blog placeholder

De goede doelen zijn op alfabet geordend en hebben elk een categorie toebedeeld gekregen:

– Gezondheid;

– Internationale Hulp;

– Natuur en Milieu;

– Welzijn en Cultuur.

De korte beschrijving geeft een indruk wat de doelen, missies en visies van de goede doelen zijn. U kunt uw keuze hierop baseren, maar ook via de directe link (blauwe gekleurd) de desbetreffende site bezoeken.

NB. Niet alle goede doelen staan op dit overzicht. Aangezien de grote omvang zijn alleen de meest bekende en belangrijke goede doelen uiteengezet.

A

Aids Fonds, Stichting (Gezondheid) – Het Aids Fonds is er voor iedereen die met hiv/aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten. Het Aids Fonds financiert wetenschappelijk onderzoek, verzorgt preventie en behandeling voor kwetsbare groepen en komt op voor de rechten van mensen met hiv.

Alzheimer Nederland, Stichting (Gezondheid) – Dementie, de ziekte van Alzheimer. Iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar niet iedereen kent de ernst ervan. Dat is ook lastig, want vaak zie je niet dat iemand dementie heeft. Maar dementie is een dodelijke ziekte en leven met dementie een zware opgave. Zowel voor de patiënt als de omgeving.

Atsma Fonds (Gezondheid) – Elk jaar overlijden er in Nederland ruim 6000 mensen aan COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Dat is bijna twee keer zoveel als aan borstkanker. Toch weet de helft van alle Nederlanders niet wat COPD is.

Autismefonds (Gezondheid) – De NVA is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.

Albert Schweitzer Fonds, Stichting Nederland (Internationale hulp) – Stichting Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)verstrekt startsubsidies, door middelvan eendirecte microgift,aan kleinschalige,lokale gezondheidszorgprojectenin Afrika. Het NASF doet dit op basis van de levensvisie van Albert Schweitzer:Eerbied voor het leven,waarin respect voor alles wat leeft centraal staat.

Artsen zonder Grenzen, Vereniging (Internationale hulp) – Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Voorop staat het redden van levens door het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van vooral oorlogen, natuurrampen en epidemieën.

Stichting AAP (Natuur en Milieu) – Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse dieren. De dieren die bij ons terecht komen zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren.

Amnesty International, Vereniging (Welzijn en Cultuur) – Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

Artsen voor kinderen, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Artsen voor Kinderen werkt aan een betere kwaliteit van leven voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte. Met praktische en vernieuwende projecten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

B

Brandwonden Stichting (Gezondheid) – De meeste patiënten in de drie Nederlandse brandwondencentra zijn kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. Hun huid is nog dun en daardoor extra kwetsbaar. Daarom waarschuwt de Brandwonden Stichting ouders van kleine kinderen voor de gevaren van hete vloeistoffen, zoals koffie en thee.

Bont voor Dieren, Stichting (Natuur en Milieu) – Bont voor Dieren is een stichting die zich inzet vóór de dieren en tégen bont. Wij vinden dat je geen dieren moet doden om van hun vacht een bontjas te maken. Het fokken en bejagen van dieren voor bont moet verboden worden. Bont is een overbodig en wreed product. Niemand heeft bont nodig om zich mooi en warm te kleden.

C

Cliniclown Nederland, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Yaïr heeft last van ernstige benauwdheid. Als Yaïr het ziekenhuisbinnenkomt, is hij echt een zielig hoopje. Bang, bleek en verdrietig. Wat op zo’n moment helpt? Een CliniClown voor zijn neus. Angstige oogjes veranderen dan al snel in pretoogjes. Een hele opluchting voor zijn ouders!

D

Diabetes Fonds (Gezondheid) – Diabetes (suikerziekte) is een chronische aandoening. Het lichaam kan de bloedsuikerspiegel niet meer zelf binnen de normale grenzen houden.Ookhebben patiënten vaak eenafwijkende vetstofwisseling en hoge bloeddruk. Er zijn verschillende soorten diabetes. Sommige gevallen van diabetes zijn te voorkomen.

