blog placeholder

Niemand kan de toekomst voorspellen schrijft Vasilitsi in zijn overigens prima stuk over de toekomende tijd. Maar is dat wel helemaal waar?

Als wetenschapper heb ik geleerd kritisch te kijken naar alle stellingen. Al vroeg kreeg ik belangstelling voor astrologie omdat ik in mijn directe omgeving een aantal opmerkelijke verbanden zag in relatie tot geboortedata. Zo zijn mijn ouders 1 dag na elkaar jarig. Voor zover ik kan beoordelen hebben zij een zeer harmonieus huwelijk. Ook merkte ik op dat veel van mijn vrienden rond een bepaalde datum jarig zijn. Genoeg om mijn interesse te wekken en dit eens grondig te onderzoeken. Ik wilde niet afgaan op wat een willekeurig astroloog over mijn horoscoop zou zeggen, dus dook ik zelf in de stof. Hoe je dit zelf kan doen zal ik in een ander artikel beschrijven.

dierenriem

Geboortehoroscoop

Ik begon met het trekken van mijn eigen geboortehoroscoop. Deze gaf heel goed mijn persoonlijkheid weer en de zaken die ik moeilijk vind. Daarna heb ik dit herhaald voor vrienden en collega’s die geïnteresseerd waren en soms door een moeilijke periode gingen. Bij deze laatste groep maakte ik ook een transit horoscoop: de horoscoop die weergeeft hoe de planeten op een bepaald moment zich verhouden tot de planeten in de geboortehoroscoop. Bij de collega die problemen had met een leidinggevende zag ik dit duidelijk terug in haar horoscoop, en kon ik haar melden dat het ergste al voorbij was.

 

Ligt dan alles al vast?

Hoe zit het dan met de vrije keuze, is die een illusie? Dit is een veel gehoord argument voor het feit dat astrologie toch allemaal onzin is. Mijn theorie is dat een horoscoop juist de keuzemogelijkheden weergeeft. De keuze die jij maakt staat niet vast, maar wel op welk gebied je uitgedaagd wordt keuzes te maken en hoe moeilijk die keuze zal zijn. Een voorbeeld: het regime van Kadhafi in Libië heeft 42 jaar stand gehouden. Kadhafi was de leider van Libië, van 1 september 1969 tot de val van zijn machtsbasis eind augustus 2011 (Wikipedia). Dit is precies de tijd die Uranus nodig had om precies tegenover de Uranus in de geboortehoroscoop van het regime te komen staan. Zoals je in mijn vorige artikel over astrologie kunt lezen staat Uranus voor revolutie en vrijheidsdrang en geeft een oppositie conflict en confrontatie aan http://artikelen.foobie.nl/leven/de-geboortehoroscoop-een-spiegel-van-je-persoonlijkheid/. Een duidelijke indicatie voor de vrijheidsstrijd die zich in Libië vorig jaar heeft afgespeeld.

Ik zou nog meer voorbeelden kunnen geven maar het is hier niet mijn bedoeling om de waarde van horoscopen te bewijzen. Er zullen altijd mensen zijn die er bang voor zijn en/of er niet voor open staan. Als je geïnteresseerd bent, raad ik je aan er zelf in te verdiepen. Neem niet alles van iemand anders aan, maar onderzoek het zelf.

 

Hoe kan dat dan?  Een theorie

Je hebt dan wel een vrije keuze, maar het betekent toch dat karakters bepaald worden door geboortedata en dus overgeleverd zijn aan toeval, of toch niet? Het vereist misschien wat lenigheid van geest en openstaan voor een ander paradigma of denkkader, maar mijn theorie is dat zielen die op aarde incarneren zelf hun moment kiezen om geboren te worden. Zielen willen bepaalde levenslessen op aarde leren en hebben daarbij bepaalde ouders, maar ook een bijpassend karakter nodig. Zoals gezegd dit is mijn persoonlijke theorie die op zich al een nieuw artikel waard is.

 

Conclusie

De toekomst kan wel degelijk tot op zekere hoogte voorspeld worden. Een horoscoop geeft goed inzicht in de keuzes en de moeilijkheden die iemand kan tegenkomen. De uitkomst is echter het resultaat van vrije keuze en kan (gelukkig) niet voorspeld worden.