blog placeholder

Net als conventionele Energie-Centrales, wordt Energie opgewekt door gebruik te maken van de Thermische Energie die vrijkomt uit de verbranding van Fossiele Brandstoffen, Kern-Reactoren zetten de Energie die vrijkomt om door gecontroleerde Kern-Splitsing in Thermische Energie voor verdere conversie naar Mechanishe of Elektrische Energie.

 Nuclear Power Plant   Nuclear Reactor

Een Nuclear Reactor, voorheen meer bekend als Atomic Pile, is een apparaat dat wordt gebruikt voor het Controleren en voor het veroorzaken van een Nuclear Chain Reaction. Nuclear Reactors worden gebruikt voor de opwekking van Electriciteit en voor de Voortstuwing van Schepen. Warmte uit Nuclear Fission wordt doorgegeven aan een werkende vloeistof als water of gas, die door turbines loopt. Deze drijven ofwel Scheeps Propellors aan of zet draait Electrische Genarotoren. Nuclear Gedreven Stoom kunnen in principe gebruikt worden voor Industrieële doeleinden of voor District Heating – Stads Verwarming. Sommige Reactors worden gebruikt voor het produceren van Isotopes voor Medical, Industriële en  voor Productie van Weapon-Grade Plutonium – Wapen-gebruik Plutonium. Sommige Reactors worden alleen voor onderzoek gebruikt. Vandaag zijn er ongeveer 450 Nuclear Power Reactors, die worden gebruikt om Electriciteit op te wekken in ongevewwwer 30 Landen over de hele wereld.

World Nuclear Association,

updated 22 Mei 2015

De European Union EU, bestaat uit 28 Landen in heel Continentaal Europa, die zich inzetten om samen te werken en voor het delen van onbeperkte Handel. Sinds zes Landen werden opgericht in 1958 als de European Economic Community de Vrije Handels Zone – Free Trade Area, is het meer Memebers en Political Substance. Sommige Member States hae transferred delen van macht aan de EU in welk deze naam draagt sedert 1993. Een aantal Treaties zijn dit overeengekomen bij Member States om deze regels te definiëren. De totale EU Bevolking is iets meer dan 500 Miljoen.

 

Re-Activity Control

Het vermogen van de Reactor wordt aangepast door het aantal Neutronen die in staat zijn om meer Fissions – Splijtingen van de Atomen te creëren.

Control Rods dat zijn Regels Staven die zijn gemaakt van een Neutron Gif, wordt gebruikt om Neutronen te absorberen. Het absorberen van meer Neutrons in een Control Rod, betekend dat er minder Neutrons beschikbaar zijn om een Fission te veroorzaken, dus door de Control Rod dieper in de Reactor te duwen, zal dit het vermogen verminderen en door de Control Rod minder diep te plaatsen zal het vermogen vermeerderen.

 Atom Fission Atomic Energy na de Fission

Op het éérste niveau van beheersing – control in alle Nuclear Reactors, is dit een proces van vertraagde neutron-rijke fission isotopes, welk een belangrijk fysiek proces is. Deze vertraagde neutronen zijn goed voor ongeveer 0,65% van het totaal geproduceerde neutron geproduceerde in Fission – Kern Splijting, welk de rest – dit zijn de zogenaamde snelle neutronen – onmiddelijk worden vrijgegeven bij fission. De Fission Producten die dus vertraagde neutronen produceren, hebben een half leven voor hun verval dit in geval van Neutron Emission – Neutron Verval welk varieert van milli-seconden tot meer dan een paar minuten en er zo veel tijd nodig om precies te bepalen, wanneer een reactor het kritieke punt bereikt. Het houden van de Reactor in de Zone van de Keten-Reactiviteit, waarbij vertraagde Neutronen nodig zijn, om een Kritische Massa Toestand te bereiken, zijn mogelijk Mechanische Apparaten of Menselijke Operators om een Ketting-Reactie – Chain Reaction in Real-Time te beheersen, anders wordt de tijd tussen de verwezenlijking van kritikaliteit en Nuclear Meltdown – Nuclear Kern Smelting als gevolg van Exponentiële Stroom Pieken uit de normale Nuclear Chain Reaction – Nuclear Ketting Reactie, deze zou dan te kort zijn voor interventie. deze laatste fase, waarin vertraagde neutronen niet langer hun kritikaliteit hoeven te handhaven, staat bekend als de Prompt Critical – Prompt kritische Punt. Er is een schaling voor het beschrijven van Criticality in Nummerieke vorm, in welk Bare Criticality – Blote Criticality bekend staat als One Dollar en op andere punten in het process Interpolated in Cents.Nuclear Submarine - Onderzeeboot

 Reactoren worden gebruikt in Nuclear Marine Propulsion – Nucleare Voortstuwing – vooral in Nuclear Submarines, deze kunnen vaak niet draaiend gehouden worden in continu vermogen, op dezelfde manier als Land gesitueerde Power Reactors normaal draaien en bovendien vaak een zeer lange Core Life nodig hebben zonder bij te tanken. Om deze reden worden veel van deze ontwerpen gebruikt met zeer verrijkt Uranium, maar bevatten brandbaar Neutron Gif iin de Splijtstof-Staven. Zo kan de Reactor worden vervaardigd met een overmaat aan splijtbaar materaal, die een toch relatief veilig gevoel in brandstof verbruik cyclus van de Reactor heeft, door de aanwezigheid van de langlevende neutronen vergif, die geleidelijk ophopen in de levensduur van de brandstoflading.

