blog placeholder

Biologishe vormen hebben Beperkingen Geërfd bij Medische Interventies van Engineering, die wel of niet in staat zijn om te overwinnen. Welke vorm een oneindige menselijk leven zou nemen of dat een onstoffelijke ziel bestaat en bezit onsterfelijkheid, is een belangrijk punt van aandacht van de Religie enenals het onderwerp van speculatie, fantasie en debat. In Religieuze Context is onsterfelijkheid vaak vermeld als één van de beloften van God aan menselijke wezens die goedheid tonen of anders beschreven, door het volgen van de Goddelijke Wet.

 Boek van Aubrey de Grey : Ending Aging: The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging in Our Lifetime 

Boek : de Grey, Aubrey, Ending Aging – The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging in Our Lifetime                      ISBN 0-312-36706-6

Internet Boekwinkel – Euro-Boek.nl at http://www.euro-boek.nl/boek/isbn/0312367066.html

 

Het boek : Ending Aging : The Rejuvenation Breakthroughs that Could Reverse Human Aging in Our Lifetime – directe vertaling ; De Verjonging Doorbreken dat kan, Reverse Human Aging, geschreven door Aubrey de Grey, een Biomedisch Gerontoloog met als assistent Micheal Rae. Ending Aging beschrijft het voorstel van de Grey’s voor het elimineren van veroudering als een oorzaak van de verzwakking en dood in de mens en het herstel van het lichaam om voor een onbepaalde tijd in een jeugdige toestand terug te brengen. Een projectplan dat hij de “Strategies for Engineered Negligible Senescence” – vertaald; “Strategieën voor Engineered Verwaarloosbaar Senescence” noemt of afgekort SENS. De Grey stelt dat het verslaan van de vergrijzing haalbaar is, eventueel binnen een paar decennia en hij schetst stappen die genomen kunnen worden om de ontwikkeling van de Regeneratieve Geneeskunige Behandelingen die levens zal redden te bespoedigen.

 

Immortality

Sommige wetenschappers, futuristen en filosofen zijn theoretisch over de onsterfelijkheid van het menselijk lichaam en pleiten dat de menselijke onsterfelijkheid haalbaar is. Terwijl andere voorstanders geloven, dat het leven uitbreiding is met een meer haalbaar doel op korte termijn, met onsterfelijkheid in afwachting van verdere onderzoek te doorbreken naar een onbepaalde toekomst. Aubrey de Grey, een onderzoeker heeft een reeks van biomedische verongings strategieen ontwikkeld, om menselijke veroudering SENS om te keren. Hij is van mening dat zijn voorgestelde plan voor het beëindigen van de vergrijzing Implementeerbaar kan zijn in twee of drie decennia. Dit zou de afwezigheid van de vergrijzing bieden aan mensen met Biologische Onsterfelijkheid, maar niet onkwetsbaarheid tot de dood door Fysieke Trauma, hoewel gedachten opladen  – mind uploading zou dat probleem kunnen oplossen.

Ankh Pharaoh met Ankh Ankh - Muur Schildering

 Er zijn talrijke symbolen die onsterfelijkheid zijn, de Ankh is een Egyptisch Symbool van het leven dat connotaties van onsterfelijkheid houdt, wanneer afgebeeld in de handen van de Goden en Pharaos, die werden gezien als degene die controle heeft over de reis van het leven. De Möbius Strip in de vorm van een klaverblad knoop is een ander sybool van onsterfeijkheid. Meest Symbolische Voorstellingen van de Oneindigheid of de Levenscyclus worden vaak gebruikt, afhankelijk van de context waarin ze zijn in staat om onsterfelijkheid te vertegenwoordigen. Andere voorbeelden zijn de Ouroboros, de Chinese schimmel van een Lang Leven, de Tien Kanji, de Feniks, de Pauw in het Christendom en de kleuren Amarant in de Westerse Cultuur en Perzik in de Chinese Cultuur.

 

SENS – Strategies for Engineered Negligible Senescence

Strategies for Engineerd Negligible Senescence SENS is de term bedacht door de Britse Biogerontologist Aubrey de Grey voor de diversiteit van Regeneratieve Medische Behandelingen, ofwel gepland of momenteel al in ontwikkeling, voor de Periodieke Reparatie van alle leeftijd gerelateerde schade aan het menselijk weefsel met het uiteindelijke doel van het handhaven van een toestand van de te verwaarlozen senescentie in de patiënt, waardoor het uitstellen van leeftijd gebonden ziekten wordt toegepast, als cancer, dit zolang de therapie opnieuw toepast wordt.

