blog placeholder

Elk kind dat geboren word heeft die wonderlijke gave van geloof. Kleine kinderen springen zó van de trap in de armen van vader, omdat zij een onvoorstelbaar  vanzelfsprekend, instinktief  vertrouwen hebben,waardoor zij er vanuitgaan dat teleurstelling  geen deel uitmaakt van een liefdesrelatie.          

Er is al reeds veel geschreven en gezegd over het onderwerp geloof en of God nu  wel of niet bestaat, maar ondanks het feit dat de mens geboren is met een origineel superkrachtige gave van geloof, is het de vraag of je zonder deze gave kan leven en succesvol kan worden in de zichtbare maatschappij.  Deze vraag is makkelijk te beantwoorden; nee.   De mysterieuze gave van geloof is een onzienlijk instrument die ons in staat stelt te geloven in dingen die ruzie veroorzaken met ons eigen nuchtere verstand en de competentie genaamd ‘logica’.  De afstand tussen je hart en je hoofd, kan groter zijn dan de afstand tussen de zon en de maan. De gave van geloof  is altijd in conflict met de huidige tastbare werkelijkheid, waar je vijf zintuigen zich aan vasthouden. je 5 zintuigen vertellen jou dat ‘wat je niet ziet op de wereld, dat bestaat niet’. De aarde is niet rond en mensen kunnen niet lopen op de maan, behalve in iemands fantasie. Loverboys zijn lief en verzekeringsmaatschappijen zijn de goedheid zelve. De economie zal nooit omvallen; banken zijn ’too big to fail’, en met drank op achter het stuur rij ik zelfs béter. Misdaad loont wel want ik ben slimmer dan de wet en vrijen zonder condooms is heus niet zo gevaarlijk als men beweert. Wat is de gave van geloof toch een heerlijkheid. Spring maar van de trap, papa vangt je wel op, hoor! 

De gave van het geloof is een bijzonder instrument waar je voorzichtig mee moet omgaan.  Stel dat deze gave niet bestond en je het slechts moet doen met de nuchtere logika. Hoe zou jou wereld er dan uitzien?  Weleens over gefi-losofeert?  Dan zou de koophuizenmarkt niet eens bestaan!  Want wie geloofd nu dat je je hypo of lening na 10 tot 30 jaar kan aflossen. ?  Ja, tenzij God het jou persoonlijk heeft gezegd.  Een studentenlening van 20.000 euro nemen is geen probleem, maar je geloofd niet dat je het terug kan betalen, dus dan maar geen lening.  Trouwen?  echt niet.  Ik geloof niet eeuwige trouw met de-zelfde partner.  fietsen in het drukke stadsverkeer?  Ik geloof niet dat dit lang goed zal gaan, dus ik loop wel. Wéér examen doen voor de 3e keer wat weer geld kost?  Ik hou ermee op want ik geloof er niet meer in. Een eigen zaak be-ginnen, want ik heb alle juiste papieren en persoonlijke competenties, oke maar ik geloof niet dat ik succes zal hebben want vele zzpérs redden het óók niet. Kinderen baren doe ik niet want ik geloof dat ze niet goed terechtkomen en op vakantie gaan naar Marokko is gevaarlijk omdat ik niet geloof dat het daar veilig genoeg is voor vrouwen.                                                                  

 De overheid maakte ook misbruik van  deze gave des geloofs en stimuleerde het volk om hypotheken af te sluiten, te consumeren, te lenen, te beleggen en allerlei geloofsstappen te ondernemen want de economie heeft baat bij  koop- krachtige,verslaafde mensen.  Zij hebben in de welvaartsjaren aan ons verteld dat de economie ons nooit in de steek zal laten. Onze hypotheken en onze banen en pensioenen en sociale zekerheden, alsmede de gezondheidszorg, zal nooit extreem veranderen.   O, hadden we maar wat meer vertrouwt op ons gezonde verstand en logische beredenatie.  De gift van het geloof is door de mens nooit begrepen. Evenals de  reclamebedrijven en de zeer machtige industrieen, ons constant proberen te laten dromen en te verleiden tot een onverantwoordelijke levensstijl en gedrag.  Zij allen zijn wel de ergste soort loverboys die misbruik maken van onze geloofsgave.  

