blog placeholder

Voor 11 september 2001 was alles op de wereld normaal. De meeste mensen konden het prima met elkaar vinden. Na de aanslag, die op 11 september plaatsvond, veranderde alles. Mensen begonnen de moslims te wantrouwen. Er waren zelfs gevallen van mensen die niet eens naast een moslim in een vliegtuig wilden zitten. Inmiddels is het bijna 2011, en veel mensen bestempelen moslims nog als “gevaarlijk”. Maar is dit wel terecht?

Laat ik eerst beginnen met wat de islam nou eigenlijk is. De Islam is een monotheïstische godsdienst dat voortkwam uit het jodendom en het christendom. Net zoals het jodendom en christendom, heeft ook de islam een heilig boek: de Koran. In de Koran staat hoe moslims zich moeten gedragen, en hoe ze moeten leven. Veel van wat in de Koran staat komt overeen met wat in de Bijbel en de Torah staat: je mag niet moorden, je mag niet liegen, je mag niet stelen, je behandelt iedereen met respect. enzovoort enzovoort. Dus waarom wordt de Islam als een gevaar voor de samenleving beschouwd, als het een vredelievend geloof is dat veel overeenkomsten heeft met het christendom en jodendom?

Een van de redenen dat de islam als gevaarlijk wordt beschouwd, zijn de terroristen die zogenaamd doen wat de Koran hen opdraagt. In werkelijkheid zijn terroristische activiteiten een grote misdaad in de islam (Telkens wanneer zij het oorlogsvuur ontsteken, dooft Allah het en zij pogen wanorde te scheppen op aarde en Allah heeft de onruststokers niet lief. (Koran 5: 64). De mensen die de Koran ook echt hebben gelezen weten dat er nergens in de Koran staat dat terrorisme word goedgekeurd. Moslims moeten hun medemens respecteren, ondanks hun keuzes. De Koran geeft hen niet het recht om anderen van hun leven te beroven, dit recht heeft alleen hun God.Onwetendheid kan leiden tot vooroordelen en die vooroordelen worden door de aanslagen in de VS alleen maar verder gevoed. Echter, als je hierover goed nadenkt, en een beetje onderzoek doet naar terrorisme, zie je dat terrorisme voorkomt in elk land, elk geloof, en elke cultuur. Betekent dit dat we alle geloven, culturen, en landen moeten afschaffen?

Een tweede reden is dat de islam vrouwen onderdrukt. Uithuwelijken, boerka, hoofddoeken, huiselijk geweld, eerwraak en dergelijke. En ja, natuurlijk krijgt de Koran hier weer de schuld van. “Ja maar de Koran zegt zus en zo.” Nee, de Koran zegt juist dat vrouwen en mannen als gelijken moeten worden behandelt. De vrouwen hebben dezelfde rechten als de mannen, maar verschillende plichten. Hier volgt een overzicht van de rechten en plichten van de vrouw in de islam:

 

  1. Educatie. Vrouwen hebben het recht om naar school te gaan. 
  2. Werken buitenshuis. Vrouwen mogen werken zolang ze hun plichten thuis maar vervullen. Volgens de islam hoort de man de kost voor zijn gezin te verdienen. 
  3. Eenvoudige kleding. Mannen en vrouwen zijn verplicht om zich fatsoenlijk te gedragen en te kleden. Vrouwen mogen alleen hun handen, voeten en gezicht laten zien. Boerka’s hebben dus niets te maken met de islam, maar met cultuur. Boerka’s zijn verboden in de islam. Mannen horen zich overigens ook fatsoenlijk en bedekkend te kleden. 
  4. Eerwraak en/of bloedwraak is VERBODEN. Het maakt niet uit wat voor misdaad een vrouw heeft begaan, haar familieleden mogen het recht niet in eigen handen nemen, maar dat aan hun God overlaten. Zelfs bij overspel mag ze niet gestraft worden.
  5.  Recht op vrije partnerkeuze. Uithuwelijken is dus ook VERBODEN. Bedreigingen of uit de familie/huis zetten is ook verboden. 
  6. Het recht op geen tweede vrouw. Als de vrouw geen toestemming aan de man geeft voor een tweede vrouw, staat de man voor twee keuzes: Hij kan van de eerste scheiden, of hij leeft gewoon verder met de eerste. 
  7. Recht op hulp in de huishouding. Ja je leest het goed, de man heeft ook plichten in de huishouding. 
  8. Recht op bezit. Ondanks wat iedereen zegt is dit een plicht die nagekomen moet worden. Vrouwen krijgen inderdaad minder dan mannen, maar de mannen hebben dan ook de plicht om hun gezin te onderhouden en financieel bij te staan.

