blog placeholder

Medio 1947 vliegt een Militaire Air Force Vliegtuig over Roswell en dropt een ballon die neerstort op een Ranch in de buurt van Roswell, New Mexico en na navraag worden er aanspraken gedaan aan de crash van een Buitenaards Ruimteschip, UFO.

    UFO of Unidentified Flying Object

Na een eerste piek van belang, meldde het Leger dat de crash slechts van een Conventionele Weerballon was. Intresse nam daarna af tot in de late jaren 1970, toen UFO-logen zich uitlieten over een verscheidenheid van steeds uitgebreide samen zwerings theoriën die beweren dat één of meer buitenaardse ruimteschepen crash landingen hebben gehad en dat de buitenaardse bezetters terug gevorderd zijn door de Militairen die hierna bezig zijn met een Cover-Up – Verbergen Van.

                    Duitse Foo Fighters die UFO's tegemoet vliegen

 In de Tweede Wereld Oorlog hebben Duitse Foo Fighters verschillene ongebruikelijke en abnormale verschijnselen in de lucht gezien, dit gemeld door zowel Axis en geallieerde personeel. Terwijl sommige Foo Fighters rapporteerden de misvattingen van de troepen in de hitte van de strijd en werden ontslagen. Vooraanstaande Wetenschappers zoals Luis Alvarez begon onderzoek te doen naar de gemelde verschijnselen. In ten minste een aantal gevallen heeft de geallieerde Inlichtingendienst en Bevelhebbers het vermoeden dat Foo Fighters dit fenomeen raporteerden in de European Theater, deze vertegenwoordigd door German Aircraft of Wapens, in het bijzonder gezien het feit dat de Duitsers al dergelijke technologische Innovaties heeft, zoals de V1 en V2 Raketten en de éérste Jet Engine gedreven Gevechts Vliegtuigen en deze dan ook zélf heeft ontwikkeld en een minderheid van de Foo Fighters bewust toegebrachte schade aan Geallieerde Aircrafts gemaakt heeft.

                                  Bell UFO 

De Bell UFO was één van de eeste vliegende objecten die werden verbonden met de Nazi’s. Het had blijkbaar Occult Markeringen erop en het was ook een gerucht in welk vergelijkbaar met een Wehrmacht Document over een Verticale Opstijging van Vliegtuigen. Het is direct gerelateerd aan de vermeende Crash van een Bel-Vormig Voorwerp dat zich in Kecksburt, Pennsylvania, USA op 9 December 1965. In dezelfde Maand December gaf Duitse Ingenieur Rudolf Schriever een Interview aan het Duitse Tijdschrift Der Spiegel, waarin hij beweert dat hij een Ambacht heeft dit aangedreven door een Cirkel Vormig Vlak van Roterende Turbine Bladen van 49 feet dat is 15 meter in Diameter en deze zelf heeft Ontworpen. Hij zei ook dat het Project was Ontwikkeld door hem en zijn team aan BMW’s Praag en heeft hier gewerkt to aan April 1945, waarna hij vluchtte naar Tsjecho-Slowakije. Zin ontwerpen voor De Schijf en een Model hiervan werden gestolen uit zijn werkplaats in Bremerhaven-Lehe in 1948 en hij was ervan overtuigd dat de Tsjechische Agenten zijn vak had uit-gebouwd voor “een vreemde vermogendheid”. In een afzonderlijk interview met Der Spiegel in Oktober 1952 zei hij dat de plannen werden gestolen uit een bedrijf waar hij was ondergedoken in de buurt van Regen op 14 Mei 1945. Er zijn nog andere soorten verschillen tussen de twee gesprekken die toe te voegen zijn aan de verwarring, maar veel sceptici hebben getwijfeld dat een dergelijke Bell UFO eigenlijk nooit was ontworpen of ook maar gebouwd.

Frankrijk, heeft nog steed de Unit GEIPAN. GEIPAN was voorheen bekend als GEPAN van 1977 tot 1988 en SEPRA van 1988 tot 2004. Dit zijn Eenheden onder de Franse Ruimtevaart Organisatie de CNES. Tijdens de Koude Oorlog, hebben de Britse, Canada, Deens, Italiaanse en Zweden Overheden elk een verzameling meldingen gemaakt van UFO Waarnemingen. De Britse Ministerie van Defensie accepteerde géén nieuwe Rapporten over de waarnemingen vanaf 2010.

 

UFOlogy

Dit is de Studie van de Verslagen , Visuele Verslagen, Fysiek Bewijs en Andere Verschijnselen, dit in verband met niet geïdentificeerde vliegende objecten UFO. UFO’s zijn onderhevig aan verschillende soorten onderzoeken in de afgelopen jaren door Overheden, Onafhankelijke Groepen en Wetenschappers. De term UFOlogy is afgeleid van UFO, die wordt uitgesproken als een acroniem en het achtervoegsel -logy is afkomstig van het Oude Grieks – logia.