Dierenbescherming (Natuur en Milieu) – De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen voor alle dieren: huisdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren.

Doe Een Wens Stichting Nederland (Welzijn en Cultuur) – Doe Een Wens Stichting Nederland vervult de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levenbedreigende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens heeft op ieder kind een magisch effect, maar op kinderen met een levensbedreigende ziekte in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

E

Emma Kinderziekenhuis AMC, Stichting Steun (Gezondheid) – De ‘Stichting Steun Emma’ heeft als doel fondsen te werven voor het ‘Emma Kinderziekenhuis AMC‘. Fondsen die de ontwikkeling van de zorg ook op lange termijn moeten garanderen en die innovatieve behandelingen mogelijk maken. Fondsen worden besteed aan zorg, wetenschappelijk onderzoek (gericht op het verbeteren van de behandeling en begeleiding van zieke kinderen), onderwijs en het verbeteren van de (psychosociale) omstandigheden waarin patiententjes en ouders in het ziekenhuis verkeren. Het ziekenhuis en de overheid hebben hier geen geld voor.

Epilepsiefonds (Gezondheid) – Het Nationaal Epilepsie Fonds (NEF) werkt er hard aan om de invloed vanepilepsieop iemands leven zo veel mogelijk te beperken. HetNEF zet zich in voor de epilepsiebestrijding door het subsidiëren vanwetenschappelijk onderzoek, het geven vanvoorlichting, het verstrekken vanhulpverleningen het organiseren van aangepastevakantiereizen.

Edukans, Stichting (Internationale hulp) – Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Vorig jaar heeft Edukans 164 onderwijsprojecten gesteund. Dit betekent goed onderwijs voor duizenden kinderen.

Eye Care Foundation, Stichting (Internationale hulp) – De WHO schat dat er in ontwikkelingslanden 33 miljoen mensen onnodig blind zijn en 93 miljoen mensen slechtziend. Diverse vormen van blindheid, bijvoorbeeld staar, zijn goed te behandelen. Doeltreffende en goedkope maatregelen, zoals een bril of staaroperatie, geven mensen hun zelfstandigheid terug.

F

Fonds verstandelijke gehandicapten (Gezondheid) – Het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft een even ambitieuze als duidelijke missie: stel mensen met een verstandelijke beperking in staat om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Fonds Gehandicaptensport (Welzijn en Cultuur) – Sport leert je omgaan met je handicap en is erg goed voor de gezondheid. Tevens is sport een leuke vrijetijdsbesteding. Voor veel mensen met een handicap is sport dan ook de manier om beter om te gaan met barrières in het dagelijkse leven.

Free a Child, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Wereldwijd worden 2,5 miljoen kinderen seksueel uitgebuit in de commerciële seksindustrie. Onschuldige meisjes worden mishandeld, misbruikt en verkracht. Gedwongen om met hun kleine lichamen 10 tot 40 mannen per dag te bedienen. Gedrogeerd en geterroriseerd tot een leven van slavernij. Zonder zicht op bevrijding. Zonder hoop.

Free Voice, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Free Voice ondersteunt onafhankelijke mediaorganisaties in Afrika, Azië , Latijns Amerika en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door nauwe samenwerking met de Management & Media Academy (MMA) worden ook projecten in Oost-Europa uitgevoerd. MMA heeft sinds 2003 haar kantoor bij Free Voice en wordt aangestuurd door de directeur van Free Voice.

FunCare4kids, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Stichting FunCare4Kids is er speciaal voor kinderen in een moeilijke thuissituatie als gevolg van een gezinslid dat ernstig gehandicapt is, langdurig ziek is of daaraan is overleden, de zogenaamde jonge mantelzorgertjes. Er zijn in Nederland heel wat kinderen die met angst en zorgen opgroeien omdat zij verkeren in zo’n situatie.

