blog placeholder

Sommige dagen voel je de wind als een licht briesje verkoelend en verfrissend in je gezicht. Maar er zijn ook dagen dat je maar met moeite tegen de wind in kunt lopen of fietsen. De wind heeft verschillende sterktes, die we uitdrukken in Beaufort.

Beaufort

We gebruiken als eenheid van windsterkte: Beaufort. Deze eenheid ontleent zijn naam aan Francis Beaufort, een Ierse commandant die het bevel voerde op een Engels fregat van de Royal Navy, in de tijd dat schepen werden voortbewogen door de wind. Hij bedacht dat een eenduidige registratie van wind en windsnelheden de veiligheid zou bevorderen. Met het juist inschatten van de wind zouden ook mogelijke nadelige gevolgen van harde wind of storm beter ingeschat kunnen worden. In 1805 stelde hij dan ook de invoering van een eenduidige wind-schaal voor.

 

Verbeteringen in 1838

De eerste versie van Beaufort beschreef de effecten van de wind op zeilschepen. Logisch, want zeilschepen waren zijn wereld. De Royal Navy zag het invoeren van een wind-schaal wel zitten en erkende de mogelijke preventieve effecten die van het juist interpreteren van wind zouden kunnen uitgaan. In 1838 stelde de Royal Navy het gebruik van de windschaal dan ook verplicht.

 

De nieuwe tijd

De wereld veranderde en zeilschepen kregen concurrentie van stoom- en dieselmachines. Het juist interpreteren van windsnelheden op grond van gedragingen van zeilschepen werd hierdoor naar de achtergrond gedrukt. Natuurlijk bleef het hanteren van een windschaal nog steeds van belang. Sir George Simpson werkte tussen 1905 en 1921 aan het verbeteren en aanpassen van de originele windschaal. Hij  voegen enkele  zwaardere windsnelheden aan de schaal toe. Bovendien was er inmiddels het besef, dat een windschaal ook op het land een prima idee zou zijn. Een de schaal werden dus waarnemingen toegevoegd, die speciaal voor gebruik op land waren bedoeld.

 

De laatste versie

De schaal werd nog één keer onder handen genomen. In 1946 werden ook schalen toegevoegd voor windsnelheden binnen orkanen. Bovendien werd een windsnelheid gedefinieerd als een gemeten waarde op 10 meter hoogte waarbij deze bovendien 10 minuten moest aanhouden. Hiermee werden incidentele windvlagen uit het basissysteem gefilterd.

 

Tabel

In de verkorte tabel hieronder zie je de windschalen, die  evenals de eenheid van windkracht, genoemd zijn naar de oorspronkelijke bedenker: Francis Beaufort.

 

Windkracht

Windkracht-aanduiding

Windsnelheid (in km per uur)

Welk effect heeft deze windkracht?

0

windstil

0 – 1

Je ziet rook recht of bijna recht opstijgen uit een schoorsteen.

1

zwak

1 – 5

Aan rookpluimen kun je de windrichting aflezen.

2

zwak

6 – 11

Je kunt de wind in je gezicht voelen. Bladeren ritselen en weerhanen wijzen naar de goede kant.

3

matig

12 – 19

Er is opwaaiend stof. Vlaggen wapperen en spinnen zie je niet meer lopen.

4

matig

20 – 28

Je haar raakt in de war, papier zie je opwaaien en je hebt geen last meer van muggen.

5

vrij krachtig

29 – 38

Bladeren ruisen aan de bomen, je ziet gekuifde golven op meren en kanalen. Vuilnisbakken waaien omver.

6

krachtig

39 – 49

Paraplu’s hebben problemen, hoeden waaien van je hoofd.

7

hard

50 – 61

Tegen de wind in lopen of  fietsen is moeilijk.

8

stormachtig

62 – 74

Twijgen breken van de bomen. Het is moeilijk je voort te bewegen.

9

storm

75 – 88

Schoorsteenkappen en dakpannen waaien af. Kinderen blijven met moeite staande. Takken breken af. Alleen eenden en zwaluwen vliegen nog.

10

zware storm

89 – 102

Je ziet aanzienlijke schade aan gebouwen ontstaan. Volwassenen blijven maar met moeit staan. Er raken bomen ontworteld en vogels vliegen niet meer.

11

zeer zware storm / orkaankrachtig

103 – 117

Er ontstaat flinke schade aan bossen, maar nog niet extreem.

12

orkaan

hoger dan 117

Er wordt veel vernield. Schuttingen waaien om, dakpannen waaien van het dak. Wegen liggen vol bladeren. Lantaarnpalen schudden.