blog placeholder

Het Gerbner model is een communicatie model ontworpen door George Gerbner. In het onderstaande artikel wordt uitgelegd wat het inhoudt.

In 1965 komt de eerste versie van het communicatiemodel van Gerbner , later zijn er nog dingen toegevoegd en veranderd ter verduidelijking tot het model wat we nu kennen. Het model van Gerbner bestaat uit twee delen die, een verbaal model en een grafisch model. Volgens Stappers kunnen deze niet zonder elkaar, ze verduidelijken elkaar. Aan de hand van dit model kun je een mediaboodschap uitleggen.

 

Verbaal model

1.Someone (iemand)
2. perceives an event (neemt een gebeurtenis waar)
3.and reacts (en reageert)
4.in a situation (in een situatie)
5.through some means (met bepaalde middelen)
6.to make available (door iets beschikbaar te stellen) materials
7.in some form (in een bepaalde vorm)
8.and context (in een bepaalde context)
9.conveying content (met een zekere inhoud)
10. of some consequence (en dat heeft gevolgen)

Bij dit verbale model gaan de tien punten op voor zowel de zender als de ontvanger. Het grafische model maakt duidelijk hoe het geïnterpreteerd moet worden.

Grafisch model

Klik voor het grafische model op deze link: http://www.sw2.euv-frankfurt-o.de/VirtuLearn/hs.sommer00/ling-2/gerbner.jpg

In dit grafisch model geeft de verticale dimensie de productie van de boodschappen aan: de zender produceert een boodschap. In de horizontale demensie wordt het waarnemen van die door de ontvanger uitgebeeld.
Zender en ontvanger zijn beide, op een verschillende manier, bij de boodschap betrokken, vandaar dat ze ieder in een eigen dimensie worden weergegeven. Zender/ boodschap van boven naar beneden en ontvanger/ boodschap van links naar rechts. Het Gerbner model wordt daarom terecht interaction model genoemd.
Het communicatiemodel van Gerbner verschilt van alle andere communicatiemodellen door het gebruikt van twee dimensies om de twee verschillende soorten van relaties die mensen met boodschappen hebben aan te geven.

Met dit model kun je makkelijker een mediaboodschap uitleggen. Om het iets te verduidelijken zal ik, met de behulp van het verbale model, een simpel voorbeeld geven.

1. Iemand: een journalist
2.Neemt een gebeurtenis waar: een overstroming
3.En reageert: degene die gebeurtenis waarneemt reageert, handelt
4.In een situatie: fysieke, sociale omgeving, bijvoorbeeld Nederland
5.Met bepaalde middelen: bijvoorbeeld krant
6.Door iets beschikbaar te stellen: een website van een krant
7. In een bepaalde vorm: artikel op de website
8.In een bepaalde context: bericht bovenaan de website
9.Met een zekere inhoud: inhoud van het artikel
10.En dat heeft gevolgen: alle gewenste of ongewenste veranderingen die op het krantenbericht volgen (niet op de gebeurtenis)