blog placeholder

Een artikel schrijven gaat soms vanzelf. Als je genoeg kennis over het onderwerp hebt is een artikel vlot klaar. Maar als je eerst nog informatie moet verzamelen om dit vervolgens samen te bundelen tot een artikel, vergt wat meer werk. In dit artikel geef ik je handige tips om een artikel zo interessant mogelijk te maken. 

Artikelen mag je uit jezelf of in opdracht schrijven. Je kunt er je geld mee verdienen… In dit artikel behandel ik niet zo zeer het schrijven van een artikel voor Foobie, maar meer voor in het algemeen. Waar moet je aan denken bij het schrijven van zo’n artikel?

1. Doelgroep bepalen

Er zijn vele doelgroepen. Voorbeelden zijn: Jonge kinderen, gamers, huisvrouwen, bejaarden en studenten.  

Je kan een artikel schrijven voor één bepaalde doelgroep maar het kan ook voor meerdere groepen van belang zijn. Het is maar net waar je artikel over gaat. 

Schrijf je bijvoorbeeld een gamerecensie, dan zal dit artikel vooral bestemd zijn voor de mensen die zelf gamen en misschien wel benieuwd zijn naar de game waarover de recensie gaat. Schrijf je over baby’s, dan is het meer gericht aan vrouwen met een baby, of die graag een baby willen.

2. Juiste woorden en termengebruik

Dit hangt af van je onderwerp en de doelgroep. Schrijf je voor kinderen van groep 7 en 8 dan moet je niet al te moeilijke woorden gebruiken. Maak een duidelijk artikel dat kinderen van 10 tot 12 kunnen begrijpen. Maak de zinnen niet te lang en gebruik alledaagse woorden. Als je een moeilijk woord gebruikt,  waar zij waarschijnlijk niet de betekenis van weten, kun je dit het beste nader uitleggen. 

Schrijf je een wetenschappelijk artikel over bijvoorbeeld stofwisselingsprocessen, dan is dit meestal gericht aan mensen die meer willen weten of aan mensen die daar enig verstand van hebben. Bij dit soort artikelen zul je veel vaktermen moeten gebruiken: Niet alledaagse woorden dus. 

3. Schrijf je artikel zo objectief mogelijk (tenzij het een recensie/meninggevend artikel is)

Schrijf je bijvoorbeeld over de DNA-databank zoals ik heb gedaan, kijk dan goed naar de inhoud. Hoe heb je de zinnen geformuleerd? Heb je ergens een eigen mening gegeven. Zo ja, dan lijkt je artikel meer op een meninggevend artikel of een betoog. 

Schrijf je artikel altijd zo objectief mogelijk. Dit is bij de meeste onderwerpen geen probleem. Maar bij sommige wel… Onderwerpen waar veel discussie over is zoals abortus of euthanasie vragen al gauw om een eigen mening. Je gaat daarom ook gauw een artikel hierover, baseren op je eigen mening of ervaring. Belicht altijd alle kanten van het onderwerp zodat je mensen niet een bepaalde kant op stuurt maar zelf een mening laat vormen (beschouwing) of juist wil informeren

4. Schrijf een artikel met een goede titel en inleiding

De titel van je artikel moet zoveel mogelijk bij de inhoud passen. Je kan de artikel formuleren met een vraag, een zin of gewoon 1 of 2 woorden. Ik formuleer de titel meestal in een vraag, met de bedoeling om lezers wat nieuwsgierig te maken. 

Naast de titel is ook de inleiding heel belangrijk bij je artikel. Het geeft als het ware een korte samenvatting van de tekst. De lezer beslist ook na het bekijken van de inleiding of hij het artikel verder wil lezen of niet. Schrijf je inleiding vol overtuiging en misschien wel met een grappige zin of citaat. 

5. Verdeel je artikel in tussenkopjes

Zo krijg je wat meer ordening en overzicht. Zorg dat de kopjes vetgedrukt zijn en in het kort zeggen waar het stukje tekst over zal gaan. 

6. Let goed op de spelling en zinsopbouw

Af en toe een typefoutje is natuurlijk niet zo erg, maar een artikel vol met type- of spelfouten kan behoorlijk frustrerend werken bij het lezen ervan. Woorden die per ongeluk aan elkaar zijn geplakt door het vergeten van een spatie kunnen ook tot ergernis leiden. 

Het is aan te raden om na het schrijfwerk, je artikel nog 1 of 2 x door te lezen. Misschien valt er nog iets te verbeteren: Een zin in tweeën splitsen bijvoorbeeld om wat meer overzicht te krijgen en de lezer erbij te houden. Misschien kun je woorden vervangen of controleren op spel- en typefouten. 

7. Bij een omvangrijk onderwerp, samenvattend te werk gaan

Als je over een onderwerp gaat schrijven waar massa’s aan informatie over te vinden zijn ga dan samenvattend te werk: Behandel in je artikel alleen de belangrijkste dingen en maak een lopende structuur van de tekst: De zinnen sluiten goed op elkaar aan.