blog placeholder

Monteverdi was een componist die werd geboren op 15 mei 1567. Aan de kathedraal van zijn geboortestad Cremona studeerde hij bij de kapelmeester muziektheorie, zang en viool. Monteverdi maakte als eerste onderscheid tussen prima prattica en seconda prattica. Het verschil tussen deze twee manieren van componeren is het volgende.

Bij de prima prattica proberen componisten zoveel mogelijk de regels te hanteren en te zorgen dat de opbouw van hun stukken kloppend zijn. Belangrijk zijn het gebruik van toonladders, de juiste accoorden bij een melodie, het verschijnsel reprise, dat wil zeggen dat het hoofdthema terugkomt, dingen als een sequens, dat wil zeggen een kort stukje melodie die telkens een aantal tonen hoger of lager gaat. Instrumenten hebben vaak een vaste functie in een stuk. Ook volgen composities een vaste indeling: hoofdvorm-lyrisch, intermezzo (andante, adagio), menuet of scherzo , finale. De hooddvorm-lyrisch bestaat meestal uit een hoofdstuk, een middenstuk in een andere toonsoort en dan herhaling van de twee stukken in de toonsoort van het eerste stuk. Het intermezzo is een, min of meer losstaand van het geheel, korte stuk. Het menuet heeft een driedelige maatsoort en bestaat uit een hoofdstuk, een stuk dat hiermee in contrast staat en dan weer het hoofdstuk. Het is vrij rustig qua tempo. Een compositie eindigt in een climax, de finale.

Bij de seconda prattica gaat het er vooral om een bepaald gevoel door middel van muziek uit te drukken, om een sfeer te creëren die de componist wil bereiken. Monteverdi koos graag een da capo-aria, een driedelig zangstuk, of een begeleide monodie, één stem gezongen en de begeleiding in akkoorden instrumentaal als vorm voor zijn stukken. Het hele orkest werd zo ingezet zoals de componist schikte. Waar een cello in een stuk geschreven volgens de prima prattica een subtiele ondersteunende functie heeft, kan deze in een stuk volgens de seconda prattica bijvoorbeeld dienen als instrument wat de hoofdmelodie speelt. Monteverdi vond het ook geen probleem om dissonanten (vals) te gebruiken, iets wat volgens Artusi, een aanhanger van de prima prattica, onacceptabel was. Er werd ook vrij gebruik gemaakt van techniek zoals tremolo, zingen met een trillende stem en pizzicato, het tokkelen met de vingers van de snaren van een instrument

Monteverdi wilde muziek een nieuwe wending geven, hij zette zich af tegen de klassieke regels en kwam met iets geheel nieuws. Hij kwam met deze termen om het onderscheid duidelijk te maken, waarbij prima en seconda gebruikt worden vanwege het feit dat prima seconda er eerst was en daarna zijn manier van componeren.

Een voorbeeld van een prima prattica is een stuk van Gesualdo, Io Tacero. En een voorbeeld van een seconda prattica is de Orfeo van Monteverdi.