Aan de andere kant wil de overheid ook als beschermer optreden om deze gave van het geloof, zoveel mogelijk in stand te houden. Dit begint al op de scholen. Leraren die niet in staat zijn om de studenten en scholieren, boeiend en coachend onderwijs te geven, te motiveren en geestelijk ‘op te krikken’, zijn niet langer meer geschikt om te fungeren in het  ‘nieuwe leren’ systeem. 

Ouders die hun kinderen constant demotiveren en weinig betrokken zijn bij de schoolaktiviteiten, worden erop aangesproken. Het is verboden om de kinderen op te voeden met woorden als”, het word niks met jou, je bent waar-deloos, een niksnut,een looser en je kost mij alleen maar geld enz enz.  De gave van het geloof word op deze wijze zo enorm beschadigd dat de maat-schappij word opgezadeld met een generatie zwakkelingen die niet meer in staat zijn tot zelfstandigheid dmv  een gezonde dosis zelfvertrouwen. Psychi-aters zijn wel blij met nieuwe clienten maar wegens bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg, zullen deze massa clienten niet worden geholp-pen.   

De gave van het geloof  is feitelijk een vreemd en alien bestanddeel die werk-zaam is in de mens, die er altijd prat op gaat, nuchter te zijn. Religieuze gewaarwordingen en behoeften zijn daarom niet te begrijpen of te bestrijden. Het heeft nut. Niets in de mens of op aarde is zonder nut of doel.  De com-plexe evolutie heeft een ‘intelligent designer’ ten grondslag. Computersys-temen en netwerken, groeien niet zomaar uit zichzelf aan elkaar tot een perfect geheel waarin alle delen de juiste vorm hebben en met elkaar kunnen samenwerken. foetussen worden letterlijk ‘aanelkaar geweven’ als een oosters tapijt die bestaat uit diverse patronen, kleuren,garen,tapijtknopen en wolsoor-ten, vervaardigd met behulp van een weefgetouw.                                    

Indien er een God is dan kan je Hem alleen vinden met behulp van deze gave des geloofs. Met je  logika-competentie, kom je wel tot de conclusie dat toeval  érg overdreven is en de halve waarheid, maar de Schepper vind je met je hart.

Het is een persoonlijke overtuiging.  Wie God ( de christus ) ontmoet,zal een veranderd mens worden, op de één of andere manier.  Niemand geloofd het behalve degeen die de ontmoeting beleefd.  Dat maakt geloven ook zo diep persoonlijk.  

Heeft het nut?  Dát moet een ieder voor zichzelf uitmaken, maar ik kan me wel voorstellen dat als je een origineel wonder hebt beleefd in naam van die spe-cifieke God ( een enorm vredegevoel of bijzondere genezing van iets ) dat je dit mag zien als een aanwijzing dat er een hiernamaals is die geregeert word door een  liefdevolle God, wiens bestaan wij uberhaupt niet kunnen begrijpen, noch de beslissingen die Hij uitvoert.  Hij is immers de “Ik Ben” en de rest mogen wij zelf invullen naar eigen inzicht en ervaring.  

De werkelijke strijd die gevoerd word in de samenleving is op het gebied van geloof en zelfvertrouwen. Het bedrijfsleven wil arbeiders die niet slechts ken-nis en praktische vaardigheden in de vingers hebben. De nieuwe medewerker van de toekomst is stressbestendig, loyaal, flexibel, zelfcorrigerend en een teambuilder. Multifunctioneel, een goed opvoeder en met een sympathieke uitstraling.  Deze bovenstaande zaken worden niet bevorderd door strakke en autoritaire managers, onderwijsinstituten en idem ouders.   De tijd van het ‘nieuwe burgerschap’ is aangebroken!   