Het uiteindelijke doel van SENS is de uiteindelijke afschaffing van de Leeftijd Gerelateerde Ziekten en Gebreken door herhaaldelijk steeds weer opnieuw de staat van sensescentie te verminderen in het organisme. Het SENS project omvat de uitvoering van een reeks die de Periodieke Medische Interventies repareren, belet of irrelevant alle types Moleculaire en Cellulaire Schade die leeftijd gerelateerde pathologie en degeneratie, teneinde verzwakking en de dood van leeftijds gerelateerde oorzaken te voorkomen.

De Grey definieert ouder worden als ‘de verzameling ge-accumuleerde bijwerkingen van metabolisme die uiteindelijk ons dood is’ en meer in het bijzonder als volgt “een verzameling van cumulatieve wijzigingen in de moleculaire en cellulaire structuur van een volwassen organisme, die resulteren in essentiële metabolische processen, maar die ook, indien de vooruitgang ver genoeg is, steeds de stofwisseling verstoren, wat resulteert in de pathlogie en de dood” , hij voegt hier aan toe, de geriatrie is de poging om te stoppen met het metabolisme van schade en de SENS – de engineering benadering om de schade periodiek te elimineren, dus houdt de overvloed dit beneden het niveau dat pathologie verroorzaakt. De SENS benadering van Bio-Medische Gerontologie is dus onderscheidend vanwege zijn nadruk op Weefsel Verjonging in plaats van een poging om het verouderings proces te vertragen.

Door het opsommen van de diverse verschillen tussen jong en oud weefsel, geïdentificeerd door de Wetenschap van Biogerontology, werd een rapport ‘Schade’ opgesteld, die op zijn beurt de basis vormde van de strategie SENS. De resultaten vielen in zeven hoofd categorieën van ‘Schade’, zeven wijzigingen waarvan reversal – omkering zou zijn te verwaarlozen en veroudering vormen.

1. Cell Loss or Atrophy (zonder vervanging)

2. Oncogenic Nuclear Mutations and Epimutations

3. Senescence (Death-Resistente Cells)

4. Mitochondrial Mutations

5. Intracellular Junk or Junk Inside Cells (Lysosomal Aggregates)

6. Extracellular Junk or Junk Outside Cells (Extracellular Aggregates)

7. Random Extracellular Cross-Linking

Voor elk van deze gebieden SENS over minstens één strategie, een onderzoek en een klinische component. De kliische component is nodig, omdat in sommige voorgestelde therapieën dit uitvoerbaar is en reeds is bewezen, maar niet volledig toegepast is en goedgekeurd is voor menselijke proeven. Deze strategieën impliceren niet dat de onderliggende stofwisselings mechanismen van veroudering word begrepen, alleen dat we rekening houden met de vorm veroudering, deze neemt rechtstreeks waarneembaar wetenschap aan en in de wetenschappelijke literatuur is dit al beschreven.

 

Cancer-causing Nuclear Mutations / epimutations – OncoSENS

Kanker-verwekkende Nucleaire Mutaties / Epi-mutaties – OncoSENS. zijn wijzigingnen in de Nucleaire DNA (nDNA), het molecuul dat onze Genetische Informatie, of eiwitten die binden aan het nDNA bevat. Sommige mutaties kunnen leiden tot Cancer en volgens de Grey, geen niet-carcinomateuze mutaties en epimutations niet bijdragen aan veroudering bij een normale levensduur, zodat cancer de enigste eindpunt is van deze typen beschadigingen die moeten worden aangepakt. Een mutatie in een Functioneel Gen van een Cel kan een storing in de cel of kan een storing produceren, vanwege het grote aantal cellen. De Grey gelooft dat ontslag zorgt voor dit probleem, hoewel cellen die zijn gemuteerd om giftige producten, zouden moeten worden uitgeschakeld. Ten behoeve van SENS, het effect van mutaties en epimutations die werkelijk van belang zijn is Cancer, dit komt omdat wanneer reeds één cel verandert in een Cancer-cel, deze zou kunnen verspreiden en dodelijk worden. Dit zou moeten worden ge-corrigeerd door een behandeling voor Cancer, indien deze ooit gevonden wordt. Het SENS programma richt op de zogenaamde “whole-body” verbod op het verlengen telomere – WILT, die mogelijk worden gemaakt door periodieke regeneratieve geneeskunde behandelingen. Herstel van Telomeren zouden de uiteinden van het DNA beschermen tegen af snijden na opeenvolgende divisies sinds ieder normaal verwijdering van die op het eerste telomeer.