G

Greenpeace (Natuur en Milieu) – Door te kiezen voor schone energie en die slim te gebruiken, kunnen we klimaatverandering stoppen. Onderzoek en praktijk laten zien dat het mogelijk is: een wereld draaiend op schone energie. Door massaal in te zetten op zon, wind en water kunnen vervuilende kern- en kolencentrales hun deuren sluiten; Bossen zijn niet alleen prachtig, maar ook van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij. Greenpeace wil dat uiterlijk in 2015 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden in Indonesië, de Amazone en Congo is gestopt. En in 2020 wereldwijd; Oceanen zijn de bron van ons bestaan. Het leven in de oceanen is van een ongekende schoonheid. Maar deze schoonheid wordt door onder andere overbevissing ernstig bedreigd. Daarom pleiten Greenpeace en wetenschappers ervoor om 40 procent van alle oceanen tot zeereservaat uit te roepen en daarbuiten uitsluitend duurzaam te vissen. Want iedereen – strandbezoeker, watersporter en visser – heeft baat bij gezonde sterke oceanen; Voor de productie van onze kleding, elektronica en cosmetica worden vaak chemische stoffen gebruikt. Stoffen die in de natuur terecht komen, zowel bij de productie als op het moment van afdanken. Terwijl er steeds meer schone alternatieven zijn. Wat ons betreft komt er geen stof de markt op voordat is bewezen dat die onschadelijk is. Zodat jij in de toekomst alles kunt kopen zonder je zorgen te hoeven maken.

H

Hartstichting (Gezondheid) – Hart- en vaatziekten zijn ernstige ziekten.Een op de drie Nederlanders sterft eraan, jaarlijks zo’n 41.000 personen. Hoewel het aantal sterfgevallen afneemt, neemt het aantal patiënten toe. Op dit moment zijn er zo’n 1 miljoen hart- en vaatpatiënten.Help ons hart- en vaatziekten te bestrijden!

Hersenstichting Nederland (Gezondheid) – De Hersenstichting staat voorhet realiseren en delen van nieuwe inzichten in de hersenen. Via wetenschappelijk onderzoek kennis vergaren over het functioneren van de hersenen, de factoren die van invloed zijn op het gezond houden van de hersenen en hersenaandoeningen. Door meer inzicht te krijgen in de werking van de hersenen kunnen hersenaandoeningen in de toekomst voorkomen en genezen worden.

Huidfonds, Stichting Nationaal (Gezondheid) – Het Huidfonds is een onafhankelijke Stichting die zich inzet huidziekten te bestrijden. Iedereen heeft meerdere malen in zijn leven last van een huidziekte, de een kort, de ander iets langer, velen een leven lang. Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben er langdurig of zelfs hun hele leven mee te maken

Honderbescherming, Vereniging (Natuur en Milieu) – Voorlichting over de aanschaf en het houden van honden is cruciaal voor hun welzijn. Niet iedereen weet bijvoorbeeld dat hoe en waar je een hond aanschaft, invloed heeft op het welzijn van de hond. Nog steeds worden in Nederland op grote schaal honden gefokt en gehouden in erbarmelijke omstandigheden. Voorlichting maakt dat hondenbezitters in spé bewust nadenken over hun aankoop en zo kunnen we stap voor stap het aantal dieren verminderen dat in deze verschrikkelijke omstandigheden leeft of geboren wordt

I

J

Jantje Beton, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in hun eigen buurt. Al ons werk is hierop gericht.

Johan Cruyff Foundation, Stichting (Welzijn en Cultuur) – De Johan Cruyff Foundation is een non-profit organisatie die zich richt op het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren door: het aanbieden en stimuleren van sport en bewegingsactiviteiten; Het financieel ondersteunen van projecten en organisaties met eenzelfde doelstelling; Sport in combinatie met onderwijs te stimuleren; Sport in combinatie met gezondheidszorg te stimuleren; Voor het belang van kinderen en jongeren die het minder getroffen hebben op te komen; Samenwerking te stimuleren tussen verschillende soortgelijke organisaties in Nederland en daarbuiten; Integratie te stimuleren tussen de verschillende doel- en bevolkingsgroepen. Naast de aanleg vanCruyff Courtsgaat specifieke aandachtuit naarkinderen en jongeren met een handicap.

