blog placeholder

De regelmatige lezer van fredira artikelen weet inmiddels wel hoezeer ik deze verspilling haat. Al deze ”deskundige” bestuurders die nog jarenlang teren op de samenleving, hetzij via deze regeling, hetzij via weer een baantje in de publieke sector.

RAAD VAN STATE.

De Raad van State vindt dat de voorgestelde versobering van de wachtgeldregeling moet worden heroverwogen. Hoe is het mogelijk? Die versobering wil al niets zeggen, laat staan dat de huidige regeling gehandhaafd moet worden. Weer een voorbeeld hoe de ”deskundigen” en ”politici” de burger minachten. Overal moet de burger de buikriem aanhalen en er moet bezuinigd en hervormd worden. En deze lieden die ons landje besturen mogen gewoon doorgaan met hun eigen belang. Wat een brutaliteit. Dit geeft weer aan welk soort mensen er in bestuurlijk Nederland ronddwalen. Dat is het volk wat ook weer terecht komt bij de publiek sector na hun ambtelijke carriere bij de overheid. Vrijwel geen van deze lamballen zal een baan kunnen krijgen in het bedrijfsleven want wat ”kunnen” ze nou eigenlijk? Enkele uitzonderingen daargelaten blijven deze lieden in de publieke sector functioneren, bij voorkeur in een bestuursfunctie, tegen wederom een riante vergoeding. Dat is dan ook de reden dat het bij zorgcentra, vervoersbedrijven, ziekenhuizen, verzekeringsbedrijven, woningcorporaties allemaal fout loopt. Doordat die lieden nooit gepresteerd MOETEN hebben, en wel altijd zekerheid van inkomen, denken ze iets te kunnen maar in de praktijk blijken ze van toeten noch blazen te weten. Wel zeggen ze allemaal: we zoeken iets nieuws, een nieuwe uitdaging!

WACHTGELD REGELING

Het bekleden van een politiek ambt is een onzeker beroep. Dat is de reden waarom die wachtgeldregeling er is. Dezelfde heren die dit uitgevonden hebben staan te roepen dat de werknemer flexibel moet zijn: die moet zonder pardon ontslagen kunnen worden en nog maar 2 jaar WW uitkering krijgen. Hoezo onzeker beroep voor bureaucraten?

Hoeveel is die wachtgeldregeling eigenlijk? Voor elk jaar van zijn functie heeft hij recht op een minimum van 2 jaar en een maximum van 4 jaar. Het eerste jaar bedraagt het wachtgeld 80 % van het laatst verdiende salaris, daarna 70 %. Iemand van 55 jaar die de afgelopen 12 jaren meer als 10 jaar zijn ambt bekleed heeft, heeft recht op wachtgeld tot zijn pensioen. Accepteert hij toch een baan voor minder salais, wordt hij aangevuld.  Kortom: al deze lieden zijn voor de rest van hun leven per definitie onder de pannen met een uitstekend inkomen. Dat is nog eens wat anders als de gewone werknemer. Maar ja, verschil moet er zijn nietwaar? VVD Kamerlid Willebrord van Beek vindt dit geen riante regeling. Hoe zou het toch komen dat dit soort lieden een Bijstandsuitkering of WAO uitkering wel altijd riant vinden?

NIEUWE UITDAGING.

Van deze gegevens kunnen we allemaal aflezen waarom we in de praktijk met zo’n waterhoofd van een overheid zitten. Deze lieden vinden van zichzelf dat ze zo goed zijn dat ze elke uitdaging aankunnen. Ze hebben eerst jarenlang tussen dezelfde soort bureaucraten ”gewerkt” en dan lopen ze naar een nieuwe uitdaging: bestuurder in de publieke sector. Dan kunnen ze daar weer op kosten van de belastingbetaler ergens iets ”opdoen”, terwijl ze tot op dat moment nul risico gehad hebben en hetzij door de wachtgeldregeling, ofwel weer een riant salaris voor hun toekomst ook weer gezekerd zijn. En die lieden weten zogezegd wat goed voor de burger is: een Verenigd Europa, de Euro, bezuinigingen enz.

WONING CORPORATIES.

Weer 2 woningcorporaties, Wooninvest in Leidschendam en Portaal in Baarn hebben onverantwoorde risico’s genomen met derivaten = speculeren op de rente visie. Bij zo’n corporatie werkt gegarandeerd geen ondernemer. Dat zijn allemaal lieden als op wachtgeld staande bureaucraten, ex wethouders, hoge ambtenaren, accountants o.i.d. En allemaal vinden zij hun riante salaris verantwoord. Daar hoeft niet op bezuinigd te worden. Die mannen doen ook nooit iets fout. Er is voor hun gedrag of handelwijze altijd een excuus. Onze hele samenleving is verziekt door dit soort mensen. Mijn corporatie stuurt dure folders over goedkope energie kopen via hen, huren auto’s via hen en ”opleuken” van de buurt samen met hen. Maar een goede sociale huurwoning bouwen voor een prijs die Jan Modaal kan betalen lukt ze niet. Evenmin de juiste service te geven aan hun betalende klanten. Het blijkt dat 94 % van de corporaties dergelijke speculaties met derivaten heeft gedaan. Toch noemen die directies dat de corporaties goed gemanaged zijn. Och, gaat het fout, dan maar weer de hand ophouden bij de overheid, want de belastingbetaler zal de rekening wel weer betalen.

PARLEMENT.

Het Parlement zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Het enige wat ik wel eens hoor is dat er meer vrouwen in de Kamer moeten. Maar er zouden meer diverse mensen in moeten: studenten, middenstanders, werknemers, boeren, zelfstandig ondernemers, verpleegsters, leraren enz. Maar wat zit er nu? Allemaal door de partijen opgeleide mensen met een bepaalde studie, en mediatraining. Ze leren hoe te stemmen in belang van hun partij of fractie. Maar in de maatschappij hebben ze niet gestaan, enkel uitzonderingen daargelaten. Er moeten gewoon wat meer praktijkgerichte mensen in de Kamer komen, die met hun poten in de strond gestaan hebben. En die niet alleen geinteresseerd zijn in televisie optreden. Maar mannen die bereid zijn risico te lopen. Motivatie hebben en niet in eerste instantie aan hun eigen zak denken. Pas dan kan er iets positief veranderen. Ik heb genoeg van die zakkenvullers.

fredira  13 juni 2012.