blog placeholder

Het is interessant te zien hoe de meeste christelijke mensen de bijbel beschouwen alsof het een peer-reviewed wetenschappelijk boek is. Het staat in de bijbel dus het is waar. Het wordt verkocht als het woord van God waar niet aan getwijfeld mag worden. Maar laten we eens kijken hoe de bijbel ontstaan is.

Hierbij wil ik gelijk opmerken dat ik geen pastoor of predikant ben, maar dit is wat ik ervan heb begrepen toen mijn ouders me als katholiek meisje hebben proberen op te voeden en mijn zoektocht in de pubertijd toen ik mij tegen de kerk heb afgezet.

bijbel

Kopieën

De bijbel bestaat uit het eerste en tweede testament waarbij het 2e getuigd van het leven en sterven van het leven van Jezus van Nazareth. Het eerste verhaalt over de ontstaansgeschiedenis van de wereld en het Joodse volk. Het is niet opgeschreven door 1 persoon, maar door velen die allemaal een eigen stukje van het verhaal vertellen. Soms overlappen de gebeurtenissen en zie je het verhaal van 2 kanten. Je zou denken dat dit dan aangeeft dat deze verhalen waarheidsgetrouw zijn.

Dit zou zo kunnen zijn ware het niet dat de verhalen in het eerste testament in eerste instantie mondeling zijn doorgegeven. Het op schrift stellen van belangrijke zaken was niet gewoon in die tijd. Alleen een paar zeer bevoorrechte mensen konden lezen en schrijven. Heb je wel eens als kind dat spelletje gedaan waarbij de eerste persoon een verhaal verteld aan de tweede en de tweede aan de derde, enzovoorts? Als je bij de 15e bent aangekomen is het verhaal compleet veranderd, en dat leidt meestal tot grote hilariteit. Van de evangeliën uit het 2e testament zijn ook de originele teksten niet teruggevonden. De teksten die nu in de bijbel staan zijn vertalingen van kopieën van kopieën. En bij elke kopie en elke vertaling is de kans groot dat een gedeelte van de tekst veranderd, of anders geïnterpreteerd wordt.

We kunnen in dit opzicht dus al twijfelen aan het waarheidsgehalte van de bijbel.

 

Concilies

Maar er is meer

Vanaf 314 n. Chr. werden er voortdurend door de kerk bijeenkomsten of concilies gehouden waarbij de officiële leer bepaald werd. Hierbij werd ook bepaald welke teksten ‘geschikt’ waren voor de bijbel en welke niet. Hierbij werden zaken die de kerk onwelgevallig waren, geschrapt. Zo zijn er op verschillende plaatsen oude teksten gevonden, die verhalen over het leven van Jezus, maar die niet in de bijbel zijn terug te vinden. Voorbeeld hiervan is het evangelie van Maria Magdalena, waarvan fragmenten zijn gevonden in Egypte zowel in 1896 in Cairo als in 1945 in Nag Hammadi in het koptisch (zie “De Nag Hammadi geschriften” van Slavenburg en Glaudemans) . In 1938 ontdekte men enkele verzen van dit evangelie in een collectie papyrusrollen, geschreven in het Grieks. Voor een lijst van alle concilies en wat daarin besloten werd zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie

Je moet hierbij ook rekening houden dat er macht in het spel was. De kerk wilde controle over de gelovigen. De christelijke machthebbers kregen daarbij niet alleen macht, maar ook rijkdom. In de bijbel staat dat 1/10e van je inkomsten moet worden weggegeven aan goede doelen. De kerk wist natuurlijk het beste wat een goed doel was: zijzelf. Deed je dit braaf en gehoorzaamde je aan de wetten die de kerk had opgesteld dan kon je zo in de hemel komen. Het paradijs waar alles goed is en waar je dan voor eeuwig aan de voeten van God mocht zitten want het christendom is het enige ‘ware’ geloof en al die mensen die heidense geloven aanhangen komen nooit in het paradijs. Behalve dat heidenen niet in het paradijs kwamen, werden ze ook nog actief bestreden, denk maar aan de inquisitie die behoorlijk heeft huisgehouden in de middeleeuwen. Deze vorm van chantage en manipulatie heeft lange tijd heel goed gewerkt, maar begint nu gelukkig zijn kracht te verliezen. Het idee dat de dood van Jezus iedereen die in hem gelooft verlost van zijn zonden, is achterhaald. Er groeit nu een bewustzijn dat verlossing alleen van binnenuit kan plaatsvinden. Precies zoals werd beschreven in de evangeliën die gevonden zijn in Nag Hammadi. Wil de kerk blijven voortbestaan dan zou ze er goed aan doen deze teksten te rehabiliteren.