K

KiKa (Kinderen Kankervrij), Stichting (Gezondheid) – Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

KWF Kanderbestrijding, Stichting (Gezondheid) – KWF Kankerbestrijding strijdt al bijna zestig jaar voor minder kans op kanker, meer kans op genezing en een betere kwaliteit van leven voor mensen met kanker. Dat doen we niet alleen, maar samen met patiënten, artsen, wetenschappers, donateurs, bedrijven, collectanten en heel veel andere vrijwilligers. 

Kansen voor Kinderen Nederland, Stichting (Internationale hulp) – Kinderen moeten naar school. Altijd en overal.Kansen voor Kinderen zet zich daar voor in.

KankerFonds voor Dieren, Stichting Nederland (Natuur en Milieu) – Net als bij mensen, komt kanker helaas steeds vaker voor bij gezelschapsdieren. Honden, katten, konijnen, cavia’s, paarden en pony’s bereiken door een liefdevolle verzorging een hogere leeftijd en dit is nu eenmaal de grootste risicofactor voor het optreden van kanker. Ongeveer 30% vande honden en katten zal in de loop van hun leven een vorm van kanker krijgen. Kanker is inmiddels zelfs de belangrijkste doodsoorzaak van honden geworden! Tegenwoordig vormt ons geliefde huisdier een volwaardig lid van het gezin. De diagnose “kanker” bij onze trouwe viervoeter treft dan ook niet alleen het dier maar het hele gezin.

Kind en Brandwond, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Kinderen met brandwonden hebben een bijzonder ongeval meegemaakt. Na het ongeval volgt een soms pijnlijke behandeling met dagelijkse verbandwisselingen en vaak operaties. Zijn de wonden eenmaal genezen, dan blijven er vaak littekens achter. De ziekenhuizen en in het bijzonder de brandwondencentra doen er alles aan om een optimale medische verzorging te geven. Het ziekenhuis kan echter niet alles doen en ook daarbuiten, na ontslag van het kind, moet en kan er meer gedaan worden voor deze kinderen.

Kinderhulp, Stichting Nationaal Fonds (Welzijn en Cultuur) – Ieder jaar weer helpen wij heel erg veel kinderen in Nederland die het minder goed getroffen hebben vanwege problemen thuis offinanciële beperkingen. Kinderhulp probeert deze kinderen een beetje gewoon geluk te geven.In de vorm van een bijdrage voor bijvoorbeeldeen dagje uit, een fiets, een weekje kamperen in de zomer of een presentje met Sinterklaas

Kinderpostzegels Nederland, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

KNGF Geleidehonden, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Stichting KNGF Geleidehonden leidt al 75 jaar geleidehonden op. De allerbeste honden worden opgeleid tot betrouwbare geleiders van visueel gehandicapten. Dankzij de honden kunnen zij deelnemen aan het maatschappelijke leven, zonder hulp van anderen of sociale voorzieningen

KNRM, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (Welzijn en Cultuur) – De KNRM redt mensen op zee, op het ruime binnenwater in Nederland met reddingboten en op de wereldzeeën door radio medisch advies. Professioneel opgeleide vrijwilligers zijn dag en nacht beschikbaar. Hulpverleningen zijn kosteloos. De KNRM wordt in stand gehouden door donateurs. Jaarlijks komt de KNRM meer dan 2.000 keer in actie.

L

Leprastichting, De (Internationale hulp) – Lepra betekent meer dan een paar maanden pillen slikken. Patiënten worden vaak verstoten door hun familie, uit angst voor besmetting. En als een leprapatiënt niet op tijd medicijnen krijgt, is de kans op verminkingen groot.

Liliane Fonds, Stichting (Internationale hulp) – Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap

Leger des Heils Fondsenwerving, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Het Leger des Heils biedt sinds het eind van de negentiende eeuw opvang en perspectief aan de onderkant van de maatschappij. Het Leger des Heils is een internationale, maatschappelijk actieve organisatie die in haar activiteiten Jezus’ leven als voorbeeld heeft.

