blog placeholder

We zien deze week steeds weer zaken uit de oorlog. Waar ik mij aan begin te ergeren, is dat het bijna altijd gaat over de jodenvervolging. Pas nu is er enige aandacht voor Sinti en Roma. En ook voor onze blauw helmen. Maar voor de rest?

Natuurlijk is en blijft het verschrikkelijk wat de Joodse medemens in aangedaan in de oorlog. Maar die lobby om dat elke keer weer bij de rest van de wereld in te wrijven, daar krijg ik meer en meer moeite mee. Er zijn miljoenen andere slachtoffers gevallen en daar spreekt niemand over.

Rusland.

Als de Russen niet zo’n strijd geleverd hadden dan was de oorlog niet zo snel afgelopen geweest. Er zijn door Stalin miljoenen mensen geofferd. Zij worden in het westen vrijwel nooit genoemd. Het gaat altijd over de Amerikanen of Engelsen, Canadezen of onze ”ondergrondse verzetstrijders” of over de Joodse kampen. Rusland wordt per definitie negatief neergezet terwijl daar de meeste slachtoffers zijn gevallen en het land na de oorlog geen enkele hulp meer kreeg vanwege het communistische regime. Ik sta nu eens stil bij deze slachtoffers.

Palestina.

Ook sta ik even stil bij alle Palestijnen die omgekomen zijn of uit hun land verdreven zijn door de Zionisten. Israel is de enige staat die VN resoluties al jaren aan haar laars lapt. Ze ontwikkelen kernbommen en slaan oorlogstaal uit naar Iran. Ze bouwen een muur en houden Palestijnen uit hun eigen land. Toen de muur in Berlijn er stond, was de hele wereld in rep en roer maar hier zegt niemand iets van. Laat de Joodse lobby maar eens aandacht geven aan hun eigen oorlogsmisdaden.

Irak.

Ik gedenk de 100.000-den Iraakse oorlogslachtoffers, die door ons en onze westerse vrienden gevallen zijn omdat wij door gewoon bedrog een oorlog begonnen zijn. Ik praat Saddam niet goed maar als wij zonodig democratie willen verkopen, doe dat dan ook in Saoedi Arabie en zo vele andere landen. Niet alleen waar olie gehaald kan worden.

Libie

Laten we ook even stilstaan bij de slachtoffers die daar gevallen zijn. Even nadenken, dat Gadaffi Libie als rijkste staat van Afrika achter gelaten heeft en wij dus andere belangen verdedigd hebben welke duizenden slachtoffers hebben opgeleverd. En hoeveel gaan er nog vallen?

Cuba

Ook sta ik even stil bij de slachtoffers die gevallen zijn in Cuba. Niet door Fidel, maar door hun vrijheidstrijd om onder het juk van een paar kapitalisten uit te komen. Dat het westen zo’n piep klein staatje 50 jaar geboycot heeft om het communisme te vernietigen en dit dus ook nog jaren slachtoffers heeft gekost.

Zo kan ik nog doorgaan met Afghanistan en tig landen in Afrika. Ik wil alleen maar zeggen dat als we ons alleen maar druk maken over de Jodenvervolging of onze eigen slachtoffers, wij niet objectief zijn. De Duitsers hebben ook hun soldaten verloren evenals miljoenen burgers. Moeten wij altijd alle Duitsers blijven herinneren aan het verleden? Hoe zit dat dan met ons als kolonialisten? Slavenhandelaren? Bezetters? 

Daarom sta ik nu stil bij ALLE slachtoffers die er waar dan ook ter wereld omgekomen zijn. En ook waarom die gevallen zijn. Niet alle Duitsers waren Hitler aanhangers, net zo min als in Nederland niet allemaal Rutte aanhangers zijn, die zonodig soldaten naar Afghanistan, of Irak willen sturen.

Oorlog wordt gevoerd door politici. Altijd hebben die belangen en dat zijn de excuses die gebruikt worden om  het volk mee te laten doen. En waar vallen de slachtoffers? 

Dus zodra Israel de VN resoluties volgt, en de muur op de westelijke Jordaan oever afbreekt, zal ik ook de Joodse slachtoffers weer gedenken. Tot die tijd zijn andere slachtoffers voor mij een hogere prioriteit.

Op het gevaar af dat mijn Joodse vrienden en relaties hier moeite mee hebben meen ik toch dit een keer te moeten melden.

fredira