blog placeholder

We lezen in de krant en zien op televisie dat we blij moeten zijn dat er in Nederland een goed rechtssysteem is. Die paar keer dat ik er mee te maken heb gehad gaven mij toch een heel andere indruk.

ARBEIDSGESCHIL

Na 8 jaar als verkoopdirecteur gewerkt te hebben kreeg ik ruzie met de eigenaar. Voor ik daar kwam werken was dat regelmatig het geval tussen hem en ander personeel. Ook na mijn vertrek gebeurde dit weer met enige regelmaat. De reden waarom wij ruzie kregen was op het persoonlijk vlak en had niets met de groei van het bedrijf te maken ( 35%  tot 50 % p/j).

De kantonrechter ontbond het arbeidscontract maar het concurrentie beding bleef gehandhaafd. Dat is niet zo erg als er maar een vergoeding t.o staat.

Op mijn arbeidscontract stond geen winstuitkering vermeld. De mondelinge afspraak was dat als de zaak goed op poten gezet was, ik mee zou participeren als aandeelhouder in buitenlandse dochters. Toen puntje bij paaltje kwam na een jaar of 5 a 6 wilde hij dat niet meer. Ik had wel jaarlijks een winstuitkering ontvangen. Tijdens de rechtszitting ontkende hij iets te weten van deze winstuitkering. Zijn echtgenote deed de loonadministratie maar die wilde niet tegen hem getuigen. Na 20 maanden rechten kwam de rechter met een uitspraak: hij moest mijn pensioen over die 7 jaren betalen conform CAO. De winstuitkering werd niet meegenomen daar de werkgever die ontkende te kennen. De rechter ging terug naar de arbeidsovereenkomst. Het concurrentie beding werd wel vernietigd. Geen verdere vergoeding. Mijn advocaat, ik, noch anderen begrepen iets van deze uitpraak.

RESULTAAT

Dus daar waar ik inkomstenbelasting over betaal, neemt de rechter niet aan. Dat ik een hypotheek afsluit op basis van mijn jaaropgave neemt hij niet aan. Na 20 maanden en een hoop kosten zou ik nog wel in beroep kunnen gaan maar dan ben je weer 20 of 30 maanden verder met nog hogere kosten. Ik heb het dus maar gelaten en ben mijn eigen bedrijf gestart en heel hard gaan werken. Je denkt als je aan zo’n zaak begint, de rechter doet aan waarheidsvinding. Dat is dus een misrekening. Hij gaat uit van wat hij  op papier ziet of kan vinden en trekt daar conclusies uit die volgens de wet voldoen. Er wordt dan altijd gezegd dat je in hoger beroep kunt gaan als je het niet eens bent met zijn uitspraak. M.a.w. het systeem neemt dus aan dat iedereen tijd en geld genoeg hiervoor heeft. Ik had dat op dat moment echter niet meer.

GETUIGENVERHOOR

De getuigen die gehoord werden stonden dus toen nog allemaal op de loonlijst van betreffende werkgever. Die hebben allemaal een gezinnetje en een hypotheek en een autofinanciering lopen en moeten dus aan hun baantje denken. Die zijn bij zo’n verhoor alles wat ze weten ”vergeten” of ”niet van op de hoogte”. Ergens begrijpelijk.

Als je ze 1 of 2 jaar naderhand tegenkomt en ze hebben ook ruzie gehad en voor de rechter gestaan dan hebben ze allemaal spijt dat ze de waarheid niet verteld hebben.

Dus die waarheidsvinding van de rechter moet je met een korreltje zout nemen. Hij kijkt naar wat voor hem ”hard” is. De waarheid is misschien wat anders. Toch als u en ik zien dat we wel belasting mogen betalen over een inkomen en een hypotheek krijgen op een jaaropgave en voor de rechter lijkt dit anders te zijn, is dat wel heel raar. Ik vond het de meest kromme redenering om terug te gaan naar het arbeidscontract. Je zou ook kunnen zeggen, jongen je hebt gewoon pech gehad. Gelijk hebben wil niet zeggen ook gelijk krijgen.

RIJDENDE RECHTER

Als ik Mr. Visser zie in zijn televisie programma dan denk ik altijd: dat is best eerlijk recht spreken. Maar vergelijk dit maar met de dagelijkse praktijk, die  is heel anders. Mr Visser gaat naar het probleem kijken. Hij spreekt met beide partijen vrij uit. Hij spreekt eventuele getuigen. Bij zulke rechtsspraak heb je in ieder geval het idee dat iedereen gehoord wordt en de situatie bekeken is. Natuurlijk kijkt ook Mr. Visser in het wetboek. Maar vrijwel altijd volgt er een uitspraak waar iedereen wel mee kan leven. Dat is heel anders als op de rechtbank. Daar zit iemand aan de tafel die meestal met de advocaten van partijen spreekt en in papier zit te kijken. En die persoon zit daar risicoloos voor de rest van zijn leven. U bent de deur uit en dan is het ” volgende zaak”.

KASSA EN RADAR

Ook daar krijg je vaak een heel ander beeld van recht als in de werkelijkheid. Blijkbaar is die camera een belangrijk wapen tegen ongelijkheid. In beide programma’s gaat het vaak over groepen mensen die een probleem hebben. Voor de televisie zeggen de aangeklaagden altijd wel dat zij het gaan oplossen. Maar ook hier is de praktijk soms weerbarstig: zie de jarenlange discussie over de woekerpolissen. Iedereen weet nu toch wel dat daar iets helemaal fout gezeten heeft. En toch hebben die grote verzekeraars met hun juridisch apparaat nog steeds geen definitieve goede oplossing voor de gedupeerden. Altijd zijn de kleine lettertjes die toch weer vragen oproepen. Ik zou zeggen als rechter: het is duidelijk rommel wat verkocht is, dus stel de mensen maar schadeloos en wel binnen 1 jaar. Klaar.

KLEINE LETTERTJES AFSCHAFFEN EN DUIDELIJKE TAAL BEZIGEN

Het juridiseren van de samenleving zorgt voor een hoop ellende. De ”kleine’man gaat er altijd van uit wat er tijdens de verkoop is gezegd. Een rechter zou moeten weten dat moeilijk taalgebruik voor de gemiddelde mens onbegrijpelijk is. Met juridische uitleg van contracten kun je vaak meerdere kanten op. Daarom hebben we nu voortaan 1000-den advocaten rondlopen in dit land. Hou het eenvoudig. Zoals een Britse relatie altijd zei: keep it simple stupid or keep it stupid simple, one of these two. Dat maakt het rechtssysteem toegangkelijk voor iedereen en werkt goedkoper en eerlijker.

fredira 23 mei 2012.