Succesvolle mensen hebben de wereld gebracht tot waar zij nu is. Denk eens aan de pioniers op het gebied van de ‘nieuwe wereld’.  De ontdekking van de ronde aarde door Columbus, het vliegtuig, de automobiel, de stofzuiger, het netwerk van Internet en natuurlijk de reizen naar de maan; De oprichting van machtige multinationals en Disneyworld.  

De defenitie van een succesvol mens is niet dat alles direkt lukt, maar dat hij nooit zijn geloof en passie weggooit. Hij blíjft ergens in geloven en blijft nét zolang volhouden totdat het is voortgebracht.  Iedereen zal hem ( of haar ) wellicht uitlachen en bespotten maar dat hoort nu eenmaal bij het spel. Jou geloof is een persoonlijke soort ‘roepstem’ zou je kunnen zeggen.  De bijbel geeft trouwens vele voorbeelden van zulke geloofshelden en daarom zijn er vele Hollywoodfilms en toneelprodukties van te zien, zoals de ‘dromen van Jozef’ door Joop vd Ende.   

De succesvolle voetballer heeft succes omdat hij word geschopt en gestompt en uitgescholden op het veld en vaak liggen zij kermend van de pijn op het gras, máár zij staan weer op en gaan er wederom vól tegenaan, zónder de pijnlijke gedachte aan het verleden.  Was het ook maar zo in relaties.  Velen kunnen geen tweede relatie aangaan op een bevredigende wijze want de vorige was zó pijnlijk en teleurstellend dat ze té weinig vertrouwen hebben in de nieuwe toekomst.  Indien voetbaltrainers – op topniveau- merken dat hun stervoetballer bepaalde issues heeft met een pijnlijk voetbalverleden, zodat hij zich niet geheel kan geven in de nieuwe ‘voetbalrelatiesituatie’, dan heeft dat gevolgen voor de levering van kwaliteit.  Hij is dan een ‘last’ voor zijn ploeg. Zij dienen zich zo spoedig mogelijk te begeven naar hun motivationel coach om de zaken recht te zetten, want er staan miljoenen euro’s op het spel.

Hoeveel geloof heb jij nog voor je relatie met je vrouw, vriendin of kinderen?  Heb je een goede relatie met jezélf?  Geloof je nog wel in jezelf?  Is de gave van geloof, die jou kostbaarst bezit is, niet al te zeer beschadigd waardoor dit een negatief effekt heeft op je omgeving?  De kwaliteit is vér te zoeken en je hele gezin of anderszins lijdt er onder. Bedenk wél dat het leven een álles-of- niets’situatie is. Je kunt wel enthousiast beginnen aan een dure zangopleiding maar als je inzet en motivatie verslapt, zal de leraar het merken en jou voor de keus stellen”, verspil mijn tijd niet. Geef me al je geloof, enthousiasme en volharding, meneer x. Tis álles of niets om de beste kwaliteit te krijgen”.  

Waar wil je heen met je eigen leven, je kinderen en je ( huwelijks ) relatie?  Beetje aanmodderen maar en falen om een periodieke apk check te houden kan kwalijke gevolgen hebben voor de nabije toekomst.  Ineens krijg je een vastloper vanwege te weinig olie. Je vrouw loopt weg, je kinderen zijn opstan-dig of je verslaving loopt de spuigaten uit. Je geheime computerzaken die nogal ondeugend, zijn lekken uit en je vrouw pleegt overspel of heeft last van vreetbuien om frustraties te verhelpen.  

