gladiool, Gladiool callianthus, Homeria, Hymenocallis, Ixia, Lelie, Leucocoryne, Liatris, Nerine, Ornithogalum, Oxalis, Polianthes, Ranunculus, Roscoea, Sandersonia, Sauromatum, Scadoxus, Tigridia, Tritionia, Tulbaghia en Calla (Zantedeschia).

Goedkope bloembollen kweken

Bloembollenteelt:

Alle genoemde bloembollen worden in Nederland of door Nederlanders in het buitenland geteeld. Vooral de zandgronden lenen zich bij uitstek voor de teelt van bloembollen. Voor een aantal soorten bloembollen is kleigrond of veengrond ook zeer geschikt voor de teelt. Dit betreft hoofdzakelijk tulpen die gebruikt worden om ’s winters, in de kas, bloemen uit te forceren en bepaalde soorten lelies, waarbij de zogenaamde Oriëntal lelies zelfs een voorkeur voor zure veengrond hebben.

Tot zover deze korte introductie, voor uitgebreide informatie per soort verwijs ik je graag naar mijn vervolg artikelen over bloembollen.

Goedkope bloembollen kweken