blog placeholder

Het AMBER alert is ontstaan na de vermissing van Amber Hagerman uit Arlington, Texas. In Nederland wordt dit alert onder dezelfde naam gebruikt. Hoe werkt dit systeem? Ik benoem een aantal zaken waarbij het Alert een positieve of een minder positieve uitwerking had. Werkt het systeem of is het alleen maar geld over de balk smijten?

Hoe is het systeem ontstaan?

Het AMBER Alert is door Nederland overgenomen van de Amerikanen. Het systeem is vernoemd naar Amber Hagerman uit Arlington, Texas. Amber werd in 1996 op 9-jarige leeftijd ontvoerd terwijl ze in haar eigen buurt aan het fietsen was. Later bleek dat ze op een afschuwelijke manier was vermoord.In Nederland is het systeem in 2007 door Netpresentor en het Korps Landelijke Politie Diensten(KLPD) geïntroduceerd. In 2008 is het systeem door de Nederlandse overheid in gebruik genomen.

Hoe werkt het systeem?

AMBER Alert is het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en – ontvoeringen. Hiermee kan de politie bij de ontvoering of vermissing van een kind direct heel Nederland waarschuwen – via PC- en TV-schermen, websites, e-mail, SMS, Twitter, instant messaging, TV en radio. Zo kan de kans op een goede afloop enorm worden vergroot.

Wanneer is de AMBER Alert gebruikt?

Het systeem wordt een tiental keer per jaar gebruikt. Het is de KLPD die hier de beslissing toe neemt.Een voorbeeld waarbij het alert goed werkte was de zaak van David op 27 januari jl. Het jongetje was zelf op de trein gestapt en later in de trein aan de andere kant van het land door conducteurs herkend. Dit nadat de conducteurs AMBER Alerts hadden ontvangen.Dus een positieve uitkomst.Het meest recente voorbeeld over het gebruik van het AMBER Alert is van het 14 jarige meisje Vera de Vries uit Groesbeek. Nadat het alert verzonden was, kwamen er vele reacties en tips bij de politie binnen. Uiteindelijk heeft het meisje zichzelf bij de politie gemeld. Kan het zijn dat zo’n massaal verspreidde alert angst opwekt bij de ontvoerders of loverboys en ze daardoor het slachtoffer eerder laten gaan?

Een veelbesproken AMBER Alert is verstuurd op 11 maart 2010.Het ging over Milly Boele uit Dordrecht. Dit alert is 24 uur later verzonden dan in eerste instantie de bedoeling was. De reden waarom dit alert tegengehouden is wil de politie niet vertellen. De korpschef zei dat er “geen onregelmatigheden geconstateerd waren.” Hij doelt hiermee op de uitvoering van de werkzaamheden van de politie tijdens deze eerste dagen na de ontvoering. Later bekende haar buurman Sander V, een politieman, dat hij haar dezelfde dag nog had vermoord en in zijn tuin begraven had. Zou het eerder versturen van dit alert haar leven gered kunnen hebben? Gelukkig stuurt de Minister Hirsch Ballin wel aan op een onderzoek.In de volgende link is de directeur van het AMBER Alert Nederland aan het woord en komt ook de zaak van Milly Boelen aan het woord en geeft de directeur zijn mening over het functioneren van de politie.

Eindconlusie

Het AMBER Alert Nederland is een initiatief van de Nederlandse burgers. Afgelopen juli hebben deze oprichters het stokje overgedragen aan de overheid. Het is immers de taak van de overheid om goede initiatieven van de burgers te steunen. In het rapport dat de van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft laten maken staat dat de overheid dit project ook door wil laten gaan maar nog zoekende is naar de manier waarop. Voor de korte termijn zijn er maatregelen genomen om dit systeem door te laten gaan. Voor de lange termijn wordt er naar de beste oplossing gezocht. Dit zal veel geld gaan kosten.Gelukkig is iedereen het er over eens dat dit een project is wat erg waardevol is. Je praat immers over kinderlevens. Daarom moet dit initiatief ten allen tijde door moet blijven gaan! 

Bron: www.amberalertnederland.nl