blog placeholder

Ons onderzoek en meningen hoe de Belgische Staat eigenlijk functioneert en armoede (niet) opmerkt.

 Mensen in armoe zijn beschaamd om over hun leven te praten. Als ze kinderen hebben zijn ze angstig om hun kinderen kwijt te raken aan het gerecht dwz. Hun kinderen worden geplaatst in pleeggezinnen in het ergste geval. Door die angst komen de mensen er ook niet graag voor uit.

Het klopt dat mensen op de invaliditeit niet in aanmerking komen.

Terwijl tegenwoordig het heel moeilijk is om een Vlaams Fonds nummer te krijgen. Je moet al werk (op het oog)hebben om het te krijgen. En je moet via de VDAB gaan voor tewerkstelling als gehandicapte om een Vlaams Fonds nummer te krijgen en dus ook de sociale voordelen.  En ook gehandicapten hebben recht op werk, ze horen ook bij onze groep kansarmen. Want ze leven ook van een sociale uitkering.

Armoede leidt ook vaak tot enorme depressies, met alle nare gevolgen vandien. Mensen hebben nood aan Psyvhiatrische hulp maar dat kost te veel geld. Hoe meer mensen in depressie geraken door de armoede, hoe minder kans ze kunnen maken om werk vast te krijgen.

Doordat ze in die negatieve spiraal zitten, durven ze niet uitkomen voor hun problemen.

Aangestreept  is dat VZW De Springplank hoort van de deelnemers het vreemd vinden dat de VDAB hen vragen stelt over hun privéleven…Dan is het voor de VDAB zo moeilijk om de mensen uit te pikken die ietsjes meer nodig hebben in de begeleiding naar werk.

Het is ook dat mensen in armoede heel wat voordelen verliezen wanneer ze terug werken gaan (verhoogde kinderbijslag, buzzypas, omniostatuut, verhoging van sociale huur)

Ik vind dat die steun moet blijven voor tenminste 1 jaar; Hoe groot is de kans dat we een vast contract vast krijgen??? Tegenwoordig nemen ze ons aan voor tenminste 3 maanden, dan smijten ze  ons weer buiten, juist op het moment dat we ons hebben ingewerkt in het bedrijf. De administratie is dan weer een rompslomp voor weer alles terug aan te vragen, (verhoogde kinderbijslag, buzzypas, omniostatuut, verhoging van sociale huur)

Steun moet blijven voor tenminste 1 jaar, en na dat jaar moet alles eens herzien worden, zitten de mensen nog in de armoede… dan wordt die steun verlengd voor 1 jaar. Dat is mijn advies.. aan de ministerraad. Want het betekent niet dat je als armoedige ineens duurzaam werk hebt gevonden, je al uit de armoede bent getoverd !

Mensen die arm zijn moeten maar gaan werken denk je? Als je arm bent heb je ook geen geld voor een auto te kopen, en tegenwoordig is dat een must want je moet flexibel zijn. Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer, dan heb je alleen kans op dienstencheques poetswerk (die niet aangeraden zijn voor AD(H)D-ers), Dus je wordt gestuurd naar een job die je misschien helemaal niet graag doet. En ik vind dat uitbuiterij, dienstencheques.

Einde