blog placeholder

Stop met de hyptheekrente aftrek, bevorder het aflossen en verlaag de huizenprijzen.

In Nederland betalen we momenteel bijna 11 miljard per jaar aan de hypotheekrente subsidie. Dit geld is pervers en contracproductief. Waarom: het stimuleert lenen en benadeelt sparen en aflossen.

Ik denk dat er een goed alternatief is. Subsidieer het aflossen en zodoende de kapitaal opbouw van iedereen. Zorgt er ook voor dat je minder afhankelijk wordt van je pensioenvoorziening.

Hoe? Gewoon een idee

Stel een gewoon gezin koopt een woning van € 200.000,-. Is niet veel maar goed in sommige plaatsen kan het nog. Meestal gewone, hardwerkende mensen en een hypotheek is alleen mogelijk op twee inkomens. Jan en Gerrie hebben hele normaal werk en verdienen samen tussen de 40 en 50 duizend Euri’s per jaar. Gefeliciteerd helemaal niet slecht.

Nee dan die directeur of hoge manager met een vrouw die advocaat is. Zij hebben een hypotheek van € 400.000,- en wonen riant. Wat is het verschil met Jan en Gerrie? Jan en Gerrie hebben geen verstand van geld en hebben geen contacten. Zij betalen 6% voor 10 jaar vast. En Peter-Jan  en Lisette hebben betere contacten en betalen 5% voor 10 jaar vast. Gezamelijk inkomen rond de € 80.000,- per jaar.

Wat is dan het verschil? J&G hebben 33% aftrek en betalen dus 6×2.000 is 12.000 min de aftrek is ongeveer € 8000,- euro netto per jaar. J&P betalen 5×4000 is 20.000 min de aftrek van 52% is iets minder dan € 10.000,- euro per jaar. Het verschil is nog geen € 200,- per maand!

De een woont doorsnee en de ander riant. En dat noem ik pervers, want daar was de hypotheekrenteaftrek niet voor bedoeld. De een betaald een veel hoger percentage van zijn inkomen aan hypotheek en de ander, de meest verdienende, betaald veel minder. Waarom?

Daarom pleit ik voor afschaf en ook al omdat het geen van beiden verder helpt. NL betaald 11 MILJARD aa n subsidie op HRA. Dit kun je ook ander inzetten. Subsidieer met datzelfde bedrag de aflossing. Hoe?

Stel nu dat je de aflossing fiscaliseert.

Hoe werkt dat? Allereerst wordt de “aftrek” omgedraaid. Lage inkomens krijgen 52% en de hoge 33%. Dan gaan J&G dus 12.000 betalen maar krijgen 52% aflossingssubsidie. Dus meer € 6.000,- wordt gebruikt om hun hypotheek af te lossen. Dus elk jaar wordt de schuld minder. Dat kost je in het begin meer dan nu, maar dat zorgt ervoor dat je schuld snel minder wordt. Want na een jaar is de schuld geen € 200.000,-  maar € 194.000,- en de overheid betaald hier aan mee. De schuld van L&P en wordt verlaagd van € 400.000,- naar € 386.000,-.

Als je dit gaat uitrekenen dan zijn we allemaal bezig om af te lossen en L&P misschien nog wel meer, maar met subsidie van de overheid. Ik heb deze berekeningen gemaakt, maar het komt op het volgende neer.

Mensen gaan aflossen en worden daarin gesteund door de overheid, de huizen worden goedkoper (lenen is in het begin duurder), sparen en aflossen is beter, de schulden worden minder, de vermogensopbouw wordt beter. Daarom moet de vermogenrendendementsheffing worden afgeschaft. Zorgt voor meer kapitaalopbouw in je woning.

Er is hiervoor 11 miljard beschikbaar, maar belangrijker is  dat de overheid sparen en aflossen belangrijker vindt dan hoge aftrekposten. Tevens worden vooral lagere inkomens gesteund door vermogensopbouw in hun huis.

De weg naar meer Hypotheekrenteaftrek is doelloos en onrechtvaardig, daarom meer aflossen, minder lenen, lagere huizenprijzen en meer vermogensopbouw.