blog placeholder

Toch heb ik één keer urenlang kunnen genieten van alle 88 coupletten van Psalm 119.

Psalm 119:
Psalm 119 is met zijn 176 verzen de langste psalm en ook het langste hoofdstuk in de Bijbel. Psalm 119 wordt in het Hebreeuws genoemd naar zijn aanhef, “Ashrei temimei derech” (“Gelukkig zijn zij wiens weg volmaakt is”). Het is het gebed van iemand die zwelgt in en leeft voor de Thora, de heilige wet. Psalm 119 is een van de ongeveer een dozijn alfabetische acrostichon gedichten in de Bijbel. De 176 verzen zijn verdeeld in twee en twintig strofen, een strofe voor elke letter van het Hebreeuwse alfabet; binnen elke strofe, begint elk van de acht verzen (in het Hebreeuws) met die letter zodat de naam van God (Jahweh / Jehovah) vierentwintig keer verschijnt.

psalm 119

Het geheim van urenlang muziekplezier met Psalm 119:
Normaal gesproken krijg je het niet voor elkaar om een kerk vol mensen alle 176 verzen van Psalm 119 te laten zingen. Toch heb ik het één keer meegemaakt in Zuid Afrika in een kleine kerk op het Zuid Afrikaanse platteland. Voor dat ik vertel hoe het een en ander gebeurde een korte toelichting. De leden van de betreffende gereformeerde plattelands gemeente hadden nog een groot ontzag voor de kerk. Ook toen was het al heel moeilijk voor een kleine gereformeerde plattelands gemeente om een dominee te strikken dus werd deze met alle egards behandeld en nooit tegengesproken. Daarom kon het gebeuren dat de dominee in de middagdienst na zijn preek de gemeente opriep tot het zingen van Psalm 119 en vervolgens ging zitten. Na een paar verzen viel de dominee echter in slaap dus kon hij niet aangeven wanneer ze konden stoppen. Omdat niemand in de kerk de verantwoording durfde te nemen om aan te geven dat ze mochten stoppen met zingen gingen ze gewoon door.

sleeping in church

Toen ze uiteindelijk uren later klaar waren met het laatste vers en het gezang en de muziek verstomden schrok de dominee wakker van de plotselinge stilte. Het was ondertussen zo laat geworden dat het al donker was buiten en hij dacht dat de avonddienst net begonnen was. De dominee stond daarom op en liep naar de kansel. Hij verwelkomde de gemeente en zei vervolgens, laat ons nu Psalm 119 zingen ter meerdere eer en glorie van den Heer. Ik was als buitenstaander de enige die op durfde te staan en onder de klanken van het eerste vers van Psalm 119 de kerk uit te lopen.