blog placeholder

Tegenwoordig is dyslexie een veel voorkomend probleem bij kinderen. Gelukkig is dyslexie ondertussen door de maatschapij en zijn er in school voldoende manieren om je ermee te helpen. Is dat niet genoeg voor je? of ben je een ouder met een kind met dyslexie en wil je meer informatie? Dan stel ik voor dat je verder leest…

Tegenwoordig is dyslexie een veel voorkomend probleem bij kinderen. Gelukkig is dyslexie ondertussen door de maatschapij en zijn er in school voldoende manieren om je ermee te helpen. Is dat niet genoeg voor je? Of ben je een ouder met een kind met dyslexie en wil je meer informatie? Dan stel ik voor dat je verder leest…

Ik ben Lars en ik ben zelf een jongen met dyslexie. Ik schrijf dit artikel om U als dyslecticus, ouder, of gewoon iemand die nieuwsgierig is, informatie en eventueel tips te geven.

Nu, wat is dyslexie? Dyslexie is een aandoening in de hersenen, om alles heel simpel te houden denk je met bijde hersenhelften tegelijk. Nu zul je wel denken hoe zit het dan met mensen zonder dyslexie? Nou dat zit zo, mensen zonder dyslexie denken met maar een hersenhelft. De hersenhelft waarmee ze dan denken is meestal de tegenovergestelde kant van je schrijfhand. Dus als iemand rechts is, dan is de kans groot dat ze denken met de linker hersenhelft. Maar dit is alleen als ze wakker zijn. Wanneer ze slapen denken ze met de andere kant.

Goed, genoeg gebrazel over die anderen het gaat hier om mensen die Dyslexie hebben.

In totaal zijn er 37 symtomen voor dyslexie. Te veel om op te noemen, en deze kun je zelf ook wel op het internet vinden. Ik ga het hier vooral hebben over eigen ervaringen waar U mischien door word geholpen met het omgaan met Dyslexie.

De meeste mensen met dyslexie hebben een negatief zelfbeeld. Mijn theorie hiervoor is: Omdat we problemen hebben met lezen, denken we dat we niet normaal zijn. Door deze absurde gedachte gang trekken we ons meestal terug. Maar het is een gedachte gang die helemaal niet relevant is. Wij  Dyslectici gaan van logica uit en zijn meestal inteligenter dan de meeste mensen.

Neem dit als voorbeeld. We zijn nu eenmaal slecht in taal. Maar hoe kan het dan dat ik beter ben in Engels dan in Nederlands, mijn moeder taal? Hoe kan het dat ik ondertussen Engels kan op universitair niveau zonder ooit een boek open te slaan? heel simpel als je er even over na denkt. In dit geval spelen er twee factoren. 1) In deze maatschapij speelt de engelse taal een erg grote rol. Je  kan er nou eenmaal niet omheen. Je komt het namelijk overal tegen. 2) Weet je nog wat ik zei over logica? Nou engels is gewoon een taal die veel logisher is dan Nederlands. Ik zal je een voorbeeld geven. 24, in het nederlands zeggen we hier Vierentwintig tegen, en in het engels zeg je Twentyfour. Zie je het al? Ja hoor, in het nederlands zeg je getalen in principe van rechts naar links, want we beginnen met de vier en dan pas de twintig. In het engels is het anders om ze beginen met de twintig en eindigen met de vier, en aangezien je westerse talen nou eenmaal van links naar rechts leest is dit veel logisher.

Verder zijn mensen met dyslexie een stuk creatiever en snapen vaak vakken zoals wiskunde en natuurkunde beter. Dit komt omdat we ons een voorstelling in ons hoofd kunnen maken van wat we moeten berekenen. In mijn hele school cariere word er bij dit soort vaken altijd iets gezegt van: “Wow, wat kun je dat goed.” of: “Ik snap niet dat je dat begrijpt.”

Zoals ik al zei kunnen we ons een voorstelling maken in ons hoofd.  Dit is de vloek maar ook de gave van dyslexie. Met het volgende zul je als ouder of als buitenstaander je kind of iemand met dyslexie beter begrijpen.  Een woord bestaat uit letters en een zin weer uit woorden. Elke letter is voor een dyslecticus een afbeelding. en een aantal afbeeldingen vormt weer een nieuwe afbeelding (een woord). En een reeks van afbeeldingen heeft een betekenins (een zin). De grote problemen hierbij zijn1) Elke letter heeft een klank. dus hoe spreek je de “afbeelding” dan uit? 2) De woorden die in de zin staan kunnen een dubbelle betekenis kan hebben, dus wat bedoelen ze nou met die zin. vaak is het zo dat we hierom een zin niet begrijpen en dus de zin drie keer of vaker moeten lezen. Waardoor het langer duurt tot we klaar zijn met lezen.

Dus hoe is dit nu een gave? Heel gemakkelijk, we herkennen dingen veel beter.  Bijvoorbeeld als je een kind een plaatje van een hond laat zien zegt een kind zonder dyslexie gewoon hond maar een kind met dyslexie zegt bijvoorbeeld Labrador. Bijde zijn corect. maar het kind met dyslexie zal iets veel specifieker omschrijven.

Nu wil ik als laatste een theorie van mezelf uitlegen. Het is vast en zeker zo dat ooit iemand anders hier op is gekomen, maar ik ben het nooit tegen gekomen. Nu is dat niet helemaal waar, ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen dat ik mijn versie nooit heb gezien.

Het gaat om het volgende. Hoe leer je iemand met dyslexie nu lezen. Wanneer een kind leerd lezen word dit gedaan in combinatie met een aantal woorden en afbeeldingen. Bijvoorbeeld, zon met een afbeelding van een zon. Dit is een goed begin, maar een kind zonder dyslexie zal zeggen de letter O komt ook voor in pop. Dit zal iemand met dyslexie ook opvallen maar een dyslecticus zal de conectie niet maken. De beste mannier om een dyslecticus te leren lezen is volgens mij te berijken door:

Schrap de afbeeldingen bij de woorden en geef ze een bordje met het woord er op, en zeg hier staat zon. Laat het kind even kijken en ga dan verder met het volgende woord. na een tijdje neem je de kaartjes en vraag je wat er staat. Doe dit tot dat het kind het corecte woord zegt bij elk bordje. Daarna laat je het kind zinnen vormen met je de bordjes. Dit doe je zo: Doe het eerst door een zin op te schrijven en vertel het kind de zin, het kind moet nu de juiste bordjes nemen en deze in de goede volgorde leggen. Daarna zeg je de zin alleen zodat het kind niet kan zien in welke volgorde de woorden staan. Daarna haal je de bordjes weg en moet het kind het woord “tekenen”. Zo leert het kind om de beltekenis van elke zin te begrijpen en ben je uit eindelijk zelfs zonder spelfouten te schrijven.

Het gaat namelijk meestal fout als je ze de woorden laat hakken in letters, en dan gaat uitleggen hoe je een woord moet maken van de letters. Dit alles is voor iemand met dyslexie erg onlogisch.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik heb er in iedergeval wel wat aan want ik kon mijn verhaal hier even kwijt. Natuurlijk is er veel meer over dyslexie te vinden en ook veel meer dat je moet weten. Maar weet dit. Je hoeft je negens voor te schamen. Want jij kan weer andere dingen goed!