blog placeholder

De Mens als Onderwerp de Proef-Persoon wordt gebruikt in verschillende gebieden met inbegrip van het onderzoek naar Fundamentele Biologie, Klinische Geneeskunde, Verpleegkunde, Psychologie, Sociologie, Politcologie en Antropologie. Als onderzoek meer ge-formaliseerd werd, heeft de Academische Gemeenschap Formele Definities van de betekenis “de Mens als Onderwerp de Proef-Persoon in Onderzoek” ontwikkeld, voornamelijk in reactie op het Schenden van de Mens als Onderwerp de Proef-Persoon.

In 1947 werden de Duitse Artsen die Dodelijke of Slopende Experimenten op Concentratiekamp gevangenen uitvoerden, Justitieel Vervolgd als Oorlogs Misdadigers in het Duitse Plaatsje Nuremberg. Datzelfde Jaar … vestigden de ge-allieerden de Nuremberg Code, het eerste Internationale Document om het Concept te Ondersteunen dat “de Vrijwillige Toestemming van de Mens als Onderwerp de Proef-Persoon Absoluut Noodzakelijk is”. Individuele Toestemming werd benadrukt in de Nuremberg Code bij Krijgs-Gevangenen, Patiënten, Gevangenen en Militairen te voorkomen dat deze gedwongen werden om het Menselijk Onderwerp de Proef-Persoon te worden. Daarnaast werd benadrukt om de deelnemers van de Voordelen én de Risico’s van de Uitkomsten van de Experimenten op de Hoogte te Brengen.

De Declaration van Helsinki werd een feit in 1964 om het Internationale Onderzoek met de Mens als Onderwerp te ordenen. Opgericht door de World Medical Association werd de verklaring aanbevolen als richtlijn voor Artsen die betrokken zijn bij het uitvoeren van Bio-Medisch Onderzoek in welk het de Mens als Onderwerp betreft. Sommige van deze richtlijnen houden onder meer de principesin. dat bij “het Onderzoek Protocollen zouden moeten zijn Beoordeeld door een Onafhankelijk Committee Vooraf aan Inwijding” en dat het “Onderzoek op Mensen Ge-Baseerd moet zijn op de Resultaten van Laboratorium Proef-Dieren en Experimenten”. De Declaratie van Helsinki wordt over het algemeen beschouwd als The Cornerstone Document – Het Basis Document op Onderzoek op de Mens de Proef-Persoon de Zedenkunde.

Clinical Onderzoek zijn experimenten die gedaan worden in Clinical Onderzoeks Ruimtes. Dergelijke potentiële Bio-Medisch of Gedrags-Bepalings-Onderzoek Studies over de Mens als Onderwerp de Proef-Persoon met échte Menselijke Deelnemers zijn Ontworpen om Specifieke Vragen over Bio-Medische of Gedrags-matige Interventies mét Inbegrip van Nieuwe Behandelingen zoals; Nieuwe Vaccins, Medicijnen, Dieet Keuzes Voedings Supplementen en Medische Hulp Middelen en Bekende Interventies die Verder Onderzoek Rechtvaardigen in Beantwoording én in Vergelijking. Klinische Studies genereren gegevens over Veiligheid en Werkzaamheid. Ze worden uitgevoerd nadat zij goedkeuring hebben in het Land waar het Onderzoek Verzocht Wordt. De Instanties zijn verantwoordelijk voor het Doorlichten – Onderzoeken van de Risico’s, de Baten Verhouding van het Algehele Proces, hun Goed Keuring betekent niet dat de Therapie Veilig of Effectief is, alleen maar dat het Onderzoek kan worden Uitgevoerd.

Afhankelijk van het Product Type en Ontwikkelings Fase, de Onderzoekers die zich in de eerste instantie inschrijven als Vrijwilligers en of Patiënt in Korte Pilot Studies en die vervolgens op Grotere Schaal Vergelijkbare Studies Zelf Uitvoeren. Clinical Experimenten kunnen in grootte en kosten varieren en ze kunnen een Onderzoeks Centrum of zelfs Meerdere Onderzoeks Centrums zelfs in Meerdere Landen bevatten. Clinical Experimenten als Het Onderwerp is gericht op de Wetenschappelijke Validiteit en Reproduceerbaarheid van de Resultaten te Garanderen. Experimentele Proeven kunnen zéér Kostbaar zijn afhankelijk van een aantal Factoren. De Sponsor kan een Gouvernementele – Regerings Organisatie zijn of een Farmaceutische, Bio-Technologische of een Medisch Apparatuur Bedrijf zijn. Bepaalde functies zijn nodig om het Proces zoals; Monitoring en Lab Werk, kunnen worden beheerd door een Uitbestede Partner, zoals een Contract Research Organistie of een Centraal Laboratorium.

