blog placeholder

De titel geeft aan dat het soms gezellig kan zijn. Meestal is dit na de goede afloop. Dus hoe maak ik goed ruzie…..zodat we komen tot een goede afloop.

We kennen het allemaal wel. Ruzie met je partner. Niet het meest gezellige wat er bestaat. Het kan er soms heftig aan toe gaan. Soms zover dat we elkaar de deur uitvechten. Ruzies blijven ook niet altijd zonder gevolgen. Soms stranden relaties door slechte communicatie, maar zeker ook door slechte ruzie.

 Het nut van ruzie.

Kunnen we stellen dat ruzie nut heeft ?

Ik denk het wel. Binnen ruzie bepalen we onze standpunten en weten we waar we aan toe zijn. Maar niet elke ruzie heeft nut. We maken vaak ruzie over punten waar ruzie niet de waarde heeft die het zou kunnen hebben. Dat komt vaak omdat we niet duidelijk zijn wat we van de ander verwachten of wat we van de ander willen. Vaak heeft ruzie te maken met een gevoel dat we niet kunnen plaatsen of met een emotionele toestand waarin we verkeren. Als we chagrijnig zijn zal ruzie bijvoorbeeld niet altijd nut hebben. Maar zou ruzie over het niet dichtdraaien van de tube tandpasta door je partner wel tot nut kunnen zijn ?

Hoe maken we ruzie:

We moeten hier onderscheid gaan maken tussen een meningsverschil en ruzie. Waarbij we even voor het gemak ervan uitgaan dat de emotionele ontlading bij ruzie hoort en dat het meningsverschil de ruzie aangestuurd heeft. Een meningsverschil is van een ander kaliber. Uiteraard is dit nooit leuk, maar zeer zeker wel nuttig.

De oude monniken:

We maken even een uitstapje naar de oude monniken. Zij leefden met een grote groep bij elkaar waarbij ook ruzies en meningsverschillen ontstonden. Hoe loste zij dit op ? Een bepaalde groep monniken deden dit als volgt: Ze pakte een voorwerp (bv een bal) en gaven die aan degene met wie zij een meningsverschil hadden. Degene die de bal had moest zijn verhaal kenbaar maken aan de ander. De bal werd teruggeven en deze persoon moest eerst het verhaal navertellen aan de ander. Als hij geverifieerd had of het verhaal van de ander klopte mocht hij zijn verhaal vertellen waarna hij de bal weer terug gaf. Dit proces ging zo door tot duidelijk was wat er speelde. Daarna namen ze een time-out en dachten ze na over het verhaal van de ander. Nadat ze weer bij elkaar waren gekomen vertelde ze wat ze ervan vonden. Natuurlijk was het niet altijd zo dat het meningsverschil voorbij was, maar ze wisten goed hoe elkaars standpunten lagen. Wat kunnen we hiervan leren. Een van de allerbelangrijkste zaken die we hier zien gebeuren is dat we elkaar emotioneel ontmoeten en het verhaal van de ander duidelijk is. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, toch ?

Zo, dat is dan gebeurd. Het is opgelost. Of niet ?

Meestal werkt het in de praktijk niet zo. We maken ruzie, er komt een emotionele ontlading en op dat moment denken we meestal niet aan een serieuze conversatie waarbij we even de problemen oplossen. Dus de ontlading zal meestal toch eerst plaatsvinden. Daarom pleit ik hier niet voor een bal die meteen klaar ligt op tafel. Ik ben namelijk bang dat de bal niet in de ander zijn handen terecht komt. Met een beetje geluk zal deze net niet door de ruimte vliegen. Het is daarentegen wel zinvol om eens serieus na te denken over de manier van ruzie maken. Zeker als dit vaak voorkomt. Denk dan eens aan een time-out, een rondje omgaan met de benen wagen, even niets zeggen of in een andere ruimte gaan zitten. Als het even mogelijk is kan je dit met je partner bespreken op momenten dat het wel goed is. Door het te bespreken kan je op het moment ook de actie laten volgen zonder dat de ander je naroept : “ja hoor, loop maar weer weg”.

Als de gemoederen bedaard zijn, kan je rustiger spreken over je meningsverschil. Want uiteindelijk zijn veel ruzies gebaseerd op deze meningsverschillen (zelfs het dopje van de tube tandpasta). Spreek met elkaar en herhaal eerst wat de ander hierover vertelde. Zeg vervolgens wat je er zelf van vind en probeer zo te komen tot een oplossing. Meestal ligt de waarheid in het midden.

Is dit de beste manier ?

Tja, meestal zijn er meer wegen naar Rome (om dit in een spreekwoord uit te drukken). Maar het is een goede methode die regelmatig wordt toegepast. Door het verhaal aan de ander na te vragen, voorkom je dat je langs elkaar heen spreekt en kom je verder in je relatie met elkaar. EN misschien los je je meningsverschil wel op…..