blog placeholder

Bestuurster Mevrouw Anita Arts heeft bij haar vertrek bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis een vertekpremie meegekregen van 224.000 €. Het jaar daarvoor kreeg zij bij haar vertrek bij ProRail 557.000 € premie mee. Hoe ziek is onze samenleving eigenlijk?

MKB voorzitter Hans Biesheuvel.

Hans Biesheuvel begint met kritiek op het verkiezingsprogramma van de S.P. Hij zegt dat dit funest is voor bedrijven. Hij komt met een opsomming over hard werkende mensen en ondernemers worden afgestraft door belasting maatregelen enz. Hij begrijpt er gewoon geen jota van. We zijn in heel West Europa in een diepe crisis gekomen dank zij dat verrekte neo-liberale beleid.

Als we de ongebreidelde geldzucht van bankiers en grootkapitaal volgen, dan gaat de hele samenleving naar de hel. De 1 % moet aangepakt worden. En wel keihard. Die dan willen vertrekken moet je laten vertrekken want die zijn NIET geinteresseerd in een bijdrage te leveren aan een gezonde samenleving maar doen slechts wat ik HUN belang is. Als Biesheuvel gelooft dat zijn midden en kleinbedrijf kan overleven als zijn leden geen betalende klanten meer hebben, dan doet hij het verkeerd voor zijn leden. Er moet beleid gemaakt worden voor de 99 %. Dat is in belang van zijn leden. Daarmee kunnen werknemers een goed inkomen verdienen en krijgen de ondernemers gemotiveerde personeelsleden die net zo hard willen werken voor de bedrijven als zijn eigen leden. Dat zou hij  moeten weten.

ONTSLAGPREMIE.

Vandaag las ik dat Mevrouw Anita Arts als bestuurster van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis vorig jaar een vertrekpremie meegekregen heeft van 224.000 €. Dezelfde mevrouw had het jaar daarvoor een vertrekpremie mee gekregen bij ProRail van 557.000 €. Ik heb geen reactie van meneer Biesheuvel gezien. Voor zijn informatie : dit is 781.000 € = ca. 800 bijstands uitkeringen in een jaar. Pak je hier nu de zooi bij van de corporaties, de gemeentes, justitie, de wachtgeldprofiteurs, om nog maar niet te spreken van de bonussen in de bankwereld, dan kan een kind begrijpen dat dit de samenleving ontwricht. Gepensioneerden, werklozen, bijstandsmoedersen harde werkers en ondernemers die zien die onzin allemaal. Overal zeggen die lieden: afspraak is afspraak, contract is contract en we kunnen niet anders dan volgen. Als meneer Biesheuvel dit in belang vindt van zijn leden, dan moet hij ook een ander baantje zoeken. Deze lieden hebben een voorbeeld functie. Die moeten zogezegd de kar trekken. Maar altijd blijkt dat zij eerst hun eigen zakken vullen en schijt hebben aan de samenleving. De 99 % blijft wel luisteren naar die verhalen redeneren ze.

Die tijd is geweest. Meneer Biesheuvel als u een benadering voor staat die er voor kan zorgen dat de 99% = hard werkende mensen en ondernemers, gepensioneerden en werklozen een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen, dan helpt u uw leden. Als u kritiekloos staat te kijken hoe de 1 % haar zakken vult, dan moet  u weten hoe demotiverend dit werkt voor de hard werkende mensen ( en ondernemers). Dan moet u uw mond houden over belasting maatregelen van de S.P. Die maatregelen helpen uw leden en hard werkende mensen. Ja, er zullen wel wat profiteurs tussen zitten, maar die doen dat om hun armoe wat te verzachten. Mevrouw Arts daarentegen wordt NOOIT meer arm. Die leeft in luxe. De bankiers ook. De wachtgeldvangers ook. Wat mij betreft: kaal plukken die lieden.

Als we Rutte en consorten volgen weten we zeker dat er niets verandert. Dan blijft dat beleid doorgaan wat ons in de ellende heeft gestort. De S.P. heeft nog nooit mee mogen regeren dus die kunt u  niet beschuldigen van wanbeleid. Dat moet u doen richting VVD en CDA. Zie hoe de Kunduz leugenaars, Pechtoldje voorop hun akkoord reeds verloochenen om zieltjes te winnen in september. Allen voor de macht.

MIDDEN EN KLEINBEDRIJF.

 Ik heb mijn leven  lang ervaring met het midden en klein bedrijf. Die hard werkende ondernemers en hun personeel kotsen ook op de politiek, de bonuscultuur en zakkenvullerij. Ook zij zien dat de politiek blunders begaat in het belang van de 1 %. Het belang van Shell en ABNAMRO is niet het belang van uw leden meneer Biesheuvel. Kijk eens rond in Duitsland hoe ze daar nog met kwaliteitsproducten de hele wereld bedienen, en met hogere loonkosten als in Nederland. Juist nu moet de economie gestimuleerd worden. Ja er moet bezuinigd worden meneer Biesheuvel, maar dat moet bij de overheid zelf, en bij de 1 %. en mevrouw Arts. Dan kan de burger nog wat geld blijven besteden bij uw leden.

VOORBEELDFUNCTIE.

De 1 % zakkenvullers kosten de maatschappij vele malen meer als ”loonkosten” of een paar procent belasting verhoging. Die zorgen ervoor dat de armoede komt, criminaliteit, vluchtelingen, gastarbeiders en ga zo maar door. En dat allemaal om die 1 % nog rijker en machtiger te maken terwijl ook de multinationals nog overal belastingvoordelen genieten.

Goed leiderschap doet goed volgen. Het gezegde van ”ik betaal al zoveel” is voor die lieden niet juist. Ze kosten veel meer. Als de mevrouw Arts en consorten de kar willen trekken voor hun riante salaris, dan moeten ze het voorbeeld geven. Dat motiveert de mensen dan om hetzelfde te doen. Hun slechte voorbeeld zorgt er voor dat de mensen denken: barst jij maar. Dus meneer Biesheuvel, vertel uw leden dat zij moeten doen wat in belang is van hun werknemers en klanten, dat is hun toekomst.

En begin niet over de S.P. reeds nu al als zondebok te gaan praten. Daar zitten in ieder geval wel mensen die het juiste voorbeeld geven: ze vullen NIET hun eigen zakken. En dat stimuleert de mensen op hen te stemmen.

Ik heb respect voor Roemer en zijn mensen. Ik mag u er aan herinneren dat de S.P. vanaf dag 1 haar vraagtekens gezet heeft bij het Verenigd Europa. Wel goed samenwerken, maar samengaan is te vroeg. Kijk nu eens wat die E.U gekost heeft. De rekensommetjes over wat het opgeleverd heeft komen van de 1 % en daar heb ik geen vertrouwen in. Dat is de Fa. List & Bedrog.

Wat ik wel weet is dat de kosten nu bij de 99 % neer gelegd worden, zelfs die van de zakkenvullers uit de financiele wereld en mevrouw Arts. Vertel dit uw leden meneer Biesheuvel.

fredira 9 juni 2012.