blog placeholder

Waarvan wordt Carmen verdacht in deze  TV misaad serie? Van moord op zowel de huurmoordenaar als op moord op haar eigen broer. O ja, het ernstige vermoeden van verdenking was gerezen doordat schoonzus Hanneke iets krijste in haar wanhoop. Maar wat je wil je, als je net te weten bent gekomen dat jouw vermiste man morsdood is gevonden en dan nog eens alle ondergane pressie van de rivaliserende bendeleden van Berry en de geboorte van een kind? Dan krijs je wat, ook al is het in bijzijn van een rechercheur.

Is de verklaring van de schoonzus opgenomen in het strafdossier? Is haar verteld dat haar getuigenis bewijs is tegen Carmen? Welnee. Met de flinterdunne uitspraken van aan PostNataleDepressie lijdende kraamvrouw wordt een bewijs opgetuigd dat Carmen de auctor intellectualis is achter de sinistere moord van haar niet al te deugdzame broertje Irwan de Rue.                                                                                                                                                    De genadeloze afslachting van Irwan doet overigens denken aan de hard core misdaadfilms zoals we die van de Scandinavische vakbroeders hebben leren kennen. Ik zou de TV serie dus een nul willen geven voor juridische juistheid maar een dikke voldoende voor thriller spanning.

Er was een verbrand lijk gevonden in een afvalcontainer op een haventerrein. De Penozarecherche weet binnen de kortste tijd het lijk te identificeren als dat van een Oosteuropese huurmoordenaar die in contact is geweest met een stuk gereedschap dat gevonden is in een opslagloods van een jachthaven. Voorts leidt voor de Penozarecherche dan onmiskenbaar en exclusief het spoor naar Carmen, medeeigenares van de desbetreffende jachthaven. Een zeer betwistbare uitkomst van een hoeveelheid speurwerk, enigszins geholpen door de valse verklaring (niet zo bedoeld maar toch veel waarde aan gehecht door de recherche) van Carmens’schoonzus die aan een postnatale drepressie lijdt.

Okay je kan ontzettend de schijn tegen je hebben; er zijn wel meer mensen in Nederland onschuldig veroordeeld. Meestal gebeurde dat dan zoals in de SchiedammerParkmoordmisser door een afgelegde bekentenis die onder zware drang tot stand kwam. Maar dat dan met dit summiere bewijs met….. een onwaarschijnlijk moordwapen (de kerel werd toch neergeknald door beschermheer/annex moordenaar Nicolaas Luther?) Carmen ruw van haar bed moet worden gelicht, dat is toch wel gortig.

Helemaal dol wordt het als Carmen tijdens haar verblijf in de verhoorruimte op het politiebureau, schaars gekleed aan onderkoeling wordt (dit is mishandeling) blootgesteld, waar de officier van justitie het gesprek tussen advocaat en verdachte ongegeneerd kan afluisteren. Dat er voorts geen opname en ambstedig proces-verbaal wordt gemaakt van het verhoor. Dit alles tart het rechtsgevoel van een betrokken strafrechtsadvocaat. Wie is voor deze serie geraadpleegd? Een stelletje vlotte thrillerschrijvers?

In elk geval lijken mij dat er geen strafpleiters zijn geraadpleegd. Deze zouden weten dat sinds een arrest van de Hoge Raad op 30 juni 2009 de standaard praktijk is dat de verdachte vooraf aan het verhoor op de hoogte moet worden gesteld van het recht op bijstand van een advocaat; Deftiger uitgedrukt: tegen elke verdachte tegen wie vrijheidsbenemende maatregele zijn getroffen moet door de overheid de gelegenheid worden geboden, voorafgaande aan het eerste verhoor, een advocaat te consulteren.

 Is de verklaring van de schoonzus opgenomen in het strafdossier? Is haar verteld dat haar getuigenis bewijs is tegen Carmen? Welnee. Met de flinterdunne uitspraken van PND kraamvrouw wordt een bewijs opgetuigd dat Carmen de auctor intellectualis is achter de sinistere moord van haar niet al te deugdzame broertje.

Als Carmen dan na vele uren kwellend verhoor bijstand verkrijgt van haar advocaat, die ze overigens op eigen initiatief heeft moeten oproepen, in afwijking van de Salduz jurisprudentie, zegt die advocaat ook een aantal ongelooflijk stomme dingen, vooral zo stom omdat ze een aantal dingen niet zegt.

De advocaat had onmiddellijk bezwaar moeten indienen tegen de mishandeling, tegen de rechtmatigheid van het verhoor (er wordt geen prooces-verbaal opgemaakt) tegen de beperkende maatregelen. Het advies van het beroepen op een zwijgrecht geef je als advocaat alleen in die gevallen dat alles er hopeloos uitziet en dat de verdachte een onsnugger persoon is die een gevaar vormt voor zichzelf door hele domme dingen steeds te zeggen. Carmen daarentegen is allesbehalve dom of verward. Ze beschuldigt de verhorende rechercheur er zelfs van dat die zich louter laat leiden door emoties die hij voor haar zou hebben ontwikkeld. Dat is ijzersterk en een goede penoza waardig. Dat maakt de serie dan weer draaglijk.

 Het zich niet houden aan de waarborgen van het wetboek van strafvordering zal in de regel betekenen dat de rechter zich bij de vraag of het te laste gelegde bewezen verklaard, zal overgaan tot bewijsuitsluiting. Dat betekent dat verklaringen die tijdens verhoor zijn gedaan door de verdachte niet mogen worden betrokken in de bewijsvoering. Dat de politie en de officier van justitie (waarom heet die in de serie Justine? en waarom bivakkeert zij zo vaak in het politiebureau en niet op haar werkplek?) dus in zijn/haar  hemd zullen staan omdat in de strafzaak tegen Carmen niet voldoende bewijs is,

De broddelende schrijvers van de serie maken dan weer een heleboel goed met een prachtige cliffhanger: Luther die een bekentenis wil afleggen op het politiebureau.

Ach beste lezeressen en lezers, de serie wordt of is verkocht aan buitenlandse TV zenders. Het is niet te hopen dat ze dan conclusies trekken over vermeende kwalijke praktijken van rancuneuze officieren van justitie, die in de rechtzaal ook nog een verkeerd beeld scheppen van de doorgaans zich juist magistratelijk gedragende aanklager en een verdachte die aan verhoormethoden worden blootgesteld die sinds het arrest van de HR over de Zaanse politiemethode in Nederland uitdrukkelijk niet zijn toegestaan. Etc. etc.

Maar ja, als wij Franse films kijken denken we dat buitenechtelijk verkeer de grootste hobby is van elke Fransman en Francaise. De schrijvers van de serie moeten hebben bedacht dat het mogelijk niet zo kwaad kan het beeld te schetsen dat de crimefighters in Nederland geen stel softies zijn.

Ik blijf de serie volgen. Er komt ook nog een derde serie. Ondanks de kwalificatie juridische gedrocht wordt de kijkvreugde voorlopig nog overschaduwd door de spanning van de serie en het goede spel van de actrices en acteurs, maar ik kan geen garanties geven aan mijzelf hoe lang mijn advocatenhart dit alles nog aankan. Het is dan ook een misdaadserie en geen rechtbankserie zeg ik maar steeds tegen mijzelf.

Veel kijkgenot!