blog placeholder

Een van de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis is Johann Sebastian Bach. Hoewel zijn roem als componist ruim een halve eeuw na zijn dood pas gestalte kreeg, is zijn invloed tot op de dag van vandaag aanwezig. Naast een omvangrijk oeuvre liet hij de wereld ook enkele zonen na die eveneens als componist bekendheid kregen, maar geen van hen in dezelfde mate als de vader.

Muziekfamilie
Bach kwam op 10-jarige leeftijd te wonen in het huis van zijn muzikale broer Johann Christoph, nadat zijn vader (ook beroepsmuzikant) en moeder kort na elkaar gestorven waren. Na een muziekopleiding en het gymnasium werd Johann Sebastian eerst violist in Weimar en later organist. Reeds als twintiger schreef hij muziek die zelfs vandaag de dag nog in veel opzichten modern en vooruitstrevend is qua harmonie. Hierdoor ontmoette hij regelmatig weerstand, onder meer vanuit kerkelijke kring.

Gezin
Toch kreeg hij op grond van zijn uitvoerende kwaliteiten steeds nieuw werk. Eerst leidde hij de kamermuziek van de hertog van Weimar, later werd hij kapelmeester van vorst Leopold in Cöthen. Rond die periode stierf zijn eerste vrouw, Maria Barbara Bach. In zijn tweede vrouw Anna Magdalena zou Bach echter een ideale vrouw vinden, die hem 13 kinderen schonk en ook de vier telgen van Maria Barbara met liefde opvoedde. Bovendien herschreef zij Bach’s composities uit in netter handschrift.

Mystiek
Bach’s roem als organist was enorm en zijn kunde onbetwist. Toch besloot hij cantor te worden in Leipzig. Hoewel dit een maatschappelijke stap terug was, kreeg hij hierdoor meer tijd voor componeren en voor zijn gezin. Bach was een goede vader, zo leert de geschiedenis. Uit documenten uit deze periode is ook zijn rekenkundige vaardigheid bekend geworden, die volgens sommigen bijna mystiek zijn. Bach zou onder meer zijn eigen dood hebben berekend en dit in muziek tot uitdrukking hebben weten te brengen.

Herontdekt
Voor zijn verscheiden zag Bach zeven van zijn kinderen sterven. Bovendien werd hij blind. Bij zijn dood werd hij betreurd als organist en leraar, maar nauwelijks als componist. Een omvangrijk oeuvre aan orgelmuziek, orkestwerken, klavierconcerten, missen, cantates en passies liet hij na. Opmerkelijk genoeg zijn opvolgers als Haydn, Mozart en Beethoven veel minder beïnvloed door Bach dan latere generaties. Dit wordt geweten aan de behoefte aan nieuwe muziek die in de tweede helft van de 18e eeuw leefde. Pas toen Felix Mendelssohn- Bartholdy de Matthauspassion weer eens uitvoerde in 1829 werd Bach langzaamaan herontdekt en groeide uit tot de grootheid die hij nu is.