blog placeholder

Met ongeveer 69000 banen is Defensie één van de grootste werkgevers van Nederland. De vraag die veel mensen zich stellen is: ‘heeft Nederland een leger nodig?’. Dit is geen simpele vraag en daarom ook niet met een ‘ja’ of een ‘nee’ te beantwoorden. Ik wil graag meer informatie geven over het leger, de taken en wat de gevolgen zijn als het leger zou verdwijnen. Van daaruit kunt u, als lezer misschien antwoord vinden op de vraag ‘heeft Nederland een leger nodig’.

Defensie en zijn taken

In mijn inleiding heb ik het woord ‘leger’ en ‘Defensie’ gebruikt, ik wil deze begrippen allebei omschrijven zodat deze niet door elkaar worden gehaald. Het leger is een onderdeel van Defensie, de Defensie is het overkoepelende woord voor alles wat met het leger te maken heeft. Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Commando DienstenCentra (CDC) en de krijgsmacht.

 Ik wil beginnen met het uitleggen wat de hoofdtaken van het leger zijn. Dit is het verdedigen van eigen land, het bevorderen van rechtsorde en het geven van ondersteuning bij civiele autoriteiten zoals rampenbestrijding. Deze drie taken zijn zeer belangrijk, maar daarnaast heeft het leger ook nog meer taken. Voorbeelden zijn: bescherming van de grens of het Koninklijk huis, kustwacht, explosieven opruimen en hulp verlenen bij eventuele binnenlandse problemen zoals overstromingen of terroristische aanvallen.

 Voor- en nadelen

Het leger kost ontzettend veel geld, de uitgave van het leger was dit jaar: € 2011, 9. Daarom vinden ook veel mensen dat het leger afgeschaft moet worden. Het leger kost erg veel geld terwijl we eigenlijk geen leger nodig hebben. De kans dat Nederland wordt aangevallen is niet groot, en als dit gebeurd is de kans klein dat we zouden winnen tegen een ander land, omdat we ten opzichte van andere landen een klein leger hebben. De taken die het leger doet: zoals explosieven opruimen en beveiliging kan gemakkelijk overgenomen worden door een groep die gespecialiseerd is in het probleem wat zich voordoet. Deze mensen kunnen gericht opgeleidt worden en dit gaat de overheid minder geld kosten dan een heel leger onderhouden.

Zoals in mijn inleiding is aangeven, biedt Defensie aan 69000 mensen werkgelegenheid. Dit is een zeer grote groep van de Nederlandse bevolking. Een eerste punt is dan ook, dat als het leger wordt afgeschaft, er 69000 banen verdwijnen en daarmee zullen er 69000 werklozen bijkomen. Deze mensen verliezen hun baan en moeten nieuw werk zoeken of ze moeten omgeschoold worden, dit gaat de overheid veel geld kosten. Je kunt hieruit concluderen dat afschaffen niet erg veel zin heeft, omdat we hierna te kampen krijgen met een stijging van de werkloosheid en waarvan een deel eventueel in de bijstand terecht kan komen. De taken die het leger heeft naast verdediging van eigen grondgebied, zijn erg van belang.

Stel er komt een overstroming, wie moet dan mensen evacueren en helpen? Het leger zorgt dan voor orde is tegelijkertijd een aanspreekpunt. Als het leger verdwijnt, zal het overgenomen moeten worden, dit kost ook erg veel geld en we moeten afwachten of het gaat werken.

 De vraag die ik heb gesteld in mijn inleiding, ‘heeft Nederland een leger nodig?’, heb ik van twee kanten belicht. Ik heb voor- en nadelen genoemd, om u als lezer een zo’n goed mogelijk beeld te geven. Samenvattend is de ene zijn nadelen dat een leger veel geld kost en overbodig wordt, omdat de kans nihil is dat we worden aangevallen en ook nog eens winnen. Aan de andere kant is het belangrijk dat we een leger hebben omdat het meer taken heeft dan alleen verdediging, en er bij afschaffen een enorme werkloosheid zal komen. Er zijn wel verschillende alternatieven: zij die het leger willen afschaffen, opperen vaak de oplossing om een Europees leger te vormen. Maar een tegengeluid hierop is dat dit ook veel geld zal kosten en er nog steeds een groep werklozen zal komen. Zoals u gemerkt heeft ligt deze kwestie moeilijk en zijn er veel afwegingen die gemaakt moeten worden om deze vraag te beantwoorden.

 Maak niet te snel uw beslissing en geef niet te snel uw oordeel, een kwestie als deze is ingewikkeld. Overweeg de voor- en nadelen met elkaar en kijk dan verder, het is niet een probleem wat een kleine groep aangaat, de hele maatschappij is erin betrokken. Zo’n kwestie moet niet onderschat worden en ik hoop dat ik u met deze informatie dat zult inzien.