blog placeholder

De Overval: Overvallen oorzaken financiële, lichamelijke en emotionele schade bij mensen. Een overval is een zwaar misdrijf. Er komt altijd bedreiging of geweld bij kijken. De overvaller heeft maar een doel: hij wil geld bemachtigen in een korte tijd. Een overval heeft veel impact op slachtoffers. Daarom doet de overheid er alles aan om overvallen te stoppen en daders op te sporen. U kunt hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Wetboek van Strafrecht Titel XXII. Diefstal, Artikel 311:

3°.diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;

5°.diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;

Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een van de in onder 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Kabinet en cijfers: In de eerste drie maanden van het jaar 2011 werden 243 verdachten aangehouden, tegen 187 in het eerste kwartaal van 2010.Er waren vorig jaar toch nog 2572 overvallen. Het kabinet wil dit aantal terugdringen naar maximaal 1900 per jaar.

Actie programma Overheid: De Taskforce Overvalcriminaliteit heeft een actieprogramma opgesteld met extra maatregelen om het aantal overvallen verder terug te dringen. Kern van de voorstellen is dat de aanpak van overvallen bij de politie en het openbaar ministerie gewaarborgd moet worden in een landelijk programma

Enkele voorbeelden:Het zal je maar gebeuren. Er wordt aangebeld. Je doet de deur open. Een persoon staat voor je deur. Hij zegt dat hij een koerier is en hij heeft een pakketje in zijn handen. Hij zegd dat het pakketje voor de buurman is. Naar zijn zeggen heeft hij meerdere keren aangebeld maar niemand doet de deur open. Hij vraagt of je het pakket in ontvangst kan nemen. Vervolgens vraagt hij of hij de toilet mag gebruiekn voor een sanitaire stop. Je denkt dat het vertrouwt is en laat hem binnen. Eenmaal binnen kan hij je overvallen. Doe het niet. Ook hoe nodig zijn nood zal zijn. Verwijs hem naar de dicht bij zijnde restaurant of benzinepomp voor zijn natuurlijke behoefte.

De politie aan de deur. Hij geeft informatie over inbraakbeveiliging. Hij deelt folders uit en houdt een gesprek met je. Hij vraagt of hij binnen mag komen om je tips te geven en aanwijzingen. Doe het niet. De politie doet inderdaad veel aan inbraakpreventie. De politie zal je nooit zonder enige aanleiding vragen of hij binnen mag komen. Als de poltieagent tips geeft dan doet hij dat aan de deur. De agent zal ook de folder met je doornemen aan de deur en niet binnen in huis. Vraag altijd naar legitimatie, kledingnummer en standplaats ( welke bureau hij werkzaam is). Vertrouw je het nog niet, neem contact op met de politie. Vraag of hij even wilt wachten en doe je deur dicht. Neem vervolgens contact op met de politie en vraag of zij bezig zijn met een actie betrekkene hebbende op inbraak. De politie aan het bureau zal je gelijk kunnen vertellen of dit wel het geval is.

De loodgieter. Hij beld aan en geef te kennen dat hij een controle doet in de wijk voor mogelijke verstoppingen. Hij laat een pasje zien met pasfoto en naam van de firma. Hij geeft u zelf een kaartje. Het lijkt vertrouwt, maar is dat zo? Hij vraagt wanneer je voor het laatst je riolering hebt ontstopt. Je zegt enige tijd terug. De zogenaamde loodgieter zal adequaat hierop reageren. Hij zal je zeggen, de kans is groot dat uw riool binnen kort zal vastlopen. Hij heeft de tijd en is bereidwillig om een controle uit te voeren. Ook zegt hij erbij dat wanneer de verstopping plaats zal vinden het u veel geld zal kosten om het te laten ontstoppen. Hij vindt het niet nodig dat u in onnodige kosten komt en helpt u graag. Hij weet zijn spel goed te spelen en komt geloofwaardig over. U wilt geen risico nemen en laat hem binnen. Hij kijkt onder uw zink en doet zogenaamd of hij uw verstopping controleert. U vermoed niets. U biedt hem zelfs een glaasje fris aan en opeens gebeurt het. Hij pakt u beet en zegt dit is een overval. U schrikt en denkt wat moet ik nu. Hieronder treft u een paar tips. Mocht het u overkomen.

Als het gebeurt: Ondanks voorbereidingen en preventieve maatregelen kan het toch gebeuren: overval. Tijdens een overval zijn er regels waaraan u zich moet houden.

*Blijf rustig.

*Zorg voor uw eigen veiligheid.

*Volg de bevelen snel en kalm op.

*Geef het geld af die gevraagd wordt.

*Uw leven is meer waard.

*Observeer en probeer signalement te onthouden.

*Geef alle informatie zo correct mogelijk door aan de politie.

Als de politie een verdachte heeft aangehouden van de overval krijgt u te maken met juridische procedures.

Schadeclaim: U kunt een schadeclaim indienen buiten de strafprocedure om. Het gaat dan om een zogenaamde civiele procedure waarin u de burgerlijke rechter vraagt om de dader te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Naast een schadevergoeding ook smartengeld.

Maar wat is smartengeld eigenlijk?:Smartengeld is een vergoeding voor pijn, verdriet en verlies van levensvreugde, oftewel immateriële schade. Ook bij het bepalen van de hoogte van smartengeld spelen veel factoren een rol, zoals de ernst van het letsel, de duur van de (ziekenhuis)opname en eventuele psychische gevolgen. Maar als het gaat om smartengeld is Nederland over het algemeen zeer bescheiden ten opzichte van Amerika. De hoogte van smartengeld wordt in Nederland bepaald door te kijken naar wat rechters in soortgelijke zaken eerder hebben toegekend.

Slachtofferhulp: De overval en de nasleep kunnen spanning of angst oproepen bij u of uw omgeving. Slachtofferhulp Nederland helpt op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.

Aarzel niet om contact op te nemen met een familielid of vriend(in). U zult merken dat zij u graag helpen. Zij bieden een luisterend oor,denken met u mee en ondersteunen u.