De RAND Corporation heeft een kort Intern Document gepubliceerd getiteld “UFO: Wat te doen”, in November 1968. De publicatie gaf een Historisch Overzicht van het UFO Fenomeen en sprak kort over kwesties met betrekking tot Buitenaards Leven en Interstellaire Reizen. RAND presenteerde een enkele case studies en bespraken de fenomenologische inhoud van een UFO Waarneming. RAND boordeelde deze hypotheses met een aanbeveling te organiseren en sloot een Centrale Rapport bij aan een Ontvangende Instantie en begon met het uitvoeren van meer onderzoek naar het UFO Fenomeen.

 Studies van Extraterrestrial Life en Interstellar Travel Studies van Extraterrestrial Life en Interstellar Travel

Extraterrestrial Life en Wapens Studies van Extraterrestrial Life en Wapens

Extraterrestrial Life  Extraterrestrial Life  Extraterrestrial Life

      Extraterrestrial Life                               Extraterrestrial Life                                        Extraterrestrial Life

 

Studies van GEPAN, SERPA en GEIPAN – Frankrijk van 1997 tot aan heden

In 1977 heeft de Franse Ruimtevaart Organisatie CNES Directeur-Generaal een Unit opgezet voor het rapporteren van UFO Waarnemingen. De Unit werd in de eerste instantie bekend als Groupe d’Etudes des Phenomenes Aérospatiaux Non Idenifiés de GEPAN en veranderde in 1988 naar Service d’Expertise de Rentrée Atmosphérique Phenom de SERPA en in 2005 naar Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénoménes Aérospatiaux Non Identifiés de GEIPAN.

GEIPAN vond een alledaagse verklaring voor de overgrote meerderheid van de UFO Sightiings, maar in 2007 na 30 jaar onderzoek, zijn in de 1600 gevallen ongeveer 28 % van de totale gevallen onverklaarbaar verklaard. Ondanks de nauwkeurige getuigenissen en goede kwaliteit van bewijs, zijn deze gevallen gecategoriseerd als Type D. In April 2010 hebben de GEIPAN Statistieken verklaard, dat 23 % van alle gevallen van het Type D zijn. Echter, het hoofd van SEPRA van 1983 tot 2004, Jean-Jacques Velasco schreef een boek in 2004 en merkt op dat 13,5 % van de 5800 gevallen bestudeerd door SEPRA ontslagen werd zonder enig vorm van Rationele Verklaringen en verklaarde dat UFO’s van Buitenaardse Oorsprong zijn.

 

Project Hessdalen / Project EMBLA – Noorwegen van 1983 tot aan heden en Italië van 1999 tot 2004

Sedert 1981 is in een gebied in de buurt van Hessdalen in Noorwegen On-Geïdentificeerde Vliegende Objecten waargenomen. Deze zogenaamde Hessdalen Fenomeen heeft twee keer een naam in het onderwerp van Wetenschappelijke Veld Studies : 1. Project Hessdalen van 1983 tot 1985 en 1995 deze beveiligd het Technische Bijstand van de Noorse Defensie Research Establishment via de Universiteit van Oslo en de Universiteit van Bergen : 2. Project EMBLA van 1999 tot 2004 was een Team van Italiaanse Wetenschapers onder Leding van Ph.D. Massimo Teodorani van het Istituto di Radio-Astronomia di Bologna. Beide studies bevestigden de aanwezigheid van het fenomeen en konden het op nemen met Camera’s en verschillende Technische Apparatuur, zoals Radar Laser en Infrarood. De oorsprong en de aard van het licht is nog steeds onduidelijk. Onderzoekers van het Project EMBLA speculeren de mogelijkheid dat Atmosferisch Plasma de Oorsprong is van het Fenomeen.

 

Project Condign – United Kingdom van 1996 tot 2000

De Britse UFO Research Association BUFORA is de grootste en oudste van de actieve Britse UFO Organistaties. Het vindt zijn wortels aan de London UFO Research Association opgericht in 1959, die fuseerde met de Britse UFO Association de BUFO, samen vormde zij BUFORA in 1964.

Het Britse Ministerie van Defensie de MoD publiceerde in 2006 de Scientific & Technical Memorandum 22/2/00a van een 4 volume, 460 pagina tellende Rapport, getiteld Unidentified Aerial Phenomena in het Verenigd Koninkrijk Air Defence Gewest. Dit op basis van een studie van de DI55 dit is een deel van de Directie van de Wetenschappelijke en Technische Intelligentie van de Militaire Inlichtingen de Staff met Codenaam Project Condign. Het bespreekt de Britse UFO Meldingen die ontvangen zijn tussen 1959 en 1997.

Het rapport concludeert, dat een klein percentage van de waarnemingen die niet makkelijk kan worden verklaard, veroorzaakt wordt door Atmosferische Plasma Fenomeen, deze is vergelijkbaar met Bol-Bliksem, Magnetische en andere Energie Velden die door deze zogenoemde Drijvende Plasma Formaties verantwoordelijk zijn voor het optreden van de zogenaamde Zwarte Driehoekjes, evenals het hebben van Hallucinogene Effecten op de Menselijke Geest bij het Induceren van Ervaringen van Dichtbij.