blog placeholder

Vandaag is het zeven jaar geleden dat er bijna 3.000 mensen om het leven kwamen bij de aanslagen op de Twin Towers. De twee Amerikaanse Presidentskandidaten McCain en Obama hebben besloten om vandaag, tijdens de herdenking, geen campagne te voeren als zij elkaar bij deze plechtigheid ontmoeten. De vraag is, of dit lukt. 

Vandaag is het zeven jaar geleden dat er bijna 3.000 mensen om het leven kwamen bij de aanslagen op de Twin Towers. De twee Amerikaanse Presidentskandidaten McCain en Obama hebben besloten om vandaag, tijdens de herdenking, geen campagne te voeren als zij elkaar bij deze plechtigheid ontmoeten. De vraag is, of dit lukt.

Gistermiddag nog kreeg Barack Obama een golf van kritiek over zich heen door zijn uitspraak: “Je kunt wel lippenstift op een varken smeren maar het blijft een varken”. De Republikeinen hadden het idee dat Obama met deze uitspraak op Sarah Palin doelde. Obama waste zijn handen in onschuld en verklaarde tijdens een toespraak dat dit een typisch Republikeinse actie was: “Ze halen een onschuldige uitspraak uit zijn context en maken er een promotiespotje van omdat ze weten dat de media er van smullen”. Wie er gelijk heeft is nog in het ongewisse.

Het is typisch voor de Amerikaanse campagnes. De modder wordt van de ene kant naar de andere kant gegooid en weer terug. Vorige week kwam Sarah Palin nog onder vuur te liggen toen haar volledige verleden op straat werd gegooid en bleek dat haar dochter, tegen de conservatieve ideologie in, op minderjarige leeftijd en ongetrouwd zwanger is. De democraten moeten er van gesmuld hebben.

Het spelletje wordt laag gespeeld tijdens de campagnes. Alles wordt uit de kast gehaald om de eigen partij zo goed mogelijk uit de verf te laten komen en om de opponerende partij zwart te maken. Je kan je afvragen wat er zou gebeuren als de partijen dit niet deden. Hoe zou dan het kiesgedrag zijn? Op wat voor manier zouden kiezers dan beïnvloed worden?

Vroeger, bij een bekend debat tussen Nixon en John F. Kennedy, is gebleken wat voor effect de verschillende media kunnen hebben op kiezers. Het debat werd zowel via radio als via TV uitgezonden. Dit betekende dus dat een deel zich puur kon richten op de inhoud van het debat en een ander deel ook gevoed werd met visuele informatie. Na het debat werd een grootschalig onderzoek gedaan waaruit bleek dat mensen die het debat via radio hadden gevolgd meer naar de kant van Nixon neigden, omdat hij inhoudelijk beter uit de verf kwam. De mensen die het debat via de televisie hadden gevolgd neigden meer naar de knappe, jonge en charmante John F. Kennedy, terwijl hij inhoudelijk minder sterk was dan Nixon. Visuele informatie kan dus heel beïnvloedend werken.

Dat Obama en McCain vandaag geen campagne zullen gaan voeren betekent in dit geval niet dat hoe zij vandaag overkomen, geen invloed heeft op de kiezer. Als Obama  bijvoorbeeld betrokken overkomt en McCain wat minder, dan kan dit misschien wel grote gevolgen hebben voor zwevende kiezers, zeker bij zo’n gevoelige situatie als de herdenking van 9/11. Daarnaast kan blijken uit hun speech of hun gedrag hoe zij over de “war on terrorism” denken, wat weer bepalend is voor op welke standpunten kiezers stemmen.  De strijd tussen de twee presidentskandidaten zal zich dus ook vandaag voortzetten.