Niet Ethisch Verantwoorde Menselijke Experimenten zijn in strijd met de Basis Grondslag van de Medische Ethics. Het werd Uitgevoerd door Landen als Nazi Duitsland, Keizerlijk Japan, Noord Korea, de Verenigde Staten en de Sovjet Unie. Voorbeelden zijn MK-ULTRA, Unit 731 en de Experimenten van Josef Mengele.

Nazi Duitsland voerde Experimenten op Mensen uit op grote aantallen gevangenen inclusief vrouwen en kinderen, voornamelijk Joden uit héél Europa, Roma, Sinti, Etnische Polen, Sovjet Krijgs Gevangenen en Gehandicapte Duitsers. Dit werd gedaan door Nazi Duitsland in de Concentratie Kampen vooral in het begin van de jaren 1940, tijdens WO II en de Holocaust. Gevangenen werden gedwongen tot deelname, ze hebben dus niet vrijwillig toestemming gegeven voor de experimenten. Kenmerkend zijn de Experimenten die Resulteerden ‘In De Dood’, Trauma, Verminking of Blijvende Invaliditeit en de experimenten worden beschouwd als Voorbeelden van Medische Kwelling. Na de WO II werden deze Medische Misdaden berecht wat bekend staat als ‘The Doctors Trial’en de Misbruiken leidde tot de Ontwikkeling van ‘The Nuremberg Code’. Gedurende de Nuremberg Trials zijn 23 Artsen en Wetenschappers Vervolgd voor de Niet Etical Verantwoorde Behandeling van Concentratie Kamp Mede-Gevangenen, welk meer dan eens werden gebruikt als het Onderwerp de Mens de Proef-Persoon met Fatale Consequenties.

                                      The Nuremberg Trial    

Van de 23 Artsen en Wetenschappers zijn er 15 Veroordeeld, 7 zijn Ter Dood Veroordeeld, 9 hebben Gevangenis Straf Ontvangen van 10 jaar tot Levenslang en 7 werden Vrij-Gesproken.

 

Stanford Prison Experiment

Stanford Prison Experiment

Een studie uitgevoerd door Philip Zimbardo in 1971 onderzocht het effect van de Sociale Rollen van Studenten aan de Stanford University. Vierentwintig Mannelijke Studenten werden toegewezen aan de Willekeurige Rol van Gevangene of Bewaker en moesten een Mock Gevangenis nabootsen in één van Stanford University ingerichte kelders. Ná slechts zes dagen werd het Onrechtmatige Gedrag zichtbaar van de Bewakers en het Psychisch Leiden van de Gevangenen. Het Experiment bracht genoeg bewijs om het twee weken durende Experiment op de helft stop te zetten. 

 

 Milgram Experiment

The Milgram Experiment

In 1961 leidde Psycholoog Stanley Milgram van Yale University een reeks Experimenten om te bepalen in welke mate een Individu die instructies is gegeven Gehoorzaam blijft. Geplaatst in een kamer met de Experimentator speelde de één de Rol van Leraar naar een Leerling en zij bevinden zich met zijn tweeën in een aparte ruimte. De Proef-Personen werden geïnstrueerd om een electrische schok tot te dienen aan de leerling als de leerling een foutieve antwoord gaf op de vraag van de leraar. De Intensiteit van de Elektrische Schok zou worden vergroot vóór elk fout antwoord. De Leerling was een Akteur en de schokken worden vervalst, maar de Proef-Persoon werd geleid om iets anders te geloven. Zowel de vooraf opgenomen geluiden van elektrische schokken en de ge-acteerde alstubliefts om de straf te stoppen waren hoorbaar door de leraar gedurende de gehele experiment. Wanneer het onderwerp de vraag werd onderbroken drong de experimeter erop aan dat het experiment moest blijven doorgaan. Ondanks de verspreide speculatie dat de meeste deelnemers niet door zouden gaan met het schokken van de leerling, 65 procent van de deelnemers in Milgram’s eerste Experimenten die werden gedaan zijn gebleven tot het einde van de serie experimenten, in de opvolging van schokken tot de Proef-Persoon tot intensiteit tot aan 450 Volt. Hoewel de meeste deelnemers de experimentator ondervraagd hebben en verschillende signalen van het niet comfortabel zijn uitte zijn meer dan 60 procent van de Proef-Personen bereid geweest Gehoorzaam aan de Instructies te blijven met het nemen van de Schokken.