 

Zoals je ziet, hebben vrouwen veel rechten. Het feit dat deze rechten soms niet nageleefd worden betekent nog niet dat ze niet bestaan. Zelfs voor vrouwen is de islam een vredig geloof. En dan nu over het feit dat mannen met 4 vrouwen mogen trouwen en de vrouwen maar met 1 man: als de vrouw zwanger raakt, hoe weet je dan van wie ze zwanger is? Ja, DNA test zou je zeggen. Maar die hadden ze in de 7e eeuw dus niet.. Als een man besluit met meerdere vrouwen te trouwen, komt daar toch heel wat meer bij kijken dan wij denken. Alle vrouwen horen gelijk behandelt te worden. Als de eerste een horloge krijgt, krijgen de anderen ook een horloge. Als hij een week bij de eerste doorbrengt, moet hij een week bij elk van de anderen doorbrengen. Ook mogen de vrouwen niet bij elkaar wonen: iedere vrouw heeft recht op haar eigen huis! In andere woorden, als je geen multimiljonair bent, kun je echt geen meerdere vrouwen hebben.

Hier heb je nog zo’n geweldig vooroordeel: Moslims zijn antisemitisch. Ze haten Christenen, en ze vinden dat ongelovigen niet mogen leven. “Ja maar dat staat in de Koran!”, en weer geldt: nee dat staat niet in de Koran. Volgens de Koran heeft God nog steeds als enige het recht om te oordelen over wat goed en fout is. Volgens de Koran moeten moslims vooral joden en christenen als broers en zussen beschouwen en met respect behandelen. Als een paar moslims deze regels niet volgen, maakt dat niet het hele geloof antisemitisch. In de meeste moslim landen leven onder andere ook joden en christenen. Vergeet niet dat je nooit mensen over 1 kam moet scheren. Iedereen is verschillend en daarom is iedereen ook uniek.

Kortom: dit geloof is geen gevaar voor de samenleving. Ze proberen hun geloof niet aan je op te dringen, en ze horen ook geen vrouwen te onderdrukken. Het wordt tijd dat mensen het verschil leren tussen cultuur en geloof. Dat zou het leven voor iedereen een stuk makkelijker maken. Terrorisme is iets wat in alle geloven voor komt. Vergeet niet dat ook christenen “ketters en heksen” op de brandstapel hebben gegooid. De wereld is van ons allemaal, dus we moeten elkaars verschillen accepteren, dan komt alles weer goed.

Een mooie quote die ik heb gevonden: “Het feit dat er elke dag auto ongelukken gebeuren betekent niet dat men alle verkeersregels en verkeersborden moet afschaffen. Het feit dat er verkeersslachtoffers vallen heeft in veel gevallen te maken onbekendheid met de verkeersregels, het niet nakomen van deze verkeersregels of roekeloos rijgedrag.” (moslima.nl)

 

Voor meer informatie over de islam:

http://www.u-subjects.nl/index.php/artikelen/3-informatie/10-is-de-islam-gevaarlijk

http://www.ontdekislam.nl/

http://www.islamcity.nl/