blog placeholder

Als een kijker voor een film of een televisie zit, ontvangt hij boodschappen die niet altijd direct zo duidelijk zijn als dat je zou verwachten. In sommige gevallen vereist het een analytische opgave waarin de kijker moet ontwaren wat er bedoelt wordt voordat hij het  met zijn volle bewustzijn begrijpen kan en het kan relateren aan zijn eigen omstandigheden en zijn interactie kan geven op het vertoonde werk.

Film forum:
Een film forum is een methodisch  hulpmiddel  dat de dialoog tussen de kijker en het vertoonde audiovisuele werk faciliteert en verrijkt. Er zijn verschillende forums die elk corresponderen met de verschillende thema’s voor degenen die ze beheren of met de verwachtingen van het publiek dat ze leest. Het is heel belangrijk dat degene die het forum beheert ontvankelijk is voor wat de kijkers op het forum genereren. Want een geplaatst thema moet gekapitaliseerd (met hoofdletters geschreven), gecategoriseerd en geactiveerd worden om een effectieve plaats te krijgen voor ontmoeting en reflectie.

Hoe bijdrages in een film forum te implementeren:
Het vertrekpunt van een film forum moet het publiek zijn waar het zich op richt, de onrust die onder dit publiek heerst of wat voor forum de beheerder op wil richten. Na het definiëren van de doelgroep moet er een film of een serie geprogrammeerd worden, dit schema dient te geschieden op basis van: • Niveaus van inzicht of belezenheid van het publiek: hiervoor moet je weten of het regelmatige kijkers of incidentele kijkers zijn en of ze gewend zijn aan commerciële of onafhankelijke producties. Op dit punt is het handig om stap voor stap te beginnen met topics over audiovisuele werken die makkelijk assimileren en aan de hand van wat het publiek vraagt topics over complexe audiovisuele werken te starten.
• De leeftijd van het publiek: je moet niet uitgaan van een homogeen publiek. Een film forum moet worden gebaseerd op diversiteit want ieder publiek heeft zijn eigen interesses en voorkeuren die continu aan verandering onderhevig zijn.
•Het taalgebruik: het is essentieel om te bepalen welk taalgebruik kan worden gebruikt op basis van de doelgroep. De meeste van audiovisuele werken die worden benaderd zijn in andere talen dan het Nederlands en ondertitelde talen. Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen mensen die de ondertiteling kunnen lezen en degene die dit niet kunnen.
• De belangrijkste activiteit bij het werken met forum gemeenschappen is hun hoofdactiviteit te bepalen. Dit kan licht werpen op groepen met dezelfde interesses zodat je nieuwe topics kunt faciliteren om het film forum uit te rollen.
• Het thema dat je wilt ontwikkelen met je forum gemeenschap: als een bepaald onderwerp wordt gebruikt als onderdeel van een proces met de gemeenschap, moet je als gids kijken wat de belangen zijn van het communiceren over de film of de audiovisuele productie. Het is raadzaam om vooraf te communiceren over de screening van de belangrijkste thema’s waar het film forum zich op gaat richten, zodat het publiek tijdig attent is en kan beginnen met het genereren van een concept en de ontwikkeling van haar aanpak. Aan het einde van de screening kan de discussieruimte over een topic worden geopend.

Activiteiten van een film forum:
• Inleiding: Aan het begin van elke project moet je een inleiding maken, met daarin de naam van de regiseur, het land van oorsprong van het werk en waarom het als topic is gekozen. Dit kan verschillende redenen hebben, het is essentieel dat deze reden wordt benadrukt in de inleiding van de topic zodat de lezer weet in welke richting het forum gaat.
• De weergave: dit moet gebeuren onder de best mogelijke technische voorwaarden, dit is essentieel om te kunnen genieten van een optimale projectie en geluidsweergave van een audiovisueel werk zodat de bezoeker van het forum het als plezierig ervaart en een regelmatige bezoeker wordt.
• Forum: Als aan al deze voorwaarden is voldaan is het film forum klaar om als plaats van discussie en educatie te dienen voor filmliefhebbers.