M

Maag Lever Darm Stichting (Gezondheid) – De Maag Lever Darm Stichting zet zich op meerdere fronten in voor maag-, lever- en darmpatiënten. Zij financiert belangrijk onderzoek naar ziekten van het spijsverteringsstelsel. Daarnaast beschikt de Maag Lever Darm Stichting over veel voorlichtingsmateriaal zoals de brochures en de websites met belangrijke informatie en praktische tips over de verschillende ziekten en aandoeningen. Verder werkt zij samen met een groot aantal patiëntenorganisaties die specifieke informatie tot hun beschikking hebben en lotgenotencontact kunnen bieden.

MYBODY (Merknaam van World Population Foundation, Stichting) (Internationale hulp) – MYBODY is het label waaronder World Population Foundation (WPF) campagne voert in Nederland. MYBODY steunt projecten van lokale organisaties in ontwikkelingslanden om nieuwe generaties, vrouwen en mannen, in staat te stellen om zelf te beslissen over hun seksuele leven en het krijgen van kinderen. Zo kunnen zij zich beter beschermen tegen ziekten zoals hiv/aids, tegen ongewenste zwangerschap en seksueel geweld en krijgen zij de kans om de armoedespiraal te doorbreken.

Milieudefensie, Stichting (Natuur en Milieu) – Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Wij zijn een beweging van mensen die zich hiervoor inzet:lokaal, landelijk én wereldwijd als lid vanFriends of the Earth International.

N

Nierstichting (Gezondheid) – De Nierstichting zet zich in voor een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten én een betere toekomst voor nierpatiënten. Het werk van de Nierstichting draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van nierpatiënten.

Natuur en Milieu, Stichting (Natuur en Milieu) – Natuur en Milieu is een onafhankelijke natuur organisati die volledige toewijding geeft aan een gezonde natuurlijke omgeving. Door een positieve omgeving te creëren voor de mensen van nu en de toekomst, op elke mogelijk plaats op aarde.

Natuurmonumenten in Nederland, Vereniging tot Behoud van (Natuur en Milieu) – Natuurmonumenten is een vereniging vanmeer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur.

Nederlands Cultuurlandschap, Vereniging (Natuur en Milieu) – Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.

NOC*NSF,Vereniging (Welzijn en Cultuur) – Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samenongeveer 27.000verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters.

O

Orange Babies, Stichting (Gezondheid) – Orange Babies is een stichting die als voornaamste doel heeft zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s in Afrika te helpen.Ook biedt Orange Babies steun aan kinderen die geïnfecteerd zijn met het virus of er direct mee te maken hebben. Dit doet Orange Babies onder andere in de vorm van het bieden van een melkprogramma en het bouwen van weeshuizen, kraamklinieken en opvanghuizen waar deze vrouwen en kinderen terecht kunnen.

Oxfam Novib, Stichting (Internationale hulp) – Armoede is voor ons onacceptabel, maar ook oplosbaar. Onze aanpak is drievoudig: wij steunen projecten in ontwikkelingslanden, lobbyen bij overheden en bedrijven om rekening te houden met de belangen van de armsten, en voeren campagnes om het publiek bij ons werk te betrekken.

Opkikker, Stichting De (Welzijn en Cultuur) – Langdurige ziekte vraagt heel veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De behandelingen, de (lange) perioden van ziekenhuisopname, de onzekerheid, je vriendjes en vriendinnetjes een gewoon leven zien hebben. Ook in het gezin heeft zo’n situatie veelal een volledige ontregeling tot gevolg. Ieder gezinslid spant zich extra in, moet daar vaak andere bezigheden voor opofferen of beperken. En dan is er de feitelijke zorg van zal mijn kind, broertje of zusje weer beter worden? Kleine en grotere lichtpunten zijn in die omstandigheden nog belangrijker dan anders, worden heel intensief beleefd en dragen belangrijk bij in de mentale gesteldheid van kind en gezin

Oranje Fonds, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden we €32 miljoen aan onze doelstelling waarvan ruim € 26 miljoen aan directe financiële bijdrageninbijna 5000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

P

Pink Ribbon, Stichting (Gezondheid) – Pink Ribbon zet zich in om het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen en de zorg voor borstkankerpatiënten en hun naasten te verbeteren. Eén op de acht vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. Ook mannen kunnen deze ziekte krijgen. Per jaar komen er circa 13.000 patiënten bij.

