blog placeholder

Om onderzoek te doen onder een groot aantal correspondenten, kan het handig zijn om een vragenlijst af te nemen. Dit kan op verschillende manieren: ergens op straat vragenlijsten uitdelen, tijdens een toepasselijke bijeenkomst vragenlijsten uitdelen, vragenlijsten bij mensen door de brievenbus gooien, telefonisch onderzoek of online vragenlijsten afnemen.

Het gebruiken van online vragenlijsten heeft vele voordelen. Zo is het snel, omdat je geen formulieren hoeft op te sturen, en het kan dag en nacht ingevuld en teruggestuurd worden. Omdat je het niet hoeft op te sturen is het ook goedkoper, want er zijn geen papieren en postzegels nodig en er worden minder arbeidsuren verricht. De antwoorden staan dan ook al direct in de computer, waardoor ze niet ingetypt hoeven te worden, wat lang duurt en waarbij fouten gemaakt kunnen worden: de data is direct gereed om verwerkt te worden. Als de vragenlijsten anoniem opgestuurd kunnen worden, is de kans ook kleiner dat mensen sociaal wenselijke antwoorden geven in plaats van de waarheid, iets wat bijvoorbeeld bij telefonisch onderzoek wel zou kunnen gebeuren. Je kunt ook makkelijk een groot aantal mensen bereiken.

Toch zijn er ook nadelen verbonden van het afnemen van een vragenlijst via internet. Zo is de steekproef misschien niet representatief: je weet niet wie de vragenlijst invult, en vaak vullen alleen mensen met interesse voor het onderwerp het in, of mensen die veel vrije tijd hebben en graag surfen. Ook moet de vragenlijst niet te lang zijn want dan hebben mensen daar geen zin in. Je hebt geen controle over wie het invult, dus misschien vullen mensen het wel twee keer in. Daarbij heeft niet iedereen internet. Je kunt niet controleren of mensen de vragenlijst serieus invullen, of dat ze misschien hulp inroepen van anderen. Je weet ook niet of de mensen de vragen goed begrepen hebben; je kunt geen uitleg geven bij de vragen. Tenslotte moet je ook de goede apparatuur en kennis hebben om een online vragenlijst te kunnen maken en verwerken.

Of er gebruik wordt gemaakt van een online vragenlijst, hangt dus geheel van de situatie af: wat wil je weten en welke middelen heb je tot de beschikking? Een online vragenlijst blijkt vaak snel, makkelijk en effectief te zijn, maar andere manieren van vragenlijsten afnemen hebben zo ook hun voordelen.