blog placeholder

Per definitie is tijd maar beperkt, na breedte, lengte en hoogte, kunnen we de tijd de vierde dimensie noemen. De eeuwigheid heeft echter een heel sndere dimensie, de eeuwigheid is niet afhankelijk van tijd, heeft een dimensie zonder einde.

Tijd en Eeuwigheid.

Tijd is een begrip, dat eigenlijk niet past in de dagelijkse belevenissen van de werkelijkheid. De wereld lijkt alleen te bestaan uit werken, te betalen rekeningen, kinderen die op tijd naar school moeten, boodschappen doen, een agenda vol afspraken en berichten die op antwoord wachten. We worstelen op Aarde met de tijd en zoals de bekende Britse Dichter en Toneelschrijver William Shakespeare (1546-1616) beschreef.

“People try to kill time, but finally time kills people”

 Vertaald: Mensen trachten de tijd te doden, maar uiteindelijk doodt de tijd de mensen.

De beroemde Britse Natuurkundige Sir Isac Newton (1642-1727) was van mening dat tijd een “absolute entiteit” is, iets dat er is en bestaat en in beweging is sinds het ontstaan van de Schepping van het Universum of het Heelal. Newton geloofde dat tijd ruimte inneemt en dat binnen tijd en ruimte gebeurtenissen plaatsvinden. Deze gebeurtenissen nemen dus ruimte-tijd of tijdsduur in beslag. DeTijd heeft “verleden, heden en toekomst”, tijd is ook op te delen in tijdseenheden, zoals seconden, minuten, uren, dagen en jaren.

Gaan we even terug naar het Verhaal van de Schepping, dan weten we dat de tijd toen door de Almachtige Schepper werd ingezet tot in de Eeuwigheid. De eeuwigheid is mogelijk nog ondoorgrondelijker voor de mens dan de onmetelijke afstanden in het Heelal. De eeuwigheid is echter van een heel andere dimensie dan de tijd.

Tijd is dan ook beperkt, omdat die kan worden opgedeeld in tijdseenheden, maar de eeuwigheid is niet op te delen. De eeuwigheid heeft geen einde, een begrip in de filosofie en de natuurwetenschappen, dat de betekenis heeft van “niet-eindig” tegenover het begrip “eindig”. De eeuwigheid is niet afhankelijk van tijdsduur.

In de Wis – en Natuurkunde heeft “niet-eindig of oneindig” een kwalitatieve betekenis en wordt als symbool met een liggende cijfer 8 aangeduid. Daar wordt het als een soort getal gebruikt. Maar een getal dat groter is dan elk reëel getal. Om zich een voorstelling hiervan te maken, nemen we de verzameling van de Natuurlijke Getallen 1,2,3,4,5,6….enz., daar komt geen einde aan als we gewoon doorgaan met die getallen, probeer het maar.

De Almachtige Schepper leeft in het heden en staat boven de tijd. De tijd heeft een tijdsduur, de eeuwigheid is niet aan een bepaalde tijd gebonden, het is een altijd voortgaande periode, zonder einde. Het is niet anders.!