blog placeholder

Vroeger, in het begin, was entertainment zeer kleinschalig en niet gericht op bepaalde doelgroepen en/of behoeftes. Tegenwoordig is entertainment grootschalig, massaal en voor ieder wat wils. Maar hoe heeft het tot zover kunnen komen?

Vroeger was entertainment pure luxe, hierbij moet je denken aan spelletjes en  verhalen die in de avonturen gespeelds of gelezen konden worden. In de 17de eeuw ontstond de boekdrukkkunst, hierdoor konden boeken en geschreven verhalen gemakkelijker vermenigvuldigd worden. Dit had als gevolg dat meer mensen konden beschikken over verhalen en/of boeken die zij ter entertainment en ontspanning konden lezen.

Aan het einde van de 18de eeuw ontstonden de prenten en kwamen er kranten. Hiermee werd de verspreiding van kennis en nieuwe inzichten geweldig versneld. Ook begon eind 18de eeuw de industriele revolutie wat veel nieuwe technologische ontwikkelingen met zich meebracht en wat ook gezien wordt als de start van de massacommunicatie. massacommunicatie is een vorm van communicatie waarbij de zender met technische hulpmiddelen in staat is grote aantallen mensen te bereiken. Kranten worden dan ook gezien als het oudste massamedium wat bekend is.

Rond 1900 ontstonden de eerste, zogenoemde, stomme films. In het Nederlands wordt het ook wel zwijgende films genoemd. Hier ontstond de vorm van entertainment die we nu nog kennnen als de bioscoop. Een stomme film is een film waarin alleen beelden voorkomen. De meeste bekende vertolkers in een stomme film zijn toch wel Charlie Chaplin en Laurel en Hardy (de Dikke en de Dunne). Pas in 1927 werd het met de introductie van de geluidsfilm mogelijk om geluid en beeld synchroon af te spelen. 

Op 6 november 1919 heeft Nederland een wereldprimeur met de eerste radio-uitzending. Deze wordt verzorgd door ir. H.H. Schotanus à Steringa Idzerda.Voor meer informatie over de geschiedenis van de radio verwijs ik u naar http://artikelen.foobie.nl/media/geschiedenis-van-de-nederlandse-radio/.  

De geschiedenis van de Nederlandse televisie is begonnen in de jaren ’30 van de 20e eeuw toen de eerste Nederlandse experimenten met de televisie werden uitgevoerd. Deze geschiedenis is nauw verbonden met die van Philips. Zo was de eerste persoon op televisie een dochter van Koos Speenhoff die werkte bij Philips op de administratie. Zij was presentatrice tijdens een experimentele uitzending. Het duurde nog wel een tijd voordat ook gezinnen daadwerkelijk toegang kregen tot de televisie. In het begin was het puur expirimenteel. 

In 1938 werd de eerste computer gebouwd door Konrad Zuse. Door de Tweede Wereldoorlog kreeg de ontwikkeling van computers een snelle vlucht. Deze was echter nog lang niet toegankelijk voor gezinnen. Het was nog puur voor het verspoedigen van het rekenen door geleerden. Het zal nog tot eind jaren 70 duren eer deze bschikbaar worden voor huishoudens.

De officiële introductie van de televisie in Nederland was op 12 december 1949. Maar de eerste (zwart-wit) televisie-uitzending was pas op 2 oktober 1951. In 1951 werd Nederland 1 het eerste Nederlandse televisiestation. In die tijd was televisie kijken puur entertainment. Vanwege de hoge kosten konden veel mensen deze vorm van entertainment niet betalen. Als oplossing hiervoor stond er vaak 1 televisie in een straat bij iemand waar de hele straat samen kwam om televisie te kijken. Het was een echte sociale happening. In de eerste jaren keken er dan ook maar enkele duizenden mensen televisie. In  het begin werd televisie gezien als het medium voor informatieverspreiding en nieuwsvoorziening. Zeer te vergelijken met de kranten in die tijd. In de jaren ’60 ontstond tevens de opkomst van muziek. Hierover meer vindt u op http://artikelen.foobie.nl/muziek/popmuziek-door-de-jaren-heen/. In de jaren ’60 ontstonden zo ook de eerste “popsterren”. 

Mensen kregen steeds meer mogelijkheden van soorten entertainment en men maakte er dan ook steeds meer tijd voor vrij. Het werd deel van de dagindeling. In 1967 werd kleurentelevisie officieel in Nederland geïntroduceerd. Het was echter nog steeds alleen mogelijk om naar Nederland 1, 2 of 3 te kijken. Pas op 2 oktober 1989 werd de eerste buitenlandse, op Nederland gerichte commerciële televisiezender (RTL Véronique, in 1990 gewijzigd in RTL4) via nieuwe wetgeving toegelaten. In de jaren ’80 ontstond ook de zo bekende “digitale opmars”. Zo kwam er in korte tijd de introductie van muziek op cd, de eerste spelcomputer (commodore 64) en games. Pas in het begin van 1992 werd binnenlandse commerciële omroep mogelijk. 

In deze zelfde periode, begin jaren ´90, ontstond het internet zoals wij dat nu kennen, het maakte toen der tijd een explosieve groei door, want halverwege 1994 verbond het Internet ongeveer twee miljoen computers in meer dan 100 landen en waren er ongeveer 23 miljoen gebruikers. En sinds begin 2000 hebben ook de bekende laptops hun intreden gedaan, die tegenwoordig bijna in ieder huishouden wel te vinden is.
Maar ook werd in 1990 de opvolger van de succesvolle compact disc (cd), genaamd SuperDisc (SD) ontwikkeld. De voorloper van de DVD, die in 2003 zijn intrede nam, net als de Blu-Ray die in die periode werd ontwikkeld.

We leven tegenwoordig in een tijdperk waar veel nieuwe technologische ontwikkelingen plaatsvinden, die uiteraard ook veel invloed hebben op media entertainement. Om er zo maar een aantal te noemen:

  • De themazenders/themakanalen. Dit zijn kanalen waarbij het gaat om wat er gebracht wordt en niet aan wie. Dus themagebonden en niet aan een sociale groep.
  • De E-reader, dit is een draagbaar leesapparaat dat een heel boek kan tonen. Je kunt hiermee ook je favoriete krant, maandblad, PDF bestanden of Word documenten mee bekijken.
  • 3D-films, deze moet zorgen voor een opleving in de film industrie. Uit het bezoekersaantal van bijvoorbeeld de film Avatar blijkt wel dat de consument hier behoefte aan heeft.
  • I-Pad, het is een draagbare computer met aanraakscherm, zonder muis of toetsenbord.

De snelle technologische ontwikkelingen hebben het publiek een vrijwel onbeperkte toegang gegeven tot entertainment en media.