blog placeholder

Van dale: dag·blad het; o -en krant die (bijna) alle dagen verschijnt.

De totaal verspreide oplage van betaalde dagbladen komt in het vierde kwartaal van 2009 uit op 3.498.268 exemplaren. In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2008 een daling van 3%

Maar ook is er een daling in de advertentie-inkomsten in de ogen van de dagbladen. Zo was er in 2008 een daling 0,2% (naar 1,6 miljard euro) en in 2009 al een daling van 17% (naar 1,35 miljard euro).

OORZAKEN.
Maar wat zijn nu de belangrijkste oorzaken van de dalende oplagen en advertentiebestedingen bij dagbladen?
Ten eerste is er de ontlezing die plaats vindt onder de Nederlandse bevolking. Dit verschijnsel doet zich voornamelijk voor door de opkomst van nieuwe, elektronische media. Van alle kanten hoor je klachten dat mensen, en dan vooral jongeren, steeds minder gaan lezen. Ook recente onderzoeken hebben uitgewezen dat de tijd die mensen aan lezen besteden met de helft verminderd is. Daarentegen ondervinden kranten ook hevige concurrentie van andere vormen van vrijetijdsbesteding. Denk hierbij aan televisie, uitgaan en computeren.
Daarbij komt nog dat in deze maatschappij alles snel moet. Mensen hebben het ontzettend druk met allerlei activiteiten en dagtaken. Mensen hebben te weinig rust in hun dagelijkse gang van zaken om even een moment de krant te lezen.
Ook is er een nieuwe gedachtegang ontstaan in de nederlandse cultuur. En dat is het feit dat men denkt en/of vindt dat “vermaak” gratis moet zijn. Net als muziek en films, die tegenwoordig in grote getalen gratis worden gedownload via internet. Dit is de zogenoemde “gratis-cultuur” die is ontstaan door de opkomst van internet. Dit is ook de voornaamste reden dat de gratis kranten zijn ontstaan. Ook deze zijn de mede verantwoordelijk voor de dalende oplage cijfers van de betaalde kranten.
Tevens door de snel veranderende maatschappij is nieuws snel achterhaald. Het nieuws dat in de ochtendkrant staat is vaak door nieuws van televisie (journaal) of kranten op internet al bekend bij de lezers. Men weet gewoon dat zij nieuws tegenwoordig ook op andere manieren te weten kunnen komen, er zijn genoeg substituten die de krant in de weg staan.
Dan heb je nog de relatief dure advertentiekosten waar kranten het vaak van moeten hebben om te blijven bestaan. Doordat deze advertentie inkomsten dalen wordt de bestaanszekerheid van kranten minder. Maar wat nog niet genoemd is, en uiteraard niet te ontkennen is, is dat de recessie ook de kranten parte speelt. Hier kunnen ook zij niet omheen.  

TOEKOMST.
Dit alles geeft geen goed beeld voor de toekomst van de kranten. PriceWaterhouseCoopers voorspellen dan ook dat het aantal betaalde oplages verder zal dalen. Maar ook de inkomsten uit printed advertising zal afnemen, daarentegen zal de digital advertising stijgen. Zij voorspellen dat de komende 5 jaar er een jaarlijkse groei zal plaatsvinden van 6,4%. Ook zijn digitale edities van kranten gestegen met 20%. Hieruit kunnen we afleiden dat kranten die willen groeien dat dus vooral via het web moeten doen.
Maar er moet meer gebeuren om kranten te redden. Want het blijkt dat voornamelijk jongeren afhaken. Zij maken gebruik van andere nieuwskanalen. Toch zijn deze jongeren wel de toekomst voor de kranten. Uit het onderzoek Jongeren, nieuwsmedia en betrokkenheid dat uitgevoerd is door Nico Drok en Fifi Schwarx blijkt dat een aantal mythes niet waar zijn. Deze worden dan ook in de onderzoeksresultaten ontkracht. Een van de mythes is dat jongeren hun nieuws per se mobiel willen hebben en dat een jongenrenuitgaven een goed alternatief is voor de volwassenkranten om de jongeren aan het lezen te houden. Dit is beide echter niet waar. Deze zijn ontstaan uit het feit dat men deze doelgroep lang heeft benaderd als homogene groep. Wat natuurlijk niet zo is. Hier meer over in:  http://artikelen.foobie.nl/werk-opleiding/doelgroep-bepaling/.
Uit de resultaten van het onderzoek kwam echter wel duidelijk naar voren dat er een groep jongeren is die regelmatig dagbladen lezen en jongeren die niet of nauwelijks kranten lezen.
Een aantal ideeen om kranten als nog te redden kunnen zijn:

  • Online krant
  • Tabloid (beeld en kort)
  • Deel-abonnementen (weekend/regio)
  • User generated content
  • Extra magazine
  • Doelgroepgerichter
  • Zondagedities
  • Hoogwaardige info
  • Downloadbare artikelen
  • Samenwerken met digitale nieuwsaanbieders

Uiteraard verschillen kranten hierbij van mening. De toekomst moet dan ook uitwijzen of hier de redding van de dagbladen tussen zit. De meeste kranten zien echter hun toekomst in de de online krant. Maar heeft deze ook echt de toekomst. Want uit onderzoek is gebleken dat de consument (38%) hier niet zoveel voor wil betalen als dat men doet voor een standaard printed abbonement.  Als je echter sommige bovengenoemde aspecten combineert wordt de kans van slagen groter. Zo kan je een aparte online krant maken over sport, entertainment en/of financien. Op deze manier wordt er geconcentreerd op een specifieke doelgroep wat voor de huidige jongeren generatie interressant is omdat zij nu al telvisie en music on demand gewend zijn. In de generatie van de jongeren heerst nu de gedachtegang dat zij kunnen bepalen wat ze zien en/of luisteren op het moment dat zij willen. Dit dankzij de nieuwe technologien en de ontwikkelingen op het gebied van internet en televisie.

Hoe het uiteindelijk met kranten en dagbladen gaat aflopen is dus op dit moment nog een vraag en zal de toekomst moet uitwijzen. Echter is wel te voorspellen dat er het een en ander zal veranderen.