blog placeholder

Vandaag de dag lijkt het of pesten op school de normaalste zaak is en er bij hoort, maar dat is het niet en zou niet mogen. Het zou zo moeten zijn dat pestgedrag van scholen verdwijnt, maar hoe pakken we zit aan?

Dit is een vraag waar ieder ouder, verzorger en onderwijzer dagelijks mee bezig (zou) moeten zijn. Maar vaak is het zo dat een ieder ontkent dat er zulke dingen bij hun op school niet gebeuren en zeker dat hun kind hier niet aan doet.

Toch is dit niet zo. Ga maar eens een dagje meedraaien in het onderwijs en aanschouw de ongein die kinderen met elkaar uithalen. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het gebeurt. Een dik kind wordt gepest omdat het niet (net) zo hard kan rennen als een ander. Een kind met een rood haar is al gauw een vuurtoren, een kind met een bril een blinde vink en ga zo maar door. Het klinkt allemaal onschuldig, maar het kind die deze woorden naar het hoofd geslingert krijgt is diep ongelukkig.

Bij het steun zoeken bij de leerkracht wordt vaak door desbetreffende leerkracht gezegd dat het allemaal wel meevalt en dat het kind zich hier niets van moet aantrekken. Dit is niet de oplossing, want het kind trekt het zich wel aan en met alle gevolgen van dien.

Er zijn zelfs gevallen bekend van kinderen die gepest werden op school en pestende kind wat aandoen. Er is zelfs iemand doodgestoken of het desbetreffende kind maakt zelf een eind aan zijn/haar leven. Dit moeten we ten alle tijden voorkomen.

Ik zou dan willen voorstellen op scholen wat meer aandacht te besteden aan pesten. Praat met alle kinderen op school, leg uit wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en hoe anderen kunnen voorkomen dat er gepest wordt. Besteed aandacht aan het gepeste kind, laat dit kind aan de klas vertellen hoe het zich voelt en als dit kind dit niet zelf kan of durft, dan moet de leerkracht dit overnemen.

Zorg ervoor dat je als leerkracht op een plek op het schoolplein staat waar je alles en iedereen kan overzien, kinderen zijn uitgekookt en kiezen voor het pesten altijd een plek op waar het niet gezien kan worden.

Zorg dat ieder kind met respect wordt behandeld en handel daar zelf ook naar. Ieder kind is speciaal en wil dit ook gevonden worden. Leer het gepeste kind om zo te handelen dat er voor de pester geen eer meer te halen valt.

Praat met de pester, zoek uit waarom hij pest. Misschien komt dit door de thuissituatie of is het zelf eigenlijk wel heel onzeker, maar denkt het dat door pesten hij stoer is. Leg deze pester uit wat hij aanricht. Als dit niet helpt en hij blijft doorpesten dan benader je de ouders. Als ook hiermee niet het beoogde doel wordt bereikt dan stuur je het kind van school. Dit is echt het allerlaatste redmiddel. Vaak hoeft het niet zover te komen.

Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden, pas dan ontstaat er een wereld met respect voor iedereen.