blog placeholder

Dakloos?

Hoe komt iemand op straat terecht zonder dak boven zijn hoofd. Geen warmte, eten, drinken en alleen de kleding aan het lichaam. Dit kunnen vele factoren zijn in het leven die spelen. Soms ligt het aan de persoon zelf. Hij hecht geen waarde meer aan het maatschappelijke en kiest er zelf voor om niet meer in de maatschappij te functioneren. Anderen proberen hun hoofd boven het water te houden maar tevergeefs. De rekeningen stapelen op en zij zien geen uitweg meer. Zij proberen de rekeningen te betalen, maar dit lukt niet. Het lukt niet om alle schulden die zij hebben weg te werken. Zo kom je in een spiraal terecht. Op een gegeven moment kom je er niet meer uit. Hoe je verzeild bent geraakt is zelfs niet meer zichtbaar. Je leeft in een waas en het word steeds waziger. Je steekt je kop boven het maaiveld en weg is het. Anderen houden van risico’s nemen. Zij investeren in een bedrijf en zien naderhand dat het bedrijf kapot gemaakt wordt. Zij proberen het met man en macht te redden, maar tevergeefs. Zij zijn op een gegeven moment onder curatele geplaatst. Zij hebben geen stuiver meer en komen zo op straat terecht. Dakloos, geen huis, geen geld en geen eten. Zelfs vrienden zijn niet te vinden. Het lijkt wel of die vrienden spoorloos zijn verdwenen van de aardbodem. Wat nu en hoe nu verder?

Onderzoek: In Nederland telt men ongeveer 50.000 daklozen. Dit is erg veel voor  een rijk land zoals Nederland. De samen loop van omstandigheden biedt zich aan. Uit onderzoek is gebleken dat een dakloze op een dag wel tussen de € 25 tot € 35,- op haalt. Op een goede dag zal dit bedrag wel het bubbelen zijn of zelfs iets hoger. Denk er aan op een toeristische gebied dat hij het bedrag zeker of minimaal binnen haalt. De dakloze krijgt van de staat minimaal € 350,- en zelf haalt hij per dag €25,- op. € 25,- x 25 dagen is €625,- plus €350,- is € 975,-. Dit houdt in dat hij een totaal bedrag tot zijn beschikking heeft van € 975,- belasting vrij. De kosten die zijn al afgetrokken in de minimale daklozen uitkering. Als dakloze heb je of kan je aardig wat geld ophalen. Helaas geldt dit niet voor iedere dakloze. Er zijn daklozen die kei hard werken om overeind te kunnen staan.

Het kan een lucratieve handel zijn. Zo zijn er in België en Frankrijk tal van kinderen die bedelen. De kinderen en ouderen met baby’s op de grond. Letterlijk op de stoep worden de baby’s gezet om zo geld binnen te krijgen.

Wij mensen geven graag aan de armen en vinden het vaak zielig. Wij denken niet als de mensen die al geld hebben. Het vreemde aan deze kwestie is dat mensen die zelf hard werken om aan hun centen te komen juist de personen zijn die geven aan de daklozen. Ironisch is het niet. Is het misschien om dat zij voelen wat een dakloze voelt. Is het om dat zij weten hoe hard het is om te overleven in deze jungle van maatschappelijke druk. Wie zal het zeggen oordeel zelf hierover.

Denk hieraan, hij staat alleen in een hoek. De kleding die hij aan heeft ziet er niet schoon uit. En met vieze handen reikt hij uit. Hij vraagt om kleingeld. Geef je het hem of niet? De keus is aan jouw en aan jouw alleen.

Het leven is als een kogel je weet niet wat voor schade het kan veroorzaken. Het is net roulette. De kans dat je verliest is groter aanwezig dan dat je slaagt in het leven. Kijk om je heen dan zie je wat ik bedoel. Open je ogen en sluit ze niet. Zie wat ik zie, kijk hoe ik kijk, denk zoals ik denk en misschien dan begrijp je wat ik bedoel.

Voorkom dakloosheid: U loopt achter met het betalen van de huur of hypotheek. U staat iedere keer rood. U geeft te veel geld uit, sommige rekeningen al een paar keer niet betaald. U krijgt steeds aanmaningen en brieven van incassobureaus.

Herkent u de situatie? Dan kan de overheid u helpen uw geldzaken goed te regelen. Als u geen actie onderneemt, dan komen u en uw gezin misschien op straat te staan. En betaalt u bijvoorbeeld de rekeningen van gas, licht en water niet? Dan sluit het energiebedrijf u af. Dat kost u nog meer geld: incassokosten en opnieuw aansluiten. Uw financiële problemen op te lossen én nieuwe schulden te voorkomen. Daar word u door de instantie bij geholpen. Het kan dat u ondanks alles tocht dakloos bent. Wat nu?

Dakloos wat nu: De Stichting Leger des Heils is de bekendste organisatie die wereld wijd bekend is. Het is een landelijk werkende christelijke organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die een beroep doen op vestigingen van de Stichting. Het is niet alleen voor mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden. De Stichting is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderen- en gezondheidszorg, reclassering, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel. Het jaarlijks professioneel, energiek en pragmatisch hulp verlenen aan mannen, vrouwen en kinderen. Dit gebeurt vanuit een motivatie waarin rechtvaardigheid en solidariteit centrale waarden zijn.

Het Leger des Heils Nederland is een werkeenheid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Het is een professionele, flexibele en praktisch ingestelde organisatie. Bij het Leger des Heils Nederland werken medewerkers die zich dagelijks gedreven en vasthoudend op een cliënt- en belevingsgerichte wijze inzetten. De toegang tot de zorg is laagdrempelig van karakter en is gericht op de totale mens, zijn/haar familie, zijn/haar omgeving en zijn/haar welzijn.

De werkeenheid bestaat uit sectoren, te weten de Sector Verpleging en Verzorging, de Sector Maatschappelijke Opvang/GGZ en de Sector Jeugdzorg.