blog placeholder

Boomwackers zijn eenvoudige muziekinstrumenten. Met boomwackers speel je samen een melodie, maar zorg je samen tevens voor een  ritmische ondersteuni
ng.  Samen de boomwackers spelen is niet alleen een muzikale belevenis, en is ook een erg leuke groepsactiviteit.

Wat zijn boomwackers?

 

Boomwackers

Je kunt de boomwacker beschouwen als een modern percussie-instrument. Een boomwacker is een holle kunststof buis, meestal in leuke felle kleuren.
Als je met de buis op de grond of op een voorwerp slaat hoor je behalve de tik ook een toon. Door met boomwackers van verschillende lengtes te werken, kun je meerdere tonen produceren, en dus ook een melodie. In plaats van met boomwacker zelf ergens tegenaan te slaan, kun je ook een stok pakken en daarmee op de boomwacker tikken. Een moderne set boomwackers bestaat uit een aantal buizen van verschillende lengte, in verschillende kleuren. Die verschillende kleuren maken dat je de verschillende buizen en klanken gemakkelijker uit elkaar kunt houden.

 

Wacky Music

Al in de jaren negentig van de afgelopen eeuw ontstonden er bands die afgedankte materialen in hun percussiewerk gebruikten. Plastic buizen boden het voordeel, dat ze door hun vorm al beschikten over een soort klankkast. In 1994 merkte de Amerikaan Craig Ramsell op, dat buizen van verschillende lengte voor verschillende tonen gebruikt konden worden. Dat idee werd uitgewerkt en in 1995 kwam de eerste set boomwackers op de markt. Hij richtte een bedrijf op, Wacky Music, dat zich met de productie van het definitieve model boomwackers zou gaan bezighouden.  Het woord ‘Wacky’ dat je in de bedrijfnaam én in de naam van het instrument tegenkomt betekent zoiets als ‘raar’ of ‘gek’.

 

Verschillende tonen

Hoe langer de buis, hoe lager de toon. Met héle lange buizen zou je theoretisch dus hele lage tonen kunnen spelen. In de praktijk zijn hele lange buizen echter niet meer met de hand hanteerbaar. In de handel heb je sets boomwackers, waarmee je één tot anderhalf octaaf kunt bespelen. Een simpele set boomwackers bestaat uit de tonen c – d – e – f – g – a – b – c , ofwel één vol octaaf. Dat is voor veel muziekstukken niet genoeg, om deze te kunnen spelen en begeleiden moet je ook tussenliggende tonen kunnen spelen. Er zijn daarom ook chromatische sets boomwackers in de handel, waarmee je alle hele en halve tonen in het octaaf kunt spelen: c – cis/des – d – dis/es – e  – f – fis/ges – g – gis/as – a – ais/bes – b – c. Om het geheel aan mogelijkheden nog groter te maken kun je met behulp van een octaveringsdopje een boomwacker een octaaf lager laten klinken. Als je een uitgebreide set boomwackers hebt is daarmee je maximale bereik zo’n drie-en-een-half octaaf.

 

Op scholen

Omdat de boomwacker zo’n lekker simpel instrument is, is het bijzonder geschikt voor muzieklessen op school. Boomwackers maken het mogelijk muziek te begeleiden zonder dat je daarvoor kennis van een bepaald muziekinstrument hoeft te hebben.  Overigens hoeft het gebruik van boomwackers niet enkel tot scholen beperkt te blijven. Voor bands kunnen de boomwackers een verrassend extra effect opleveren.

 

Maar wel samen

Je kunt per hand maar één boomwacker goed vasthouden. Dat betekent in de praktijk dat je meestal maar twee tonen kunt spelen. De meeste muziek is wel ingewikkelder dan dat. Dit vraagt om samenwerking. Je bespeelt de boomwackers meestal met meerdere mensen. Je spreekt af wie welke tonen voor zijn rekening neemt. Het is zaak op het goede moment de juiste toon te laten horen. Best nog wel een uitdaging en altijd leuk! Wil je meerstemmig spelen? Dat kan natuurlijk. Het maakt het wel een beetje moeilijker, want nu moet je met meerdere mensen precies tegelijk de goede toon maken.

 

De kosten

Boomwackers zijn eenvoudige instrumenten. Een kunststof buis van een bepaalde lengte in een bepaalde kleur dat is snel en gemakkelijk te fabriceren. Je kunt zelf met buizen en een zaag in de weer, maar voor een paar tientjes schaf je al een leuke set boomwackers aan.