blog placeholder

Hoe durft zo’n vent dit op tafel te leggen?  Hij spreekt over ”kosten” gaan onbetaalbaar worden voor de ”extra kwaliteit” die zijn instelling graag wil leveren. Hij wil familie min of meer verplichten iets te doen voor de groep. Hoe komt hij er op?

KOSTEN.

De kosten van de zorg bij zo’n instelling worden gemaakt door slecht management en nergens anders door. Eerstens moeten we kijken naar de kosten van directie, kader en bestuur. Ik ben er zeker van dat die kosten veel te hoog zijn. Ik geloof niet dat de ”handjes aan het bed” de kosten zijn. Al die verzorgers en verzorgsters hebben een goede motivatie anders werkten zij niet in de zorg. Zij willen zorg verlenen. Dit in tegenstelling van directie, kader en bestuur. Daar zitten de o zo hoog gekwalificeerde mensen die vinden dat zij marktconform betaald moeten worden. Dat zijn de mensen die het verzorgend personeel laten registreren hoeveel minuten die aan de ”client” mogen spenderen. Zij willen hun ”product zorg” goed verkopen. Verder zijn dat de figuren die wel zullen uitdokteren dat uitbesteden goedkoper is als eigen personeel. Dus als zulke mensen iets roepen moeten we opletten. Die moeten eerst beginnen waar het hoort en dat is bij henzelf en hun soort genoten. Ik ga mee met suggesties als de salarissen, bonussen en vergoedingen van directie, kader en bestuur op tafel liggen. Als dat dan terug gebracht wordt naar normale inkomens en kostenvergoedingen dan pas mogen die figuren mij vragen iets extra’s te doen.

FAMILIE.

Om aan familie iets extra’s te vragen is op zichzelf niks mis mee. Maar als je vertelt dat 90 % van de mensen hun ouders regelmatig bezoeken en ook wat extra’s doen voor hen, dan wil dit zeggen dat je die mensen niks hoeft te verplichten. Die 10 % die niets voor hun ouders of familie doen krijg je met een ”overeenkomst” ook niet naar hun ouders of familie. Dat is precies hetzelfde als vragen aan zakkenvullers om iets van hun inkomen in te leveren.

In de hele publieke sector heb ik tot op vandaag nog nergens iemand gezien of gehoord die zegt: ik kan wel wat minder verdienen dat zal de kosten stijgingen iets kunnen helpen tegenhouden. Nee, deze mannen willen hun marktconforme inkomen en vergoedingen behouden. En als ze opstappen of moeten opstappen, dan alleen met een goede afvloeiingsregeling of gouden handdruk. De bureaucratie die deze figuren veroorzaken zorgt voor hoge kosten en demotivatie bij het verzorgend personeel.

Als we een rekensommetje maken volgens zijn eigen verhaal, dat 10 % van de ouderen niet door kinderen of familie geholpen worden dan is dat op een verzorgingshuis van 300 bejaarden 30 personen. Hij wil 4 uur hulp per maand van vrijwilligers in een ”overeenkomst” vastleggen. Dat zijn dus 120 arbeidsuren. Als een verzorger 20 € bruto per uur kost ( meer krijgt hij niet) dan is dit 2.400 € per maand. Ik ben er heel zeker van, dat het salaris van die zakkenvuller makkelijk met dat bedrag naar omlaag kan. Resultaat is dan: 1 vaste arbeidskracht er bij = 160 uur per maand. Opgelost. En meer werkgelegenheid, en meer zorg, en meer kwaliteit. En de directie is een voorbeeld voor het personeel.

BELASTING.

Wij betalen met ons allen een hoop belasting voor goede zorg. Volgens die zakkenvullers dus nog niet genoeg. Nog meer belasting betalen ofwel onze schaarse vrije tijd beschikbaar stellen voor vrijwilligerswerk. Onze beruchte VVD-ers willen dit ook graag. Die willen voor werknemers alles verplichten zodat de 1 % en de staat nog meer  de burger kunnen uitbuiten. Flexwerkers is hun ideaal, geen contract. 

Verder zegt zo’n directeur ook nog dat zijn zorginstelling winstgevend is. Dat zo’n man niet op zijn plaats zit is duidelijk. Ondanks riant salaris voor hemzelf en zijn bureaucratie kan hij nog winst maken. Dan is er iets echt fout. Zijn instelling heeft dus minder geld nodig ofwel hij kan de winst aan betere kwaliteit zorg spenderen. Nee, hij gaat roepen, iets ter discussie stellen.

Ik stel de salarissen van al deze mensen ter discussie. Ik stel hun  verantwoordelijkheid voor de hoge kostenstijgingen in de hele zorg ter discussie. Of het nou woningcorporaties, scholengemeenschappen, bejaardenhuizen, universiteiten of ziekenhuizen zijn, bij al deze ”bedrijven” wordt het geld verkeerd uitgegeven. Dagelijks kunnen we lezen hoe ze bezig zijn met derivaten of andere constructies om nog meer geld binnen te harken. En komen ze te kort dan wordt de overheid aangesproken die ons als belastingbetaler weer de extra kosten laat betalen. De zorg wordt onbetaalbaar zeggen ze dan. Laat me niet lachen. Onkunde, wanbeleid, derivatenhandel, bonussen, marktwerking, marktconforme salarissen, externe rapporten laten maken enz. Hoe wil je personeel in de zorg gemotiveerd en kostenbewust aan het werk houden?

BUITENLANDERS HALEN.

Nog een paar jaar en dan staat deze man te roepen dat hij geen verzorgend personeel kan krijgen en dus mensen moet halen in Afrika of Polen. Net als de tuinders. Dan is de bedrijfstak van groot belang. Iedereen kan goed personeel krijgen als hij ook maar goed betaalt en zelf een voorbeeld is. Ik begrijp die jongeren wel die de zorg de rug toekeren. Directies die zo’n voorbeeld geven jagen personeel weg.

Ofwel we streven naar een goed collectief zorgsysteem ofwel we breken het collectief systeem af. Klaar, heldere keuze. Laat de premies maar vallen dan kunnen de mensen sparen en zelf hun zorg wel betalen. Geen dure kantoren voor verzekeringsmaatschappijen, geen lease auto’s, geen krijtstreeppakken die riant geld kosten. Dan hebben we al deze zakkenvullende nonsens figuren ook niet meer nodig. Die kunnen dan verplicht in de kassen gaan werken want in de maatschappij zullen er voor hen weinig goed betaalde baantjes zijn.

Mensen laat je niets wijs maken over hoge kosten want we weten nu allemaal wel waar die kosten zitten.

fredira 7 augustus 2012

lees ook andere artikelen van fredira.