blog placeholder

Het is een lange geschiedenis van Politieke en Militaire gebruiken, in welk aangeeft dat de Politieke Autoriteiten of Generaals Wettelijk zouden instemmen met het innemen van één of meerdere Gijzelingen als een garantie van Good Faith – Goed Vertrouwen in waarborg ter observatie voor het vaststellen van verdere verplichtingen. Als het ruilen van Gijzelaars, het Gijzelen van een Prins of Prinses, deze gijzelingen worden uitgevoerd bijvoorbeeld voor het borgen van ondertekenen van Politieke contracten.

 

Poltieke gijzeling

 

Illegale Gijzeling

Het verdrag van de Geneva Convention 1949

 

Deze overeenkomsten zijn aangevuld met Artikel 75 van het Aanvullend Protocol in Common Artikel 3 van de 1949 Conventies van Geneve. Deze stelt dat het nemen van Gijzelaars tijdens een Interne Conflict een Oorlogs Misdaad is en zal verboden blijven ten alle tijden en in een ieder plaats is het dan ook een Internationaal Conflict. Artikelen 34 en 147 van de Vierde Conventie van Geneve stelt dat het gebruik van burgers als Gijzelaars een ernstige Schending van de Ternational Conflict is en Artikel 4 van Aanvullend Protocol II is bij Interne Conflicten. 

Artikel 50 van het Verdrag van s’Gravenhage, Nederland 1907 op Land Warfare bepaalt ; kan worden toegebracht aan de bevolking op grond van handelingen van personen waarvoor niet kan worden bepaald als collectief verantwoordelijk. De regelgeving is echter het niet verwijzen naar de praktijk van het nemen van Gijzelaars.

 

Europees parlement

European Parliament

 

Mr. Schulz veroordeelde de moord op zeven Gijzelaars uit Italië, Griekenland, het Verenigd Koninkrijk en Libanon door de Islamistisch Terroristische Groep ‘Ansaru”. Gedachten en medeleven van het Parlement met de nabestaanden en vrienden.

 

European Parliament resolution van 18 September 2014

op de situatie in Ukraïne en de stand van zaken in betrekking tussen EU-Russia relaties.

 

18. Spreekt deze zijn tevredenheid uit over de vrijlating van Gijzelaars in handen van de Illegale Gewapende Groepen in het Oosten van Oekraïne en roept op tot vrijlating van de Oekraïense Gevangenen in de Russische Federatie. Deze wijst met name op het geval van Nadezhda Savchenko, een Oekraïense vrijwilliger die gevangen genomen werd door de Separatisten in Juni 2014. Vervolgens werd deze overgebracht naar Rusland en nog stees wordt vastgehouden. Wijst het Parliament ook op de gevallen van de Filmmakers en Journalisten Oleg Sentsov, Oleskiy Chierny, Gennadiy Afanasiev en Aleksandr Kolchenko, Gevangenen in de Krim.

 

International Convention tegen het nemen van Gijzelaars

Aangenomen door de General Assembly van de United Nations op 17 December 1979

 

De staten die partij zijn bij dit verdrag.

Rekening houdend met de doeleinden en beginselen van het Charter van de United Nations met betrekking tot de handhaving van de Internationale Vrede en Veiligheid en de Promotie van Vriedschappelijke Relaties en Samenwerking tussen Staten.

 Het herkennen in het bijzonder dat iedereen het recht heeft om te leven, vrijheid en veiligheid van Peron, zoals het uiteengezet is in de Universele Verklaring van e Rechten van de Mens en het Inernationaal Verdrag inzake Burger Rechten en Politieke Rechten.

Bevestigde het beginsel van Gelijke Rechten en Zelfbeschikking van Volkeren, zoals vastgelegd in het Charter van de United Nations en de Declaratie van Principles van Internatinal Wet met betrekking tot vriendschappelijke betrekkingen en samenwerking tussen Staten in overeenstemming met de Charter van de United Nations als mede in andere relevante Resoluties van de General Assembly.

Gezien het feit dat het nemen van Gijzelaars een overtreding is van ernstige bezorgdheid voor de International Community dat in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag, een ieder persoon die een daad van Gijzeling Neemt zal worden Vervolgd of worden Uitgeleverd.