Prinses Beatrix Fonds, Stichting (Gezondheid) – Zet zich in voor een beter leven van patiënten en hun familie.

Proefdiervrij, Vereniging AVS (Natuur en Milieu) – StichtingProefdiervrij is de grootste organisatie in Nederland die zich volledig en uitsluitend inzet voor de belangen van proefdieren.Proefdiervrij werd opgericht in 1897 onder de naamDe Nederlandse Bond tot Bestrijding der Vivisectie (NBBV). Sinds die tijd is Proefdiervrij uitgegroeidtot een professionele enrealistische gesprekspartner met betrekking tot de proefdierproblematiek. Proefdiervrij is daarmee dé autoriteit op het gebied van dierproeven.

Prins Bernhard Cultuurfonds (Welzijn en Cultuur) – Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de grootste particuliere cultuurfondsen in Nederland. Het steunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Het Prins Bernhard Cultuurfonds geeft cultuur de kans.

Prins Claus Fonds (Welzijn en Cultuur) – Het Prins Claus Fonds is een platform voor interculturele uitwisseling. In samenwerking met personen en organisaties in vooral Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben ondersteunt en initieert het Fonds activiteiten op het gebied van cultuur en ontwikkeling.

Q

R

Reumafonds (Gezondheid) – Het Reumafonds is dé fondsenwerver op het gebied van reuma in Nederland. Al 85 jaar zetten wij onze middelen invoor debestrijding van reumatische aandoeningen en de gevolgen daarvan in Nederland. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma vandaag en een levenzonder reuma morgen.Onze missieis: reuma zo snel mogelijk de wereld uit.

Revalidatiefonds (Gezondheid) – Eén op de tien mensen in Nederland heeft een lichamelijkehandicap of chronische ziekte. Een grote groep mensen waar de samenleving nog lang niet goed op ingespeeld is. Voor onderzoek, aanpassingen en voorzieningen is veel geld nodig. Het Revalidatiefonds helpt!

Ronald McDonald Kinderfonds, Stichting (Gezondheid) – Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij je hebben. En als je een handicap hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde dingen doen als je leeftijdgenootjes. Dat begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed. Het Ronald McDonald Kinderfonds biedt daarom al 25 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.

Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse (Internationale hulp) – Het RodeKruis helpt mensen in nood. We zijnonderdeel van het grootste onafhankelijke hulpnetwerk ter wereld, de Internationale Rode Kruis en Rode Halve Maan-beweging. Over de hele wereld werken we in conflict- en rampgebieden en helpen we mensen in nood, wie of waar ze ook zijn.

Richard Krajicek Foundation, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor jongeren in die wijkenwaar de mogelijkheden beperkt zijn.

Right To Play, Stichting (Welzijn en Cultuur) – Het verbeteren van het leven van kinderen in de meest achtergestelde gebieden ter wereld door de kracht van sport en spel in te zetten voor ontwikkeling, gezondheid en vrede.

Rijksmuseum Fonds (Welzijn en Cultuur) – Het Rijksmuseum is niet alleen een groot museum maar ook een grote organisatie met een jaarlijkse begroting van ca. 40 miljoen euro en ruim 400 medewerkers. In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd en overgegaan in een Stichting die wordt bestuurd door een Directie. Ieder jaar publiceert het Rijksmuseum een jaarverslag. Naast de subsidie van de overheid, is er extra geld nodig voor de talloze activiteiten die het museum organiseert. Dat geld verkrijgt het museum door kaartverkoop, door verhuur van zalen en door giften van sponsors. De organisatie van het Rijksmuseum bestaat uit de directie, twee stafafdelingen en drie sectoren.

