blog placeholder

Politiek van het Vaticaan vindt plaats in een Absolute Kies Monarchie, waarbij het hoofd van de Rooms Katholieke Kerk de Macht neemt. De Pope oefent de belangrijkste WetGevende, Uitvoerende en Rechterlijke Macht over de Staat Vaticaanstad, zeldzaam van deze Politieke Structuur is de Niet Erfelijke Monarcchie.

His Holiness Pope Francis

Holiness Pope Francis op Officieel bezoek aan het Europees Parlement in November 2014

Press Release : Institutions : 11 September 2014 -: 12.03

Voorzitter Martin Schulz van het Europees Parlement informeerde vanochtend Het Conference van de President, deze bestond uit de Leden van de Political Groepen, dat His Holiness Pope Francis de officiele invitatie geaccepteerd heeft van het European Parliament. Deze invitatie was verlengd door President Schulz gedurende zijn officiele visite aan het Vatican op 11 Oktober 2013. Het Officiele ezoek zal op 25 November plaatsvinden in Strasbourg. Bij deze gelegenheid  zal de Pope de Members Adresseren – Toespreken, gedurende een Formele Zitting.

 Pope Benedict XVI 

Buzek meets Pope Benedict XVI in het Vatican

Press Release : 14 Maart 2011 : 19.55

Op Maandag 28 Februari 2011 werd de President van het European Parliament Jerzy Buzek ontvangen door Pope Benedict XVI in een Privé Audiëntie in het Vatican Rome

De ontmoeting met de Holy Father was heel ontroerend, zeker in een tijd van zulk dramatische veranderingen. Een man van Geloof en Intellect als Pope Benedict XVI die leiding geeft een tabiliteit geeft aan honderden van miljoenen mensen over de hele wereld heen, zei Presiden Jerzy Buzek. Onder de besproken onderwerpen, de situatie in Noord-Afrika : “We hebben in expressie geuit dat onze uitgaat naar een snel einde van het geweld en de overgang naar stabiliteit en democratie” verklaarde de President.

President Buzek ontmoette ook Cardinal Bertone, dit is de Secretary of State of the Holy See als ook de Grand Master Matthew Festing en Grand Chancellor Jean-Pierre Mazery van de Order of Malta. In de middag bezocht President Buzek de Governor van de Bank van Italy, Mario Draghi, welk gerapporteerd wordt als de kandidaat voor Presidency van de ECB.

 Cardinal Bertone, Secretary of State Grand Master Matthew Festing Grand Chancellor Jean-Piere Mazary van de Order of Malta

Vaticaan City

Vaticaan City is een ommuurde Enclave in de Stad Rome – een Enclave is een gedeelte van een stad die geheel wordt omringd door het grondgebied van een andere Staat. Met een oppervlakte van ongeveer 44 hectare en een bevolking van 842 personen, is het het kleinste Internationaal erkende onafhankelijke Staat in de Wereld, door zowel de oppervlakte alswel de bevolkings telling.

Het is een Ecclesiastical – Kerkelijke of Sacerdotal-Monarchical – Priestly-Monarchiële State, geregeerd door de Bishop van Rome, de Pope – Een Sacerdotal State is een Staat, waarvan het Staatshoofd ook een Ecclesiastical Leider is, aangewezen door een Religieuze Orgaan. In de Vatican City is de Head of State de Pope van de Catholic Church – Katholieke Kerk.

De hoogste functionarissen zijn allemaal Katholieke Geestelijken van verschillende nationaliteiten en afkomsten. Sedert de terugkomst van de Pope’s van Avignon in 1377, verbleveen zij over het algemeen in de Apostolic Palace, welk wij nu Vatican City noemen. Hoewel meestal woonachtig in het Paleis, woont men in de plaats daarvan in de Quirinal Palace in Rome of ergens anders.

Vatican City wordt onderscheiden van de Holy See – in het latijn, Sancta Sedes, welk dateerd vanaf de Christianity en de belangrijkste Episcopal See van 1.2 Biljoen Latijn en Oost Katholieke aanhangers van over de hele wereld.

De Holy See is de Ecclesiastical Jurisdiction van de Katholieke Kerk in Rome, de Episcopal See van de Bishop van Rome, de Pope. Het is het centrale punt van reference van de kerk en het focus punt van de gemeenschap vanwege haar bekendheid. Het vindt zijn oorsprong aan de apostolische tijdperk, toen Saint Peter net aangekomen was in Rome om te Evangeliseren, waardoor er de vorming van een gemeenschap van gelovigen onstond. Vandaag de dag is het verantwoordelijk voor het bestuur van de gelovigen, georganiseerd in hun Lokale Christelijke gemeenschappen.

 

Italiaanse Unificatie

Italië deed geen poging zich te bemoeien met de Holy See binnen de Vatican Muren. Hoewel de Staat Italië wél Kerkelijke Eigendommen in beslag nam op veel verschillende plaatsen in 1871, zowel óók het Palazzo Quirinale dit is het Pauselijk Paleis sederd 1583. Het Palazzo Quirinale werd het Koninklijk Paleis, daarna verbleven de Pausen ongestoord binnen de muren van het Vaticaan City. Bepaalde Pauselijke voorrechten werden erkend door de wet van garanties, met inbegrip van het Recht voor het sturen en het ontvangen van Ambassadeurs.

