blog placeholder

Een alleenstaande moeder, met een kindje van 6 maanden op straat. Waar gaat dat heen? De WBV in ons stadje zouden ze moeten heropvoeden, en de mensen wat meer als mens moeten behandelen en niet als melk koe. Ik dacht altijd dat de WBV een sociale maatschappelijke dienst verlening was? Voor de mensen die wat lager op de sociale ladder staan, nou mooi niet dus.

Het rustige leven eindigde toen de baby acht maand oud was, het was April 2008. Ze konden niet meer samen onder een dak wonen. Hij wou niet uit het huis weg, want zij zou toch urgentie krijgen binnen een paar weken van de WBV omdat zij de baby meenam. Zij ging naar de WBV en ze zeiden daar dat als zij eenzijdig het huurcontract op zou zeggen, zouden ze haar de helft van de inmiddels nieuwe gespaarde punten geven. Ze kreeg dus 170 punten. Maar hier heb je minstens 700 punten nodig wil je een beetje in aanmerking komen voor een huis. Maar ze kon voorlopig bij haar moeder in. Die woonde in een kraakpand.

Ondertussen had ze een uitkering aangevraagd, ze had recht op een WW uitkering omdat ze altijd erbij gewerkt had, maar omdat ze op de aanvraag formulier had geschreven dat ze niet beschikbaar was voor werk kreeg ze geen uitkering. Zij had dat geschreven omdat ze geen geld had voor oppas, en zonder oppas kon zij niet werken. Maar dat wist het meisje niet, en niemand heeft haar dat voortijdig verteld. Zij heeft een schoonmaak baantje gevonden voor een paar keer, een paar uur per week. Daar leefde zij van, samen met de zorg toeslag wat zij ontving, de vader van de baby betaalde op dit moment ook nog geen alimentatie. Het meisje was inmiddels aan het zwerven van het ene adres naar de ander, omdat zij niet in de kraakpand konden blijven, iedereen was eruit gezet. De urgentie was inmiddels ook afgewezen, want dat hadden ze in A ook niet meer. A is een midden grote stad ongeveer 30 kilometer bij ons vandaan, als het niet meer is. Wat dat ermee te maken had snapt het meisje tot op de dag van vandaag nog niet. Ze heeft inmiddels in een stuk of 7 verschillende adressen gewoond, de een mog gevaarlijker dan de volgende. 

Na ongeveer een half jaar te hebben gezworven, krijgt het meisje een keer goed nieuws, zij kan voor een jaar in een Omniet woning, dat is een huis wat tegen de vlakte gaat, maar door er mensen te laten wonen tot de sloop verpauperd de wijk niet. Dat was in Okt 2008. In Aug 2009 moest ze uit de Omniet woning. Ze had gehoopt dat ze daar een beetje langer had kunnen blijven, het was wel even lekker een eigen plekje, maar er knaagde toch wel altijd in haar achterhoofd dat ze daar ooit weer weg moest, en daar maakte ze zich continu zorgen over. Ze is bij een andre kennis in gaan wonen tot ze in Okt 2009 een woning kon huren via een particulier. Met de eigenaar van het huisje heeft zij een contract opgesteld voor een jaar, want dan zou ze vier jaar punten hebben, dan moet je met gemak wel aan een huis kunnen komen via de WBV.

 In Juli 2010 heeft zij dan ook gereageerd op een huis, ze stond als eerste, maar ze hoorde niks van de WBV. Dus ze dacht er zal wel wat zijn met de huis, of de bewoners. Ja je weet toch niet wat er allemaal fout kan gaan.

In September 2010 wou zij weer reageren op een huis en toen kon zij niet op de site komen, ze dacht eerst dat het in onderhoud was of zo, maar de volgende dag wou het nog niet. Ze is gaan bellen met de WBV en zij hebben gezegd dat ze haar hebben uitgeschreven als woningzoekende, want ze heeft toch een huis? En volgens hun spelregels als je verhuised binnen K dan verlies je je punten. Dus over een maand zou haar huur contract aflopen, en ze had wederom geen punten meer bij de WBV.

Toen is ze even doorgedraaid, ze heeft een email geschreven naar de klachten commissie, ze heeft samen met haar moeder een brief geschreven naar de klachten commissie. Ze heeft gebeld, en de vrouw die zij sprak, zei dat er een brief naar haar was gestuurd met de vraag of ze haar inschrijving wou verlenging en dat ze de brief hebben terug ontvangen en er stond op de envelop geschreven die woont hier niet meer. Dus vraagt dat meisje, waar hebben jullie die brief heen gestuurd? zegt de mevrouw naar de adres van de Omniet woning, die dus een jaar ervoor tegen de vlakte is gehaald.

De meisje heeft na de verhuizing haar nieuwe adres nog door gegeven aan de WBV ivm een openstaande schuld van 200 euro, dan weten ze haar wel te vinden, want de accept giro,s zijn gewoon bij haar nieuwe adres gekomen, wel raar eh? Maar het klopt zo wie zo niet wat de WBV zegt, want als het zo is, dan had zij nooit in Juli kunnen reageren op een woning, want dan was zij in  Okt het jaar ervoor al haar punten kwijt geweest toen heeft zij tenslotte het nieuwe adres doorgegeven.

Nu is er een kranten artikel geweest naar aanleiding van dit verhaal, en daar  zijn wel een hele boel leuke dingen uit voortgekomen. De meisje heeft een gesprek gehad met twee mensen van het SP, die gaan proberen om een beetje druk uit te oefenen naar de WBV dat ze de regels gaan veranderen omtrent het punten systeem, en het huren via een particulier. Tevens is hieruit voort gekomen een contact met een bedrijf dat heet Aanzien. Hij was met zijn kinderen een patatje aan het halen, terwijl hij wachte sloeg hij de krant open en daar zag hij dat stuk van de meisje. Hij noteerde wie de verhaal had geschreven en heeft contact met haar gezocht. Toen heeft hij contact met het meisje gekregen via de krant. En nu heeft hij haar aan zijn instantie voorgesteld en gaat ze via hen een traject lopen en wordt zij direct geholpen.Aanzien is een hulpverlenings instantie, dat zich inzet voor mensen die steeds tegen regels, kastjes en muurtjes aanlopen. Maar ook voor mensen met BV ADHD of PDD nos, autisten. Eigenlijk kan iedereen wel aankloppen, en ze zullen zoveel mogelijk mensen proberen te helpen, maar het mag niet ten kosten van de kwaliteit gaan, dat willen ze wel blijven waarborgen.Het is een dienstverlening met alle nodige faciliteiten onder een dak, die echt samen werken, waar de ene weet waar de ander mee bezig is, er is een coordinator die alles overziet. Korte lijnen, daar staan ze voor. Ze hebben een hele team, waaronder een pshycholoog en bieden individuele hulp, maar ook groeps gebeuren, begeleid wonen en nog meer gespecialiseerde hulp bij de dingen waar de klienten tegen aan lopen. Ik wil het meisje veel geluk wensen, en de instantie Aanzien bedanken namens alle klienten, zonder jullie was hun leven mischien niet zo goed gelopen.