blog placeholder

In Nederland hebben op bijna overal de beschikking over internet, is het niet achter de computer dan is het met onze mobiele telefoons. Steeds meer informatie wordt met anderen op het internet gedeeld. Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Hoe zit het met je online reputatie?

Sociaal internet

Een belangrijk deel van ons sociale leven speelt zich tegenwoordig online af. Sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn, Google+, Pinterest of YouTube bieden steeds meer mogelijkheden om content met grotere of kleinere groepen mensen te delen. Oude sociale netwerken verdwijnen, zoals Hyves, maar nieuwe spelers maken zich op om het digitale strijdtoneel te betreden. Naast de sociale netwerken hebben allerlei chatprogramma’s, zoals Telegram, WhatsApp of  Facebook Messenger de mogelijkheid om tekst, beeld en geluid met elkaar te delen.

 

Al dat delen is …

Natuurlijk is het leuk om elkaar via de sociale netwerken van ons doen en laten op de hoogte te houden. Ontroerende, verdrietige of heel vrolijke momenten delen we met elkaar, het een meer privé dan het andere. We gaan er daarbij van uit, dat alleen onze netwerkvrienden kennis zullen kunnen nemen van hetgeen we gepost hebben. Maar de vraag is natuurlijk: klopt dat wel?

 

Gevaarlijk

Als je op straat loopt in een mensenmenigte, dan vang je regelmatig flarden van gesprekken op. Het is nauwelijks samenhangend of interessant. Het overgrote deel ervan vergeet je meteen weer. Dat ligt op het internet heel anders. Het internet vergeet niet, maar onthoudt in principe alles wat erop wordt gedeeld.

 

Verspreiding

Alles wat we op de sociale netwerken met onze netwerkvrienden delen, kan door hen worden doorgedeeld met anderen. En als je dat al geblokkeerd hebt, dan kunnen er schermafbeeldingen worden gemaakt die wél gedeeld kunnen worden. Of mensen kunnen jouw privé-informatie over de schouders van je netwerkvrienden meelezen. Privacy-instellingen voorkomen dit soort mogelijkheden niet.

 

Speuren

Mensen met kennis van internetzaken kunnen met een grondig internetonderzoek allerlei informatie van jou boven tafel krijgen, waarvan jij had gedacht dat deze maar in heel beperkte kring bekend was. Al je ongenuanceerde uitspraken en reacties blijken, naast alle verstandige en doordachte uitingen, allemaal ergens bewaard en beschikbaar. Dat draagt bij tot de vorming van een online reputatie die niet altijd overeenkomt met de manier waarop jijzelf in de buitenwereld wilt overkomen.

 

Consequenties

In het normale leven kun je mensen rechtstreeks aanspreken om een onbezonnen uitspraak recht te zetten, of wellicht excuses maken. In je internetleven is dat niet mogelijk. Je originele uitspraken zijn namelijk nog steeds ergens terug te vinden.  Om te voorkomen dat mensen misbruik zullen maken van ondoordachte en ongenuanceerde uitspraken van jou op het internet is er eigenlijk maar één goede oplossing: Maak ze niet. Let goed op hetgeen te op het internet post en blijf je er altijd van bewust dat anderen over je schouder meekijken.