S

Spieren voor Spieren, Stichting (Gezondheid) – De Stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte en richt zich op fondsenwerving. Onder het motto‘Gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’ondersteunen veel (ex) topsporters de doelstellingen van de Stichting. Spieren voor Spieren zet de netto-opbrengsten snel en effectief in ten behoeve van spierziekte onderzoek en de verbetering van het diagnosetraject. Daarnaast organiseert zij leuke activiteiten voor kinderen met een spierziekte.

STOP AIDS NOW!, Stichting (Gezondheid) – Wereldwijd voltrekt zich een ramp, die miljoenen slachtoffers maakt. De aidsepidemie is zó groot dat geen partij of organisatie in zijn eentje dé oplossing kan bieden. Daarom hebben het Aids Fonds en de ontwikkelingsorganisaties Cordaid Memisa, Hivos, ICCO& Oxfam Novib de handen ineengeslagen en STOP AIDS NOW! opgericht. Samen willen we de Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen hiv/aids vergroten en verbeteren.

Save The Children Nederland, Stichting (Internationale hulp) – Save the Children vindt dat ieder kind recht heeft op een leven zonder honger en armoede, waarin het zich veilig kan ontplooien en kan werken aan een goede toekomst. Om dit te bereiken werkt Save the Children wereldwijd samen met kinderen, jongeren en volwassenen.

SOS-Kinderdorpen, Stichting Nederland Vrienden der (Internationale hulp) – SOS Kinderdorpen zorgt er al ruim zestig jaar voor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin.Want over de hele wereld zijn er kinderen die door armoede, ziekte of oorlog de zorg van hun ouders verliezen.Zij hebben geen basis om een toekomst op te bouwen.

Stichting Vluchteling (Internationale hulp)­ – Stichting Vluchtelingis een noodhulporganisatie die zich inzet voor vluchtelingen in zo’n twintig landenin Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Wereldwijd zijn maar liefst 40 miljoenmensen op de vlucht. Voor hen is hulp hard nodig.

Slachtofferhulp, Stichting Fonds (Welzijn en Cultuur) – Wist u dat elk jaar 1 op de 4 Nederlanders het slachtoffer wordt van een misdrijf. En dat er meer dan 700 doden en 100.000 gewonden vallen in het verkeer?Fonds Slachtofferhulp is opgericht om hulp mogelijk te maken aan slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval of ramp. Een ervaring die diepe sporen kan nalaten. Elk jaar gaat het om meer dan 4.000.000 slachtoffers in Nederland! Zij verdienen onze steun. En krijgen die ook! Wij zetten ons in voor slachtoffers, en hun naasten, van een misdrijf, verkeersongeval of ramp in Nederland. Ons streven is dat de juiste hulp voor iedereen beschikbaar is en blijft.

T

Trombosestichting (Gezondheid) – De Trombosestichting Nederland ondersteuntwetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose. Jong of oud – bij iedereen kan zich sluipend een trombose ontwikkelen. Trombose kan een trombosebeen, longembolie of hart- of herseninfarct veroorzaken, aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn.

Terre des Hommes, Stichting (Internationale hulp) – Kinderhulporganisatie Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Met projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en microkrediet maken we kansarme kinderen weer kansrijk.

U

Unicef, Stichting Nederlands Comité (Internationale hulp) – Niets geeft meer voldoening dan alle kinderen geven waar ze recht op hebben. UNICEF helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij UNICEFnaar school. Talloze kinderen worden ingeënttegen dodelijke ziektesals mazelen en krijgen goede voeding. UNICEF werkt hard aan debestrijding van de aidsepidemieen helpt kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst, zijn wij. UNICEF is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan, krijgen van UNICEFbescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

V

Vogelbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (Natuur en Milieu) – Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Veilig Verkeer Nederland, Vereniging (Welzijn en Cultuur) – Ons belangrijkste doel is om Nederland verkeersveiliger te maken.Vrijwilligersenberoepskrachtenzetten zich daar iedere dag voor in. Van hectische stadskruispunten tot sfeervolle dorpskernen, van drukke snelwegen tot lokale routes: als het veiliger kan, moet het veiliger!