 Zo leeft iedereen langs elkaar heen en niemand communiceert écht.  Zelfme-delijden en egoisme is een hoofdoorzaak van algehele slechte levenskwaliteit. Indien de wonderlijke gave van het geloof, wegebt blijft er niets over dan een voortwoekerende verharding in de maatschappij.  Indien iemand is teleurge-steld in de liefde dan was het uberhaupt geen liefde.  Dan was het liefde die vermengt was met een vorm van het kwade.  De defenitie van liefde kan je vinden op wikipedia en ook in de bijbel.    Liefde en de gave van het geloof, gaan hand-in hand.  Ook het kwade kan tijdelijk gebruik maken van liefdesin-gredienten om mensen te misleiden, zoals de vriendelijke verkoper die jou een produkt wil aansmeren.  Zuivere,eerlijke liefde heeft altijd het welzijn van de ander op het oog.  Zij kan dan wel onvolmaakt zijn in deze wereld maar haar doel is altijd ons welzijn. Zo is het niet met het kwade. Haar doel is onze vernietiging. Zij kan zo af-en toe ‘per ongeluk’ in een goeie gemoedstoestand zijn maar deze duurt nooit lang. Daarna breekt de hel weer los en ben je weer in dezelfde situatie als voorheen.  

De boodschap is duidelijk. Minder geld leidt tot  2e hands artikelen. Daarom schieten dit soort winkels als paddestoelen uit de grond. Voedselbanken kun-nen de toestroom van nieuwe clienten niet meer aan en de mensen met een sterk verminderd aantal euro’s moeten bezuinigen op groente,fruit en bezoekjes aan de tandarts. Bij een sterk verminderd aantal  geestelijke ‘euro’s’ zie je dat er ook een ’tweedehands’ mentaliteit ontstaat.  Men sluit zich op in zijn eigen wereldje en het is ‘een ieder voor zichzelf’.  Het kwade wint terrein en doet dit heel subtiel. Steeds een stukje méér geestelijke kwaliteit afknib-belen totdat het fundament van relaties zó zwak is geworden dat de boel elk ogenblik kan instorten met als gevolg; meer drankmisbruik, moord en mis-handeling, criminaliteit, verwaarlozing, passiviteit, ruzie, onbegrip, haat en ziekteverzuim, geslachtsziekten, ongewenste zwangerschappen ( pil is uit het pakket en condooms kosten ook geld ) toename abortussen en tieners die weglopen van huis.                                                                                                        De chaos word compleet onbeheersbaar en de bezuinigingen staan nog maar aan het begin van geheel Europa.  Nee, van de welvaart hoeven we het niet meer te verwachten. Tijden van afbraak gaan vóóraf aan de ‘New Worldorder’. De vraag is of wij bij machte zijn om onze innerlijke levenskwaliteit niet te laten afhangen van  geld en haar welvaart.  Welke boodschap kunnen wij mee-geven aan de volgende generatie die nu nog op de lagere school zit?  Welke nieuwe realiteit mogen wij hun voorhouden en durven wij deze waarheid te bespreken of laten wij het maar toe dat zij blijven dromen in hun naiviteit over het ‘huisje-boompje- beestje’ concept, die niet meer bestaat; de bekende overdadige verzorging van wieg tot graf. Durven wij te zeggen dat het niet verantwoordelijk is om kindjes op de wereld te zetten, terwijl  de subsidiekra-nen dicht worden gedraaid, want dit is de nieuwe waarheid.  Grieken, Polen, Italianen en hongaren alsmede vluchtelingen uit de oorlogslanden, spoeden zich allen naar de landen waar er nog een redelijke economie draait. Dit zet een enorme politieke druk op de grenzen en in welke mate zal de overheid bij machte zijn om deze vloedgolf van mensen, tegen te houden?  

Ik zal besluiten met de beschrijving van dit artikel; De basisvoorwaarde voor een succesvol leven is afhankelijk van het niveau van je persoonlijke  gift van geloof.  Hou deze gave vast en koester het als een schat. Het is veel meer waard dan euro’s, luxe en comfort. Het is de kwaliteit van ons leven en daarin ligt onze menselijkheid en rust, want het is door de mysterieuze God gegeven als een anker in de komende chaotische tijden.  Laat de kinderen wéten en laat ze zien hoe je staande moet blijven. Het gaat om kwaliteit; het gaat om Geloof.