blog placeholder

Dit is het laatste vervolg op Aardbevingen voorspellen – Deel 1 – Geschiedenis en Aardbevingen voorspellen – Deel 2 – Dieren. In dit slotdeel leg ik uit wat tegenwoordig de gebruikte methodes zijn om aardbevingen te voorspellen.

Bodemonderzoek

Het meeste onderzoek op voorspellingen blijft nog steeds gericht op de kenmerken van rotsen en het terrein in gebieden die een geschiedenis van aardbevingen hebben. Het inzakken van de grond, veranderingen van hoogtes, of een stijgend waterpeil in putten kunnen allemaal indicatoren zijn van spanningen onder de grond. Het zichtbaar worden van kleine scheuren in het oppervlak kan wijzen op een fout die zich honderden kilometers onder de grond plaatsvindt. Op plaatsen waar zeer heftige aardbevingen waren in het verleden, is het mogelijk om de frequentie van herhaling te voorspellen door het onderzoeken van grond en gesteente lagen onder de grond. Dit is een zeer ruwe methode van voorspellen, waardoor het niet mogelijk is om meer te kunnen zeggen dan dat een aardbeving, of iets wat er op lijkt, binnen enkele jaren misschien voor kan komen. In Californië, in Pallet Creek op de San Andreas Fault, een plaats waar ontsporingen vaak waargenomen waren in de vorm van verstoorde sedimentaire lagen, besloot een deskundige terug te graven in deze plaats en een nauwkeurige beoordeling van de bodemlagen te maken om te ontdekken wanneer in het verleden aardbevingen hadden plaatsgevonden. Zijn doel was het voorspellen van aardbevingen. Hij dacht dat als hij in staat was oudere fouten in het aardoppervlak te kunnen opsporen, hij een tijdschema op kon stellen met de gemiddelde frequentie van aardbevingen voor dat gebied. Een geschiedenis van 1400 jaar van aardbevingen werd geïdentificeerd en uit deze werd het gemiddelde herhalingsinterval berekend over ongeveer 150 jaar. Sinds de laatste grote aardbeving op de San Andreas in 1857, kwamen de bevindingen uit dit onderzoek en voorspellingen griezelig dicht bij het jaar 2007.

Dierengedrag

Aardbevingen voorspellen is altijd een exacte wetenschap. Niemand kan aanspraak maken op zekerheid over de toekomst, maar wetenschappers zijn altijd aan het werk om zo veel mogelijk voorspelbaarheid te krijgen als mogelijk. Af en toe treedt er wel een succesvolle voorspelling op. In China werd in 1969 op een ochtend door dierentuinpersoneel ongewoon gedrag van dieren waargenomen. Zwanen vermeden water, panda’s schreeuwden en slangen weigerden naar hun holen te gaan. Op diezelfde middag vond een aardbeving met een kracht van 7,4 plaats in de stad. Sindsdien, en vooral na het verslag van Ikeye, nemen wetenschappers zorgvuldig kennis van al het relevante gedrag van dieren. Hoewel dit een zeer zwakke manier lijkt om aardbevingen te voorspellen op het eerste gezicht, is het toch de beste methode van allemaal. Bij de behandeling van variabelen, in een situatie zoals deze, waar de meeste van de variabelen onafhankelijk zijn van elkaar, zijn de gewone wetenschappelijke voorspellingen niet toepasbaar.

GSN

Vaak werken de wetenschappers met gebeurtenissen uit het verleden. Als er uitgebreide verslagen van aardbevingen zijn in een bepaalde regio met betrekking tot data en kracht, kan met enige zekerheid gezegd worden dat een aardbeving van een bepaalde grootte zal voorkomen binnen een bepaalde periode. Deze aanpak is uitgegroeid in de afgelopen 20 a 30 jaar uitgegroeid tot een standaard methode, door het GSN, het Global Seismograph Network, wat werd opgericht in de vroege jaren 60. Zij laten zien dat de kans op aardbevingen de komende jaren steeds groter zal zijn.

Ondanks dat we steeds meer weten over het voorspellen van aardbevingen, bijvoorbeeld door middel van het letten op dierengedrag, eerdere gebeurtenissen en onderzoek naar de bodem, zal het waarschijnlijk nog zeer lang duren voordat we de precieze datum en kracht van aardbeving kunnen voorspellen omdat dit een zeer exacte wetenschap is, en aardbevingen altijd iets onvoorspelbaars met zich mee zullen blijven dragen.