Villa Pardoes, Stichting Fondswerving (Welzijn en Cultuur) – Villa Pardoes biedt kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte in de leeftijd van4t/m 12 jaar een gratis vakantieweek aan. De kinderen komen uit Nederland en Vlaanderen. Ouders, opa en oma, broertjes en zusjes (tot 6 personen) gaan natuurlijk mee, anders is het geen vakantie. Villa Pardoes is gericht op ontspanning, plezier makenen genieten voor het hele gezin. Even geen gedokter, geen ziekenhuisbezoek;alleen maarlol maken in pretparken, zwembaden, musea, bioscopen en dierentuinen. Iedereen zet zijn deuren wijd open voor onze gasten.

VluchtelingenWerk Nederland Vereniging (Welzijn en Cultuur) – Overal ter wereld ontvluchten mensen hun vaderland. Uit angst voor vervolging of omdat ze worden gediscrimineerd, bedreigd of gemarteld. Vluchtelingen die in ons land terechtkomen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk Nederland hun biedt, is dan ook hard nodig.

W

War Child, Stichting (Internationale hulp) – Miljoenen kinderen groeien op in een oorlog. Ze worden geconfronteerd met geweld, verlies en verwoesting. Kinderen die een oorlog meemaken kunnen zich niet op een normale manier ontwikkelen.Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit.Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zowel tijdens als na gewapende conflicten moeten kinderen en jongeren in een veilige omgeving op een gezonde manier opgroeien en zich ontwikkelen. Als kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen, zijn zij in staat toekomstige conflicten te voorkomen of op te lossen. Deze nieuwe generatie vormt de hoeksteen van een vreedzame toekomst.

Wereldkinderen, Vereniging voor Kinderwelzijn (Internationale hulp) – Opgroeien zonder de bescherming van een gezin. Zonder een eerlijke kans op een leefbare toekomst. Dat is voor miljoenen kinderen wereldwijd de harde realiteit. Wereldkinderen zet zich in voor deze kwetsbare groep kinderen.

Wakker Dier, Stichting (Natuur en Milieu) – Wakker Dier streeft naar een samenleving waarin de dieren uit de vee-industrie met respect worden behandeld. Ook deze dieren hebben recht op een dierwaardig leven.

Wereld Natuur Fonds – Nederland, Stichting Het (Natuur en Milieu) – Het Wereld Natuur Fonds doet dit door: De belangrijkste leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen; De belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten; De Nederlandse samenleving bewust te maken dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële handelingsperspectieven (donateurschap, giften) en niet-financiële handelingsperspectieven (deelname acties, vrijwilliger worden, het kopen van FSC-hout, het afnemen van groene energie et cetera).

World Press Photo, Stichting (Welzijn en Cultuur) – De missie is om professionele fotografen aan te moedigen om de werkelijk vast te leggen zonder aanpassingen van hogere machten. Dit is een challenge voor het internationale fotografen en wordt jaarlijks uitgebreid gevierd met de mooiste en meest indrukwekkende foto van dat jaar.

X

Y

Z

Zonnebloem, Nationale Vereniging de (Welzijn en Cultuur) – Nationale Vereniging de Zonnebloem is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd, voor wie sociaal isolement dreigt. Door middel van 1,3 miljoen bezoeken aan huis, 310.000 dagjes uit voor ruim 146.000 fysiek beperkten en 275 aangepaste vakanties helpen ruim 40.000 vrijwilligers gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Zonnebloem LinQ, de jongerentak van de Zonnebloem, richt zich op mensen van 18 tot 45 jaar met een lichamelijke beperking. LinQ brengt jongeren met en zonder handicap met elkaar in contact om samen iets te ondernemen.