blog placeholder

Van Dale: tijd·schrift het; o -en op gezette tijden verschijnend blad; week-, maandblad

Tijdschriften bestaan in Nederland al sinds 1867 en er zijn in Nederland in vergelijk met de bevolkingsomvang veel tijdschriften.

Zo behartigt Groep Publiekstijdschriften (GPT) de belangen van 25 uitgeverijen (met in totaal zo’n 200 publieks- en opinietijdschriften en omroepbladen) met ongeveer 26,1 miljoen exemplaren per jaar (exclusief oplages van sponsored magazines en dagbladmagazines).

Zo zijn er ook alleen al in 2009 weer 33 nieuwe titels bijgekomen. Waaronder:

 • Z@PP Magazine
 • 100% NL Magazine
 • Koken met Gordon Ramsay
 • ANWB Onderweg
 • Avanti
 • Primo
 • NRC Magazine
 • Top Gear Supercars
 • Family Matters

Deze zijn afkomstig van HOI, Instituut voor Media Auditing dit is een onafhankelijke organisatie met als doel het publiceren van betrouwbare, onderling vergelijkbare en overzichtelijke oplagecijfers of andere verspreidingsdata van in Nederland verschijnende media.

Tijdschrift hebben veel te maken met emotie. De makers spelen hier dan ook in toenemende mate op in. Dit blijkt een nieuwe trend te zijn binnen het tijdschriftensegment. Maar het blijkt ook uit cijfers dat de, zogenoemde, emo-bladen het goed doen en dat informatieve bladen het daarentegen minder goed doen. Dit zie je ook aan de titels die zijn verdwenen in tijdschriftenland en de grootste verliezers van 2009 qua oplage cijfers. Zo verdwenen tijdschriften als Motorjacht, GTO en FEM Business. En zijn de volgende titels de verliezers qua oplage aantal van 2009:

 • Revu (60.435 naar 46.714)
 • Intermediair (264.879 naar 202.073)
 • Margriet (288.717 naar 264.000)
 • Veronica Magazine (956.672 naar 898.790)
 • Story (149.089 naar 138.542)
 • CosmoGirl (101.487 naar 94.532)

In 2009 waren de grootste dalingen onder de jongeren-, management, opinie- en RTV (omroep)-bladen. De oorzaken van de dalingen onder deze bladen zijn:

 • Bij jongeren bladen vanwege de nieuwe “trend” ontlezing. Meer hierover op http://artikelen.foobie.nl/media/ontwikkelingen-rondom-kranten-en-dagbladen/ 
 • Management bladen leveren in vanwege de recessie.
 • De opinie bladen dalen in oplage aantal vanwege het feit dat men in steeds mindere mate een opgelegde mening accpeteren
 • En de reden dat RTV bladen dalen is door de concurrentie met het internet. Uiteraard ondervinden andere bladen deze concurrentie ook, maar door het ontstaan van tv-gidsen op internet worden deze bladen geheel overbodig gevonden.

Daarentegen zie je de tendens van emo-bladen ook terug in de 6 “Winnaars” van 2009:

 • Anbo Magazine (165.721 naar 330.485)
 • Tv Film (95.827 naar 126.370)
 • Glamour (128.049 naar 143.146)
 • Linda (147.388 naar 159.579)
 • Happinez (150.976 naar 157.656)
 • Weekend (141.505 naar 159.372)

In 2009 waren de grootste stijgingen onder mind & body-, senioren-, populair wetenschappelijke- en vrouwenbladen

Ook het feit dat tijdschriften veel met emotie te maken heeft blijkt uit de naam waarmee diverse tijdschrift-segmenten worden aangeduid. Zo heb je:

 • Me too magazines: ter identificatie
 • Glossies: ter inspiratie en het verrassen en verleiden
 • Feel good magazines: om je een goed gevoel te geven. 
 • Me time magazines: om tijd voor jezelf te nemen. 
 • Mind-style magazines; ter zingeving.

TOEKOMST.
De verwachtingen voor 2010 zijn dat de ontwikkelingen die in 2009 hebben plaatsgevonden zich zullen doorzetten in 2009. Zo zal de oplage aantallen onder mind & bodybladen, vrouwenbladen en populair wetenschappelijke bladen blijven stijgen en de daling onder omroep en opiniebladen zal zich doorzetten. Maar de verwachting is ook dat deze aangevuld wordt met mannenbladen en motorbladen in 2010.
Teven wordt er vanwacht dat er tot 2013 een gemiddelde daling van3,1% is. Met als oorzaak de recessie en ongunstige demografische trends alsouder wordende bevolkingen toenemende migratie naar internet. De digital advertising daarentegen zal gemiddeld groeien met 19,4% naar marktomvang van 17 miljoen in 2013

Meer trends die zich in 2010 zullen doorzetten zijn:

 • Meer Limited Editions
 • Kortere levenscycle tijdschriften
 • Groei personality-bladen
 • Feel good en me too bladen zijn blijvertjes
 • Authentieke bladen zijn in
 • Sponsored magazines professionaliseren
 • Meer beeld en kort
 • Print vanuit tv-programma’s
 • Meer entertainment (events)Wat is de kracht van tijdschriften:

De tijdschriften moeten het tegenwoordig onder meer hebben van de sterke lezer-bladbinding. Dit is vaak de grootste succesfactor van tijdschriften. Een goed voorbeeld van blad-klantbinding is de Tinadag van het tijdschrift Tina. De Tinadag trok in september 2009 zo’n 10.000 bezoekers naar Duinrell en is daarmee het grootste meidenevenement. Tina verscheen voor het eerst in 1967 en is inmiddels uitgegroeid tot een zeer sterk merk. Maar ook is het online platforms als verlengstuk voor je tiijdschrift niet te ontkennen wat betreft het succesvol maken van je tijdschrift. Uiteindlijk blijft online toch de toekomst. En als laatste, zoals bij Tina ook al bleek, kunnen events als entertainment een groot succes zijn voor je tijdschrift. Events worden dan ook een steeds belangrijker omzetbron voor tijdschriften. Voorbeeld hiervan is de Libelle Zonerweek, deze trekt jaarlijks 80.000 vrouwen naar Station Almere Strand.

TIJDSCHRIFTEN IN 2020…
Experts denken dat er in 2020 minder tijdschriften zullen zijn. Ze schatten dat zo’n 30% van de titels zullen verdwijnen. Maar je vraagt je af: wat blijft er dan nog wel? Ze denken dat alleen de echte top-merken over blijven. Vooral bladen met een feelgood-functie zullen overleven. En jongerenbladen die nu weekelijks worden uitgegeven zullen door de ontlezing maandbladen worden. 

De zogenoemde Temporary Magazines hebben de toekomst!