blog placeholder

Wat is de Verichip en waar is het voor bedoeld? Maar vooral…wat is het doel áchter het doel?

De Verichip…er is al het één en ander over geschreven. Voor de meesten is het al duidelijk dat de Verichip een chip is, welke geïmplanteert wordt bij mens of dier onder de huid.

De Verichip wordt gebruikt om fraude, diefstal en zelfs ontvoering te voorkomen. 

De Verichip is een Bio-chip van 7 mm lang en 0,75mm breed. Motorola is een jaar geleden begonnen met de productie, in opdracht van Mondex Smartcards, oftewel Mondex International. Mondex produceert al 1miljoen bio-chips per jaar. Deze chips worden ook wel RFID-chips genoemd. Dit staat voor Radio Frequency identification Chip. Wanneer een “uitleesapparaat” (een zender die de gegevens automatisch gaat uitzenden. Dit werkt via een sateliet.) contact zoekt met het chipnummer, werkt deze RFID-chip tevens als gegevens bestand. Dit is oa. aantrekkelijk voor ziekenhuizen en politiedoeleinden.

250 landen zijn betrokken bij de distributie hiervan en zo’n 20 landen zijn “bevoorrecht” om de chip te gebruiken.

Deze landen zijn:  Engeland, Canada, USA, Australië, Israël, Honkong, China, Indonesië, Maleisië, Philipijnen, Singapore, Thailand, India. Taiwan, SriLanka, Cosata Rica, Guatamala, Nicaragua, Panama, Hondura, El Salvador en Brazilië.

Bij de onderzoeken kwam men er achter dat het inbrengen van de chip in een card niet de voorkeur had. De chip zou namelijk verwijdert kunnen worden, en daarmee veranderd of vervalst. Daarnaast is het risico op verliezen of diefstal groot. Ook zou de card na 2 jaar verlopen zijn wat hoge kosten met zich mee zou brengen.

Motorala accepteerde 1 mogelijkheid, implanteren

implanteren zorgt er voor dat de chip niet te verwijderen is. Want wanneer de bio-chip operatief verwijderd zou worden, zou de capsule breken waardoor er Lithium vrijkomt en een microbacterie. Vervolgens wordt dit door het GPS systeem opgemerkt en aan de autoriteiten gemeld.

Velen zien hier een voordeel in en laten om die reden hunzelf, kinderen en huisdieren implanteren, als voorzorgsmaatregel tegen kidnapping. In de VS loopt er zelfs een campagne om het kidnappen van kinderen te gebruiken als promotie van de Verichip.

Het is zeker zo dat het veel voordelen biedt wanneer je denkt aan de gezondheidszorg. Het voorkomt fouten door patiënt verwisseling maar denk ook aan het opsporen van weggelopen TBSers.

Maar de vraag is of het doel alle middelen heiligt. Men ontkomt er niet aan om zich zorgen te maken over de privacy. En daarnaast lopen er verscheidene medische en toxicologische onderzoeken naar het verhoogde risico op kanker. Bij proefdieren leidde het gebruik van RIFD-chips tot een bovengemiddelde toename aan kanker.  

Er is meer dan $ 1,5 miljoen Dollar uit gegeven om te onderzoeken wat de beste plek zou zijn om de chip te implanteren. Uiteindelijk bleek, dat de beste plekken hiervoor zouden zijn: Het voorhoofd en de hand, maar dan met name de rechterhand.

Toeval?

Nee, dit is geen toeval. 2000 jaar geleden is deze ontwikkeling al voorspelt.

In het bijbelboek Openbaringen hoofdstuk 13 vers 16 en 17 staat namelijk: “En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft..”

Hoe is het mogelijk dat de Bijbel profetieën bevat die werkelijk uit zijn gekomen? Kijk bijv. ook naar de profetie dat de tempel in Jeruzalem verwoest zou worden. Dit is ook werkelijk gebeurt onder leiding van keizer Titus. Maar vooral treffend is de profetie dat Israël als natie weer zou bestaan. Voor de tweede wereldoorlog was dit een gedachte die zelfs de kerk als belachelijk van de hand deed. Toch is deze profetie in 1948 in vervulling gegaan toen de staat Israël werd opgericht.

Waarom ontkent men nog langer dat de Bijbel door God zelf geïnspireerd is? Ik vermoed dat de reden daarvan is, dat men er liever voor kiest zélf heer en meester te zijn. Dan hoeft men aan God geen rekenschap af te leggen. Maar het trieste is dat na de ramp van 11 september men wel degelijk inziet dat hier een onveilige situatie is ontstaan, waar we ons tegen moeten beschermen. Tevens ziet men in dat we economisch massaal in een schitterend glanzende zeepbel hebben gelooft. Daarbij is de mensheid geïndividualiseert met hebzucht als boventoon. Denk aan de bankdirecteuren…maar hoe staat het met ons eigen hart?

Men ziet in dat de mensheid beschermd moet worden, maar nog steeds denkt men zelf God te kunnen spelen door een schijnveiligheid te creëeren. En dat het een schijnveiligheid is, bewijst de bijbel opnieuw wanneer we lezen wat het werkelijke doel is van de Verichip.

Dit doel is namelijk: Het gebruik maken van de Verichip, om in de geestelijke oorlog tussen Satan en Jezus Christus, zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En wel om De Heere Jezus zo’n groot mogelijke slag toe te brengen. Satan weet dat hij al verslagen is aan het kruis, maar met zijn naderend einde wil hij zoveel mogelijk mensen met zich meesleuren.

Door het gebruik van de Verichip wordt de weg geëffend voor de Antichrist die zal komen om zoveel mogelijk mensen aan hem te onderwerpen. Het zal straks mogelijk zijn om iedereen met een chip elk moment van de dag te controleren. In de nabije toekomst zal er druk worden uitgeoefend om je te laten implanteren. Want straks zal het niet meer mogelijk zijn om contant of met pin te betalen. Nu wordt de Verichip gebruikt met onze veiligheid als doel, maar straks wanneer er geen weg meer terug is, zal het gebruikt worden in de oorlog tussen God en Satan. Dan is de mens een pion die voor zijn eigen ondergang gebruikt wordt.

Is er een uitweg?

Ja, gelukkig wel. Want voor de Heere God is de mens geen pion maar een kind die Hij zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (Jezus) gegeven heeft (gestrorven aan het kruis om voor uw zonden te betalen) opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft. Joh. 3:16

Er is een schitterende toekomst voor u weggelegt in de hemel bij de Heere Jezus. Hij heeft de oorlog namelijk al gewonnen toen Hij opstond uit de dood. Wat de mens, ja, wat ú nog moet doen, is uw knieën buigen voor  Jezus. Belijd Hem uw zonden, dan zal Hij u vergeven. Vertrouw uw leven aan Hem toe. Ga niet in op de bangmakerij waarmee de Verichip gepromoot wordt. Godzelf zorgt voor de zijnen.

Wanneer je je niet laat implanteren en je achter Jezus schuilt, zal Hij je thuis halen nog voor de Antichrist komt, samen met al de gelovigen.(Thess. 4:16 en 17, 2 Petrus 3:8 t/m 18 en Matt. 24 : 1 t/m 44) En tot die tijd hoeven we ons geen zorgen te maken voor dit leven “Weest niet bezorgt voor uw leven,wat u eten of drinken zult, ook niet voor uw lichaam, waarmee u zich zult kleden….want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden”  Zegt De Heere Jezus in Matt. 6:25, 32 en 33. ” Weest dan niet bezorgd voor morgen…” (vers 34)

Wie gelooft u? Satan of Jezus?