 

Nuclear Wapens

Nuclear Wapen is een explosief wapen, dat zijn vernietigende kracht ontleent aan Kern Reacties of Kern Splijting of een een combinatie van splitsing en fusie als de waterstof bom. Beide reacties leveren grote hoeveelheden energie uit relatief weinig materiaal. De eerste splitsing is de atoom bom, in deze tests zijn de vrijgegeven energie in dezelfde hoeveelheden, ongeveer 20.000 ton TNT. De eerste Thermische Bom proef bezit dezelfde hoeveelheid energie, ongeveer 10.000.000 ton TNT.

Een Waterstof Bom weegt meer dan 2.400 pond dat is 1.100 kilogram, dit kan een explosieve kracht hebben, te vergelijken met een ontploffing van meer dan 1,2 miljoen ton van TNT. Een Nuclear Device – Apparaat niet groter dan de traditionele bommen kan een hele stad verwoesten door ontploffing, brand, en straling. Nucleaire Wapens worden besschouwd als Massa Vernietigings Wapens en hun gebruik en de controle zijn een belangrijk aandachtspunt van de Internationale Relations Policy sedert hun debuut.  

          

European Parliament

European Parliament stemt op € 1.3 Biljoen voor Nuclear Fusion Research ITER in 2012 – 2013

Press Release – 13 December 2011 om 12:42

Het International Nuclear Fusion Research Project ITER krijgt € 1.3 Biljoen voor 2012 en 2013 in een deal door het European Parliament bekrachtigd op Dinsdag.

De deal werd goed gekeurd op 1 December door Onderhandelaars die EU Memeber States en Parlement vertegenwoordigden, als één geheel gesteund door de Budgets Committee – Begrotings Committee.

 

Revising the MFF – Herziening van het MFF

Om ITER te financiëren, het mulit annual financial framwork – meerjarig financieël kader de MFF moest worden herzien. Dit is waar dinsdag de stemming over ging.

De € 1.3 Biljoen wordt als volgt opgedeeld :

– € 100 Miljoen is reeds in de begroting voor 2012

– € 840 Miljoen zal worden afgetrokken van de rubrieken voor de Administratie en Agricultuur en toegevoegd worden aan die voor Onderzoek en Ontwikkeling – in de praktijk ook bekend als Offsetting – Compensatie

– € 360 Miljoen is nodig in 2013, maar zal verdere besproken worden in de 2013 Budget Procedure

Het resultaat van de Stemmen tot herziening van het MFF was 581 Voor, 102 Tegen en 16 Onthoudingen. ITER mag de Funding – Financiëring niet in gevaar brengen.

Het Parliament betreurt het ten zeerste een verklaring op Maandag door een blokkerende minderheid van de zes Member States – DE, FR, AT, UK, NL, SE, in welk het akkoord over de bron van de € 360 Miljoen in 2013. Indien de Council vasthoudt aan deze verklaring, dan kan het Parliament niet garanderen, dat de € 360.000.000,- nodig zijn in 2013, waarschuwde Reimer Böge van de EPP, Duitsland, de MEP welk het MFF herziening via het Parliament aanstuurde, voegde toe, dat “Fuding for ITER must not jeopardise funding for other projects in 2013” – vertaling ; “Financiëring van ITER mag de financiëring voor projecten in 2013 niet in gevaar brengen”.

 

Construction Stared

ITER is een gezamelijk onderzoeks project met de EU, U.S., China, The Russian Federation, India, Japan en Zuid Korea. Met als doel, aan te tonen, dat Fusion Energy wetenschapelijk en technologisch haalbaar is. De bouw is begonnen op het ITER platform in Cadarache, Frankrijk en zou in 2018 klaar moeten zijn. In de start fase van het project, is de EU verantwoordelijk voor ongeveer 45.5% van de bouwkosten, terwijl China, India, Japan, Korea, de Russische Federatie en de U.S. Verenigde Statn elk ongeveer 9.1% van de totale kosten dragen tijdens de bouwfase. De bouwkosten worden geraamd op geschat € 6.6 Biljoen. De resolutie werd aangenomen met 581 stemmen Voor, 102 Tegen en 16 Onthoudingen.