 

The Lateran Treaty

Het Italiaanse Parlement bekrachtigde het Lateran Treaty op 7 Juni 1929. Italië was toen onder een Fascistische Regering, maar de opvolgende Democratische Regeringen hebben het verdrag al bevestigd. In 1947 werden de Lateran Pacts opgenomen in de Democratische GrondWet van Italië. Het erkende het Vaticaan als een Onafhankelijke Staat, met de 27th Prime Minister Benito Amilcare Andrea Mussolini – leider van de National Party, Regeerde Italy als Prime Minister, welk in stemde om de Kerk Financieel Support te geven in ruil voor Public Support van de Pope.

Deze situatie werd opgelost op 11 Februari 1929, toen de Lateran Treaty tussen de Holy See en the Kingdom van Italië werdd getekend door de Prime Minister en Head of Government Bento Mussolini namens de Koning Victor Emmanuel III en door Cardinal Secretary of State Pietro Gasparri voor Pope Pius XI. De Treaty in wel effectief werd op 7 Juni 1929 kwam van kracht in de Independent State van het Vatican City en bevestigde zijn speciale status van Katholiek in Italy.

Volgens het Verdrag van Lateranen zijn bepaalde eigenschappen van de Holy See die gevestigd zijn in het Italiaans Grondgebied met name het Papal Palace of Castrel Gandolfo en het Major Basilicas, welk een Extra-Territoriale Status genieten die vergelijkbaar zijn met die van Buitenlandse Ambassades. Deze eigenschappen verpspreid over Rome en Italië zoals, Huizen, Kantoren en Instellingen zijn van belang, om het karakter en de missie van de Holy See.

Castel Gandolfo en de diverse Basilieken worden Intern door de Politie Officers van het Vatican City State gepatrouilleerd en niet door de Italiaanse Politie Officiers. Volgens het Verdrag van Lateranen St. Peter’s Squar tot aan, maar niet met inbegrip van de trap-treden die leiden naar de Basilica, wordt normaal gesproken bewaakt door de Italiaanse Politie.

Er zijn géén Paspoort Controlles voor bezoekers bij het ingaan van Vatican City vanaf de omgeven Italiaanse Territory. Er is gratis toegang tot Saint Peter’s Square en de Basilica en ter gelegenheid van Papal’s Algemene Publieke Toehoorders voor de zaal waarin de toespraken gehouden worden.

Het Vatican Museum de integratie van de Sixtijnse Kapel, rekenen doorgaans een toegangs prijs. Er is geen algemene toegang van het publiek naar de tuinen, maar rondleidingen voor kleine groepen kan worden geregeld, om de tuinen en opgravingen onder de Basilica te bezichtigen. Andere plaatsen zijn alleen open voor personen die in het bedrijfsleven bij elkaar komen om te handelen of te vergaderen.

Het Vatican Apostolic Library en de Collections van het Vatican Museum zijn van Historisch, Wetenschappelijk en Cultureel Belang.

In 1984 werd het Vatican door de UNESCO toegevoegd aan de lijst van World Heritage Sites en het is de enige die bestaat uit een Hele Staat, bovendien is het de enige site die tot nu toe geregistreerd staat bij de UNESCO als een Centrum met Monumenten in het Internationale Register van Culturele Goederen Onder Bijzondere Bestemming, aldus de Haag Verdrag van 1954, inzake de bescherming van Culturele Goederen in geval van een gewapend conflict.

 Vatican Gardens, Giardini Vaticani Vatican Apostolic Library Vatican City

Politics

De Pope is Ex Officio Head of State – Staatshoofd van Vaticaan City, zijn functies zijn afhankelijk van zijn oorspronkelijke functies als Bisschop van het Diocese van Rome. De term Holy See refereert niet aan het Vatican State, maar aan de Pope’s Spirituele en Pastoral Governance, grotendeels beoefend door de Roman Curia. Zijn offiiële titel met betrekking tot het Vatican City is Sovereign van de State van het Vatican City.

 Vatican City zelf participeert in een aantal Internationale Organisaties, waran de functies betrekking hebben op de Staat als een Geografische Entiteit, dit los van de Niet-Territoriale Juridische Persona van de Holy City. Deze organisaties zijn veel minder talrijk dan die waarin de Holy See participeert, hetzij als lid of met de status van waarnemer. Zij omvatten het volgende, in elk van deze houd het Vatican City het Lidmaatschap :

European Conference of Postal and Telecommunications Administrations de CEPT

European Telecommunications Satellite Organization de Eutelsat IGO

International Grains Council de IGC

International Institue of Adminstrative Sciences ILAS

International Telecommunication Union ITU

International Telecommunications Satellite Organization de ITSO

Interpoll Universal Postal Union de UPU

World Medical Association

World Intellectual Property Organization de WIPO

 

Het Institute for Works of Religion, ook wel bekend als het Vatican Bank en met het acroniem IOR per le Opere di Religione, is een ank gelegen in het Vaticaan, dat de Werelwijde Financiële activiteiten uitvoert.

 

 European Parliament

Vatican City geeft zijn eigen munten uit. Het heeft de Euro als munt sederrt 1 Januari 1999, deze wordt gebruikt ten gevolge van een speciale overeenkomst met de European Union. Euro munten en biljeteen werden geïntroduceerd op 1 Januari 2002, het Vaticaan heeft géén Euro Bankbiljetten uitgegeven. Uitgifte van de Euro Munten is strikt beperkt door de Treaty. Vanwege de zeldzaamheid van de Vatican Euro Coin, zijn deze zeer gewild bij verzamelaars.

Italy is één van de Oprichters van de European Community welk nu de European Union is en van de North Atlantic Treaty Organization de NATO.