 

Asch Conformity Experiment

Asch Conformity Experiment

Psycholoog Solomon Asch heeft een klassieke overeenstemming betrokken bij een Experiment in 1951 met één Deelnemer als Het Onderwerp en met meerdere Bondgenoten, ze werden gevraagd om antwoorden te geven op vragen gesteld in een verscheidenheid van verschillende laagtes in moeilijkheidsgraad. In elk scenario gaven de verschillende Bondgenoten hun antwoorden en Het Onderwerp de Deelnemer mocht als laatste antwoorden. In een Controle-Groep van Deelnemers als Het Onderwerp was het percentage die fout antwoord gaf minder dan één procent. Echter toen de Bondgenoten Unaniem een onjuist antwoord gaf, was 75 procent van de Deelnemers als Het Onderwerp het minstens één keer eens met de meerderheid. De studie werd beschouwd als een belangrijk bewijs voor de Kracht van Sociale Invloed en Conformiteit.

 

 Robber's Cave Experiment

Robber’s Cave Experiment

Een klassieke voorstander van de Realistische Conflict Theorie waar Muzafer Sherif’s Robber’s Cave Experiment licht werpt op hoe de groep Concurrentie en Vijandigheid en Vooroordelen kunnen Bevorderen. In de in 1961 Experiment zijn twee groepen van tien jongens en die Niet van Nature Vijandig Zijn, gegroepeerd zonder de werkelijke kennis van elkaar. De jongens zijn Twaalf Jaar van Leeftijd en verbonden met hun eigen groepen voor een week voordat de groepen in games als ruk of oorlogje of voetbal met elkaar in concurrentie werden gezet. In het licht van de wedstrijd zochten de groepen hun toevlucht tot Scheld Partijen en Ander Uitlatingen, zoals het Branden van de Team Vlag van de Andere Groep. De vijandigheid bleef en verslechterde zelfs tot het einde van de drie weken durende experiment, wanneer de groepen werden gedwongen om samen te werken om een probleem op te lossen.

 

The Bystander Effect Experiment

The Bystander Effect Experiment

Het Bystander Effect Experiment wordt ge-demonstreerd in een Reeks van Beroemde Experimenten van Bibb Latane en John Darley. In elk van deze Experimenten, werden de Deelnemers ge-confronteerd met een soort van Nood, zoals de Getuigenis van een Aanval of Binnnenkomende Rook via ventilatie openingen. een veelvoorkomend verschijnsel werd waargenomen dat als het aantal getuigen of omstanders toeneemt, deze ook de tijd nemen die nodig is voor elk individu binnen de groep omstanders om Te Reageren op de Noodsituatie. Dit effect is aangetoond doormiddel van de Diffusie van Verantwoordelijkheid te Bevorderen door het Concluderen dat hij of zij is omgeven door anderen waarbij een ieder individu verwacht dat de andere individu zal optreden als hulp verlener of organisator.

 Cognitive Dissonance ExperimentCognitive Dissonance ExperimentCognitive Dissonance Experiment

Cognitive Dissonance Experiment

Na de Experimenten van Leon Festinger en Merrill Carlsmith in 1959 bedachten deze een situatie waarin de Deelnemers Overdreven Vervelend en Monotone Taken zouden ondergaan. Ná voltooing van deze taken werden de Deelnemers geïnstrueerd om het Experiment te helpen voort te zetten in ruil voor een variabel bedrag van geld. Alles wat de Deelnemers hoefden te doen was de Deelnemer die volgend was en buiten de test ruimte wachtte te informeren dat de taken in dit deel van het Experiment Interessant en Leuk zijn. Het werd verwacht dat de Deelnemers niet volledig zouden instemmen met de informatie die ze mee kregen om aan de volgende Deelnemer te vertellen en nadat deze was voldaan, werd de helft van de Deelnemers € 1,- uitgereikt en de andere helft van de Deelnemers kregen € 20,-. Het op-volgende onderzoek toonde aan dat met een ruime marge degene die minder geld ontvangen hadden voor het liegen tegen de volgende Deelnemer die buiten de Test Ruimte wachtte en in opdracht heeft gelogen is de toegewezen taak om deze Deelnemer specifiek te laten geloven dat de Taken veel leuker waren dan hun goed betaalde tegen-hangers.