blog placeholder

De Evenaar is zo bijzonder, omdat die de Aardbol verdeelt in een Noordelijk Halfrong en een Zuidelijk Halfrond. Het is de Noordelijke Nul Breedtecirkel zowel als de Zuidelijke Nul Breedtecirkel en ligt midden tussen de Noord en Zuidpool.

De bijzondere Evenaar.

De Evenaar, ook wel Equator genoemd en soms de Linie is de denkbeeldige horizontale cirkel op het Aardoppervlak. De Evenaar is de grootste cirkel of omtrek van de Aardbol en is      40 000 km lang. Vandaar de naam Linie, een woord ontleend aan de Militaire Strategie, waar Linie het grootste Verdedigingsfront wordt genoemd. Het land Equador ligt op de Evenaar en is ernaar genoemd.

Waarom heet deze cikel de Evenaar? Omdat wanneer de Zon hier loodrecht boven staat, Dag en Nacht even lang zijn of ook wel de “Eveningslijn van dag en nacht”geheten, met een vreemd Engels woord de “Equinox” genoemd. Vandaar de naam Evenaar. Op die Evenaar staat de Zon twee maal per jaar recht erboven, daardoor is het daar ook erg heet en heersen daar geen Seizoenen. Wel kennen we daar de zogenaamde Droge en Natte Moesson, omdat we ons daar door die hitte in het Tropengebied bevinden. Dit Tropengebied ligt tussen de twee Keerkringen. In het Noordelijk Halfrond de Kreeftskeerkring op 23 graden en 27 minuten Noorderbreedte en in het Zuidelijk Halfrond de Steenbokskeerkring op 23 graden 27 minuten Zuiderbreedte.

Als we over de Seizoenen praten, dan beginnen we bij de Lente. Astronomisch is dat eigenlijk het begin van een nieuw jaar, want dan begint alles in de natuur opnieuw te groeien en langzaam op te bloeien. De Lente begint dan op 21 maart als de Zon voor het eerst in het jaar loodrecht boven de Evenaar staat. Dat is het Lentepunt of Lente-equinox, het Lente eveningspunt waarop Dag en Nacht even lang zijn. Op 21 juni zijn we aangekomen op het Zomerpunt en dan staat de Zon loodrecht boven de Kreeftskeerkring op het Noordelijk Halfrond. Dan is de dag het langst en de nacht het kortst. De Zon keert dan schijnbaar terug, dan gaan we verder en komt de Zon voor de tweede keer recht boven de Evenaar te staan. Dat is het Herfstpunt of Herfst-equinox en weer zijn Dag en Nacht even lang geworden. De Zon gaat verder naar het Zuiden, komt op 22 december in het Winterpunt recht boven de Steenbokskeerkring op het Zuidelijk Halfrond. Nu is de nacht het langst en de dag het kortst geworden. Waarom niet 21 maar 22 december? Omdat Astronomisch op 22 december de kortste dag is. De Zon komt dan op om 8 uur 46 minuten en gaat dan onder om 16 uur 30 minuten. Vervolgens treedt de winter in en die duurt tot we opnieuw aan het begin van de Seizoencyclus of Seizoenkringloop zijn aangeland op 21 maart van een nieuwe Lente. De Zon staat in werkelijkheid stil, het is de Aarde die om de Zon beweegt. Maar vanuit de Aarde gezien, lijkt het of de Zon zich voortbeweegt. Het is dan ook een schijnbare beweging van de Zon. Vandaar dat we ook zeggen de Zon komt op in het Oosten en gaat onder in het Westen.

Door de schuine stand van de Aardas in de ruimte hebben we de Seizoenen gekregen en is dat niet wonderlijk? Dat kan niet zo zijn, dat dit vanzelf is gekomen. Dit moet zijn teweeggebracht door een hogere macht, de Goddelijk Schepper, die Wet en Orde in het Heelal heeft geschapen.

                       ————————————-