blog placeholder

Filosofie is eigenlijk in elk leven belangrijk, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de maatschappij waarin we leven. Daarom is het van belang om er iets over te zeggen.

Het belang van Filosofie.

Waarom is filosofie zo belangrijk in ons leven? Omdat wij er niet buiten kunnen. Al van ouds werd de filosofie bedreven door bekende personen. De klassieke Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristoteles zijn beroemd en komen in allerlei literatuur voor. Filosofie en literatuur zijn gewoon verwant met elkaar.Literaire auteurs zijn vaak zelf filosoof. Om enkele te noemen.

De Nederlandse Joost van den Vondel. De Duitse Johann Wolfgang von Goethe. De Britse William Shakespear en de Franse Jean Paul Sartre.

Alle wetenschappen hadden een filosofisch uitgangspunt. De filosofie wordt dan ook “De moeder van de Wetenschappen” genoemd. De Britse astronoom Isac Newton, de Amerikaanse fysicus Albert Einstein en de Oostenrijkse psycholoog Sigmund Freud waren in principe filosofen, die op die manier de ware kennis hebben opgedaan. Want door te filosoferen, hebben de grote wetenschappers geleerd dingen te zien, die ze zonder de filosofie nooit zouden hebben gezien.

Zoals Newton de “gravitatie  (=zwaartekracht van de Aarde) is gaan zien, zag Einstein dat “ruimte en tijd” één waren en Freud zijn ideeën uitwerkte en aanpaste voor de neurologie.

Het is wel duidelijk dat de filosofie vooraf gaat aan de wetenschap. Ideeën werden eerst bedacht in abstracte zin, door fantasie en verbeelding, alvorens die in de praktijk konden worden uitgevoerd. Daarom is het zo nuttig om kennis en redenatie van wetenschappers ons eigen te maken om te leren hoe we de dingen moeten beredeneren en impliceren. Zo kunnen we sneller onze gedachten formuleren.

Het verschil tussen filosofie en wetenschap is dat filosofie veel breder is en minder gericht is op feitenkennis, maar op begrip en visie. Vooral in deze moderne maatschappij waarin we overstelpt worden met massale informatie, o.a. door de vrije toegang voor het grote publiek tot de wereldwijde Netwerken op Internet en andere Media, is de filosofie belangrijk en nuttig.

 Er is een Engels gezegde “Knowledge is Power”(=Kennis is Macht), maar als we een stap verder gaan met “Understanding is Power” (=Begrip is Macht),dan hebben we pas echt macht. 

Filosofie houdt in “de waarheid leren kennen”. Als we de waarheid in ons  leven leren kennen en ervaren, is dat heel belangrijk en nuttig, want dan kunnen we het “echte leven” doormaken..!!