blog placeholder

Onze kapitalistische economie heeft, bekeken in het verloop van de tijd, een specifieke vorm. Het is een kartelige golfbeweging die ook wel de Elliott Wave wordt genoemd. Deze golf heeft de vorm van een fractal. Fractals zijn de wiskunde van de natuur. Mensen kunnen heel goed dingen maken die kunstmatig zijn, huizen auto’s, maar in de economie blijven zij hangen in een natuurvorm. Dit levert een stuurloos geheel op. Is dit vatbaar voor verbetering?

Tijdruimte tekeningen

Het heelal van Stephen Hawking is een prettig boek vol bevallige en fleurige tekeningen. Ze lijken wel tastbaarder dan de werkelijkheid zelf. Al die hemellichamen, met hun glanzende licht en schaduwzijden, zijn een lust voor het oog. Met name de manier waarop zij krommen maken in de tijdruimte is aanstekelijk. Het lijkt dan net alsof ze met zijn allen op een zachte matras liggen. Met soortgelijke fraaie tekeningen(diagrammen) laat Hawking het verloop van een gebeurtenis in de tijdruimte zien. Een vanaf aarde uitgezonden lichtflits bijvoorbeeld vormt in zo’n tijdruimtediagram een kegel. Omdat zo’n flits in het verloop van de tijd steeds verder uitwaaiert. Zoals de rimpelingen op een wateroppervlak als iemand er een kiezelsteen heeft ingegooid.

 

De Elliott Wave

Zo bestaat er, weliswaar vanuit een andere hoek, de Elliott Wave. Dit is een tekening van de kapitalistische economie met zijn hoogtepunten en zijn crisissen in het verloop van de tijd. Graag zou men de tekenaar van het boek van Stephen Hawking op die Elliott Wave los laten om met een zelfde smakelijke plasticiteit een tekening te maken hoe die golf uitdijt in onze tijdruimte. Bijvoorbeeld vanaf het begin twintigste eeuw tot einde twintigste eeuw. Want de huidige Elliott Wave is enkel een lijn, en een tijdruimte tekening zou ons nog veel meer vertellen over hoe de vrije markt economie de wereld in zijn greep heeft.

 

De Fractal

Een opvallend aspect van de Elliot wave is het feit dat hij de vorm van een fractal heeft. Hij ziet er uit als een kartellijn op een statistiek die zich eerst omhoog en dan weer om laag beweegt. Zou men die lijn uitvergroten, dus van dichter bij bekijken dan ziet men wederom binnen één lijn allemaal kartels. Dus bij wijze van spreken binnen één omhooggaande lijn, gaat het ook steeds weer omhoog; omlaag; omhoog; omlaag. Zoemt men daar weer op in dan krijgt men weer hetzelfde maar nóg kleiner te zien. Dit is typerend voor een fractal.

 

De vegetatieve aard van de Elliott wave

De fractale wiskunde beschrijft groeivormen die in de natuur te vinden zijn. Iteratieve convergentie van complexe functies. Bijvoorbeeld in bomen, hun takken en uiteindelijk hun blaadjes. Kijkt men goed naar de nerven in een boomblad dan kan men daar ook weer een piepklein boompje in zien. Terugkerend naar de Elliot Wave, zou men tot de conclusie kunnen komen, gezien de fractale aard ervan, dat hier sprake is van een economie op plantaardig/dierlijk niveau. De golf laat de groepspsychologie van investeerders zien. En die investeerders bewegen zich op en neer tussen hun angsten en begeertes.

Het beurzensysteem, de aandelenmarkt, is een bedrijf dat deze primaire emoties wordt aangestuurd.  De Elliot Wave is bij beursspeculanten ironisch genoeg bekend en wordt ook gehanteerd als vorm van berekening om beter te kunnen speculeren.

 

Met rede begaafd?

Wij komen niet op het idee een economie te scheppen zoals we een huis bouwen. Een huis is een kunstmatige, niet fractale vorm, door met rede begaafde wezens gebouwd.

We probéren zelfs niet om een goed kunstmatig non-fractal economiehuis te bouwen. Onze economie laten we over aan een groep mensen die zenuwachtig achter hun computers heen en weer springen bij het stijgen en dalen hunner aandelen. En bijgevolg verder voortborduren aan eerder genoemde fractal.

 

Dit is een stuurloos geheel. Het moet ons niet verbazen dat dit huis geregeld lekkages vertoont en vaak zelfs half instort. Niemand streeft er namelijk naar een goed huis te bouwen. Men is alleen bezig om zoveel mogelijk geld binnen te halen.

 

Mogelijk kunnen we een menswaardiger vorm van handel drijven bedenken, eentje die minder leed veroorzaakt. We zijn er slim genoeg voor, zo met zijn allen.

 

 

Bronnen

Het Heelal van Stephen Hawking

Het Elliott Wave Principe van Ralph Nelson Elliott